Panasonic ER2403 Bedienungsanleitung

Kategorie
Haarschneider
Typ
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Beard/Hair Trimmer
Model No. ER2403
Before operating this unit, please read these instructions completely.
English 2
Deutsch 7
Français 12
Italiano 17
Nederlands 22
Español 27
Dansk 32
Português 37
Norsk 42
Svenska 47
Suomi 52
Polski 57
Česky 62
Magyar 67
Română 73
Русский 78
Türkçe 83
Українська 88
ER2403_EU.indb 1 2007/12/20 14:50:43
Operating Instructions
Beard/Hair Trimmer
Model No. ER2403
Before operating this unit, please read these instructions completely.
English 2
Deutsch 7
Français 12
Italiano 17
Nederlands 22
Español 27
Dansk 32
Português 37
Norsk 42
Svenska 47
Suomi 52
Polski 57
Česky 62
Magyar 67
Română 73
Русский 78
Türkçe 83
Українська 88
ER2403_EU.indb 1 2007/12/20 14:50:43
Operating Instructions
Beard/Hair Trimmer
Model No. ER2403
Before operating this unit, please read these instructions completely.
English 2
Deutsch 7
Français 12
Italiano 17
Nederlands 22
Español 27
Dansk 32
Português 37
Norsk 42
Svenska 47
Suomi 52
Polski 57
Česky
62
Magyar 67
Română
73
Русский
78
Türkçe 83
Українська
88
ER2403_EU.indb 1 2007/12/20 14:50:43
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ove upute.
Upute za uporabu
Šišač brade/kose
Model br. ER2403
Važno
Mjere opreza pri uporabi i spremanju
• Uređaj se tijekom rada može ugrijati. To je uobičajena pojava.
• Isključite uređaj prije promjene duljine za šišanje ili uklanjanja
nastavka s češljem.
• Kada uređaj koriste djeca ili osobe s invaliditetom ili se uređaj koristi
na njima ili blizu njih, potreban je strogi nadzor.
• Uređaj koristite samo u svrhu kojoj je namijenjen u ovim uputama za
uporabu. Preporučujemo da ne koristite nastavke s češljem koje nije
preporučio proizvođač.
• Preporučujemo da ne prepravljate pomične dijelove.
• Preporučujemo da ne koristite uređaj na životinjama.
• Preporučujemo da ne rastavljate uređaj. Ako je uređaj potrebno
servisirati ili popraviti, obratite se kvalificiranom servisnom osoblju.
• Preporučujemo da ne spremate uređaj na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, blizu grijalica ili drugih izvora topline.
• Preporučujemo da ne stavljate ili spremate uređaj na mjesta na
kojima može pasti u kadu ili umivaonik. Preporučujemo da ga ne
stavljate ili ispuštate u vodu ili druge tekućine.
Mjere opreza pri čišćenju
• Preporučujemo da ne rastavljate kućište jer to može utjecati na
vodootpornu konstrukciju uređaja.
• Uređaj perite vodom iz slavine. Preporučujemo da ne koristite slanu
ili vruću vodu. Također preporučujemo da ne koristite proizvode
za čišćenje namijenjene zahodima, kupaonicama i kuhinjskim
uređajima. Preporučujemo da ne držite uređaj dugo pod vodom.
• Čistite kućište samo mekanom krpom koju ste prethodno namočili
u vodu ili vodom iz slavine s malo sapuna. Preporučujemo da
ne koristite kaustična sredstva za čišćenje, kao što su benzin i
izbjeljivač.
TEHNIČKI PODACI
Baterije: Dvije baterije suhih ćelija veličine AAA (LR03)
(istosmjerni napon 3,0 V) (prodaju se odvojeno)
Težina: 128 g (uključujući nastavak s češljem i baterije)
Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
Akustična buka: 56 (dB (A) re 1 pW)
2
Hrvatski
A
B
C
D
E
English
3
Parts identification
A Main body
1 Mounting hook
2 Trimming length
indicator
3 Switch
4 Battery cover
B Blade block
5 Cleaning lever
6 Moving blade
7 Stationary blade
C Comb attachment
D Oil
E Cleaning brush
Replacing batteries
1. Slide the switch on the main body downwards to turn
off the trimmer.
2. Remove the battery cover and insert two AAA (LR03)
dry-cell batteries as illustrated.
3. Reattach the battery cover.
We strongly recommend that you do not mix old and new
batteries.
Remove the batteries when not using the trimmer for a long
time.
ER2403_EU.indb 3 2007/12/20 14:50:44
English
3
Parts identification
A Main body
1 Mounting hook
2 Trimming length
indicator
3 Switch
4 Battery cover
B Blade block
5 Cleaning lever
6 Moving blade
7 Stationary blade
C Comb attachment
D Oil
E Cleaning brush
Replacing batteries
1. Slide the switch on the main body downwards to turn
off the trimmer.
2. Remove the battery cover and insert two AAA (LR03)
dry-cell batteries as illustrated.
3. Reattach the battery cover.
We strongly recommend that you do not mix old and new
batteries.
Remove the batteries when not using the trimmer for a long
time.
ER2403_EU.indb 3 2007/12/20 14:50:44
Hrvatski
Dijelovi
Kućište
Kukica za podešavanje
Pokazivač dužine
šišanja
Prekidač
Poklopac baterije
Oštrica
Ručica za čišćenje
Pomična oštrica
Nepomična oštrica
Nastavak s češljem
Ulje
Četkica za čišćenje
1
2
3
5
6
7
4
Zamjena baterija
1. Da biste isključili šišač, pomaknite prekidač na kućištu
prema dolje.
2. Skinite poklopac baterije i umetnite dvije suhe baterije
veličine AAA (LR03) kako je prikazano na slici.
3. Ponovno pričvrstite poklopac baterije.
Preporučujemo da ne koristite zajedno stare i nove baterije.
Ako dulje vrijeme ne koristite šišač, uklonite baterije.
3
4
English
Using the trimmer
Use
Trimming your moustache
1. Apply a few drops of the oil to the
blades.
2. Grasp the sides of the comb
attachment and move it to the
desired trimming length (between
3 mm and 15 mm).
Indicator Trimming length
3 3 mm
6 6 mm
9 9 mm
12 12 mm
15 15 mm
3. Slide the switch on the main body upwards to turn on
the trimmer.
4. Move the trimmer upwards with the
switch on the main body facing
downwards as illustrated.
Shaping your moustache
1. Remove the comb attachment and
turn on the trimmer.
2. Trim around your moustache.
ER2403_EU.indb 4 2007/12/20 14:50:44
4
English
Using the trimmer
Use
Trimming your moustache
1. Apply a few drops of the oil to the
blades.
2. Grasp the sides of the comb
attachment and move it to the
desired trimming length (between
3 mm and 15 mm).
Indicator Trimming length
3 3 mm
6 6 mm
9 9 mm
12 12 mm
15 15 mm
3. Slide the switch on the main body upwards to turn on
the trimmer.
4. Move the trimmer upwards with the
switch on the main body facing
downwards as illustrated.
Shaping your moustache
1. Remove the comb attachment and
turn on the trimmer.
2. Trim around your moustache.
ER2403_EU.indb 4 2007/12/20 14:50:44
Korištenje šišača
Korištenje
Podšišavanje brkova
1. Nanesite nekoliko kapi ulja na
oštrice.
2. Uhvatite krajeve nastavka s
češljem i pomičite ih do željene
dužine šišanja (između 3 mm i 15
mm).
Pokazatelj Dužina šišanja
3 3 mm
6 6 mm
9 9 mm
12 12 mm
15 15 mm
3. Da biste uključili šišač, pomaknite prekidač na
kućištu prema gore.
4. Pomičite šišač prema gore tako da
prekidač na kućištu bude usmjeren
prema dolje, kao na slici.
Oblikovanje brkova
1. Uklonite nastavak s češljem i
uključite šišač.
2. Šišajte oko brkova.
4
Hrvatski
English
5
Shaping your sideburns
1. Remove the comb attachment and
turn on the trimmer.
2. Place the trimmer at a right angle to
your skin and cut your sideburns.
After using the trimmer
Using the cleaning brush
1. Hold the main body, place your
thumb against the blades and then
push them away from the main
body.
2. Brush off any hair trimmings from
the main body and from around the
blade.
3. Brush any hair trimmings out from
between the stationary blade and
the moving blade while pressing
down the cleaning lever to raise the
moving blade.
Washing with water
The following is the symbol for a wet trimmer. The
symbol means the hand-held part may be used in a
bath or shower.
1. Remove the blade.
2. Rinse off any hair trimmings that are
sticking to the blade with running
water.
ER2403_EU.indb 5 2007/12/20 14:50:46
English
5
Shaping your sideburns
1. Remove the comb attachment and
turn on the trimmer.
2. Place the trimmer at a right angle to
your skin and cut your sideburns.
After using the trimmer
Using the cleaning brush
1. Hold the main body, place your
thumb against the blades and then
push them away from the main
body.
2. Brush off any hair trimmings from
the main body and from around the
blade.
3. Brush any hair trimmings out from
between the stationary blade and
the moving blade while pressing
down the cleaning lever to raise the
moving blade.
Washing with water
The following is the symbol for a wet trimmer. The
symbol means the hand-held part may be used in a
bath or shower.
1. Remove the blade.
2. Rinse off any hair trimmings that are
sticking to the blade with running
water.
ER2403_EU.indb 5 2007/12/20 14:50:46
Oblikovanje zalizaka
1. Uklonite nastavak s češljem i
uključite šišač.
2. Postavite šišač uz kožu pod pravim
kutom i skratite zaliske.
Nakon korištenja šišača
Korištenje četkice za čišćenje
1. Držite kućište, stavite palac kraj
oštrice i gurnite je od kućišta.
2. Očistite dlačice od šišanja iz kućišta
i oko oštrica.
3. Očistite sve dlačice između
nepomične oštrice i oštrice koja
se pomiče, pritišćući polugu za
čišćenje kako biste podigli oštricu
koja se pomiče.
1. Uklonite oštricu.
2. Isperite mlazom vode dlačice od
šišanja koje su prilijepljene za
oštricu.
Pranje vodom
Sljedeći simbol označava aparat za mokro šišanje.
Ovaj simbol znači da se dio koji držite u ruci može
koristiti u kadi ili pod tušem.
5
Hrvatski
6
English
3. Rinse out any hair trimmings that
are inside the trimmer with running
water.
We strongly recommend that you do not
remove the battery cover when washing
the main body.
4. Gently shake the trimmer 4 or 5 times and then wipe off
any water drops from the trimmer and the blade.
5. Place the trimmer on a towel with the switch on the
main body facing downwards to let it dry fully.
Lubrication
Lubricate the blades before using them or
after cleaning them.
1. Apply a few drops of the oil to the
points indicated by the arrows.
Remounting the blade
1. Fit the mounting hook into the blade
mounting on the trimmer and then push
in until it clicks.
Blade life
Blade life varies according to the frequency and length of use of
the trimmer.
For example, the blade life is approximately 3 years when using
the trimmer for 5 minutes 10 times a month. Replace the blades if
cutting efficiency reduces substantially despite proper
maintenance.
Please read “Information on Disposal for Users of Waste Electrical
& Electronic Equipment” on page 94.
ER2403_EU.indb 6 2007/12/20 14:50:46
6
English
3. Rinse out any hair trimmings that
are inside the trimmer with running
water.
We strongly recommend that you do not
remove the battery cover when washing
the main body.
4. Gently shake the trimmer 4 or 5 times and then wipe off
any water drops from the trimmer and the blade.
5. Place the trimmer on a towel with the switch on the
main body facing downwards to let it dry fully.
Lubrication
Lubricate the blades before using them or
after cleaning them.
1. Apply a few drops of the oil to the
points indicated by the arrows.
Remounting the blade
1. Fit the mounting hook into the blade
mounting on the trimmer and then push
in until it clicks.
Blade life
Blade life varies according to the frequency and length of use of
the trimmer.
For example, the blade life is approximately 3 years when using
the trimmer for 5 minutes 10 times a month. Replace the blades if
cutting efficiency reduces substantially despite proper
maintenance.
Please read “Information on Disposal for Users of Waste Electrical
& Electronic Equipment” on page 94.
ER2403_EU.indb 6 2007/12/20 14:50:46
6
English
3. Rinse out any hair trimmings that
are inside the trimmer with running
water.
We strongly recommend that you do not
remove the battery cover when washing
the main body.
4. Gently shake the trimmer 4 or 5 times and then wipe off
any water drops from the trimmer and the blade.
5. Place the trimmer on a towel with the switch on the
main body facing downwards to let it dry fully.
Lubrication
Lubricate the blades before using them or
after cleaning them.
1. Apply a few drops of the oil to the
points indicated by the arrows.
Remounting the blade
1. Fit the mounting hook into the blade
mounting on the trimmer and then push
in until it clicks.
Blade life
Blade life varies according to the frequency and length of use of
the trimmer.
For example, the blade life is approximately 3 years when using
the trimmer for 5 minutes 10 times a month. Replace the blades if
cutting efficiency reduces substantially despite proper
maintenance.
Please read “Information on Disposal for Users of Waste Electrical
& Electronic Equipment” on page 94.
ER2403_EU.indb 6 2007/12/20 14:50:46
3. Isperite mlazom vode dlačice od
šišanja koje se nalaze unutar šišača.
• Preporučujemo da prilikom pranja kućišta
ne uklanjate poklopac baterije.
4. Lagano protresite šišač 4 ili 5 puta i zatim obrišite
preostale kapljice vode na aparatu i oštricama.
5. Da bi se šišač potpuno osušio, postavite ga na ručnik
tako da prekidač na kućištu bude okrenut prema dolje.
Vijek trajanja oštrice
Vijek trajanja oštrice ovisi o učestalosti i duljini korištenja šišača.
Na primjer, vijek trajanja oštrice iznosi otprilike 3 godine ako se
šišač koristi 10 puta mjesečno po 5 minuta. Ako se učinkovitost
šišanja znatno smanji unatoč pravilnom održavanju, zamijenite
oštrice.
Pročitajte "Informacije o odlaganju stare električne i elektroničke
opreme" koje se nalaze na 94. stranici.
Podmazivanje
Podmažite oštrice prije korištenja i nakon
čišćenja.
1. Nanesite nekoliko kapi ulja na mjesta
označena strelicama.
Ponovno namještanje oštrice
1. Postavite kukicu za podešavanje u
oštricu i zatim je gurajte sve dok ne
čujete klik.
6
Hrvatski
94
English
Information on Disposal for Users
of Waste Electrical & Electronic
Equipment (private households)
This symbol on the
products and/or
accompanying
documents means that
used electrical and
electronic products
should not be mixed
with general household
waste.
For proper treatment, recovery and
recycling, please take these products
to designated collection points, where
they will be accepted on a free of
charge basis.
Alternatively, in some countries you
may be able to return your products
to your local retailer upon the
purchase of an equivalent new
product.
Disposing of this product correctly will
help to save valuable resources and
prevent any potential negative effects
on human health and the
environment which could otherwise
arise from inappropriate waste
handling. Please contact your local
authority for further details of your
nearest designated collection point.
Penalties may be applicable for
incorrect disposal of this waste, in
accordance with national legislation.
For business users in the
European Union
If you wish to discard electrical and
electronic equipment, please contact
your dealer or supplier for further
information.
Information on Disposal in other
Countries outside the European
Union
This symbol is only valid in the
European Union.
If you wish to discard this product,
please contact your local authorities
or dealer and ask for the correct
method of disposal.
Deutsch
Benutzerinformationen zur
Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Geräten (private
Haushalte)
Entsprechend der
grundlegenden
Firmengrundsätzen der
Panasonic-Gruppe
wurde Ihr Produkt aus
hochwertigen
Materialien und
Komponenten
entwickelt und hergestellt, die
recycelbar und wieder verwendbar
sind.
Dieses Symbol auf Produkten und/
oder begleitenden Dokumenten
bedeutet, dass elektrische und
elektronische Produkte am Ende ihrer
Lebensdauer vom Hausmüll getrennt
entsorgt werden müssen.
Bringen Sie bitte diese Produkte für
die Behandlung, Rohstoffrück-
gewinnung und Recycling zu den
eingerichteten kommunalen
Sammelstellen bzw.
Wertstoffsammelhöfen, die diese
Geräte kostenlos entgegennehmen.
Die ordnungsgemäße Entsorgung
dieses Produkts dient dem
Umweltschutz und verhindert
mögliche schädliche Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt, die sich aus
einer unsachgemäßen Handhabung
der Geräte am Ende Ihrer
Lebensdauer ergeben könnten.
Genauere Informationen zur
nächstgelegenen Sammelstelle bzw.
Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer
Gemeindeverwaltung.
ER2403_EU.indb 94 2007/12/20 14:51:13
Informacije o odlaganju stare
električne i elektroničke opreme
(kućanstva)
Ovom se oznakom na
proizvodima i/ili pratećim
dokumentima označava
da se korišteni električni
i elektronički uređaji
ne smiju odlagati s
otpadom iz kućanstava.
Da biste proizvode
ispravno odložili, pohranili i reciklirali,
odnesite ih na za to predviđena
prikupljališta gdje će ih prihvatiti bez
naknade.
U nekim je zemljama moguće stare
uređaje vratiti prodavaču nakon kupnje
novog uređaja iste vrste.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
čuvate okoliš i sprečavate moguće
negativne utjecaje na ljudsko
zdravlje i okoliš do kojih može doći
pri nepravilnom rukovanju otpadom.
Za detaljne informacije o najbližem
prikupljalištu kontaktirajte vašu lokalnu
upravu. Za nepropisno odlaganje
ovog otpada mogli biste biti kažnjeni
sukladno lokalnom zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj
uniji
Ako želite odložiti električnu i
elektroničku opremu, detaljne
obavijesti zatražite od svog prodavača
ili dobavljača.
Informacije o odlaganju u zemljama
izvan Europske unije
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj
uniji.
Ako želite odbaciti ovaj proizvod,
obratite se lokalnoj upravi ili prodavaču
i raspitajte se o pravilnom načinu
odlaganja.
Hrvatski
7
www.panasonic.hr
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Panasonic ER2403 Bedienungsanleitung

Kategorie
Haarschneider
Typ
Bedienungsanleitung

in anderen Sprachen