King K 079 Benutzerhandbuch

Kategorie
Haarschneider
Typ
Benutzerhandbuch
Model No: K 079 Favorito
Saç Kesme Makinesi / Hair Clipper
Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual
K 079
Favorito
Saç Kesme Makinesi
Hair Clipper
MAIN PARTS
1
4
2
3
On/Off Switch
Blade Lever
Top Blade
Bottom Blade
1.
2.
3.
4.
SAFETY INSTRUCTIONS
The hair and beard trimmer, the power cord must not come into ·9 contact
with water or any other liquid because of the risk of an electric shock. For
this reason you should never use the appliance near a wash-basin or while
having a bath.
Unplug the mains lead immediately if the recharger or trimmer falls into water. Use the
trimmer with dry hands only.
Unplug when the appliance is not being used. Keep the appliance away from children.
Never use the hair and beard trimmer, the guide comb, the power cord if they show signs
of damage.
Only use the recharge cord wire supplied with the trimmer otherwise the appliance could
be damaged.
The trimmer should be used to cut natural hair only. Be sure not to expose the appliance
to temperatures below-10 or above +40 for any length of time.
Regular cleaning and careful handling ensure that you will have perfect results and long
-term service torm your trimmer.
Have repairs to the trimmer, power cord carried out by a specialist workshop. Inexpert
repairs may cause considerable risk to the user.
Furniture today often has a wide range of varnish or plastic finishes and is treated with
various substances.
Should this hair and beard trimmer be given to other people to use, please remember to
pass on this instruction manual.
RECHARGING
Before turning on your hair and beard trimmer, the battery needs to be charged fully.
Slide the switch up to the on position and connect trimmer to the power cord.
The control lamp lights up and the battery are charged.the control lamp does not go off
once the battery is fully charged.
This appliance is equipped with overcharge protection. It takes 10 to 14 hours to charge
the first time. The fully charged product can be used for approximately 30 minutes, It
then takes 8 hours to recharge the battery.
Tips
The new battery do not initially reach their maximum charge capacity. To obtain the
maximum charge capacity, the battery should be fully charged prior to being used for the
first time and then the hair and beard trimmer should be used until the battery is
completely flat. The battery should then be fully recharged. To increase the life of the
battery, this charging and discharging process should be repeated approximately twice
a year.
USE
Never use the appliance with a defective guide comb or cutting head. This
could cause cuts.
Only use the trimmer as intended Only cut natural hair. The hair has to be clean and dry
when you cut itl If necessary, you can dampen the hair slightly. Only cut small amounts.
Cut hair in progressively closer settings until you reach the desired length. The cutting
head will become slow or blocked if you try to work too quickly or try to cut too much hair
at once. Let the appliance run freely for a short time before beginning.
Guide comb
The guide comb enables you to cut hair evenly with the length set for 6 8 10 12 15 mm.
Remove the guide comb if you want to cut hair to a length of 1 mm.
Trimming and cutting you beard
Push the switch uptowards the on
Shaping your beard and shaving the back of your neck
Remove the guide comb from your trimmer and push the switch on
You can use the trimming head for precise beard outlining even in hard to reach places,
as well as for cleanly shaving hair along your neck.
Cutting or thinning out your beard
Push the switch uplowards to the on
The guide comb is suitable for short hair. Cut your hair in progressively closer settings
to the desired length.
CLEANING AND CARE
Prevent the trimmer from becoming damp.
After use, remove the hair clippings from the cutting head with the brush provided.
If the cutting head is used regularly, it should be oiled occasionally.
Oiling the cuting head
Remove the guide comb from the trimmer.
8 6
5
1 2
1 0
1
Remove the cutting head by pushing it backwards as shown.
Press the white catch and squeeze one to two drops of oil
between each pair of cutting teeth.
Click the catch back into place and push it with the cutting
teeth to and fro to spread the oil.
Replace the cutting head by sliding the cutting head clip into
the notch on the cover of the trimmer until you hear it snap
into place.
Remove any excess oil by wiping with a cloth.
If the oil supplied with the trimmer should run out. use only
acid-free oil such as sewing machine oil.
Replacing the cutting head
Use only original accessories. You can obtain accessories such as the cutting head, the
guide comb in specialist shops. Do ont attempt to sharpen the cutting head yourself!
Switch the trimmer off! Replace the cutting head as described under "Oiling the cutting
head".
Replacing the battery
The appliance has nickel metallic hydride battery. If they supply power for only a short
period after charging, you can replace them.
Use one battery of the type size AA, 1 .2V.
Always replace both batteires at the same time
PARÇALARI
1
4
2
3
On/Off düğmesi
Bıçak yükseklik ayarlayıcı
Üst bıçak
Alt bıçak
1.
2.
3.
4.
ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI
Saç ve sakal kesme makinesi, fişli kablo elektrik çarpma riski olduğu için su veya diğer
sıvılarla temas etmemelidir. Bu sebepten dolayı cihazı asla küvetin yanında veya duş
alırken kullanılmamalıdır.
Eğer şarj edici veya cihazın kendisi suya düşerse adaptörün fişini hemen prizden
çekiniz.
Saç kesme makinesini sadece kuru ellerle kullanınız.
Cihazı kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz.
Cihazı çocuklardan uzak tutunuz.
Eğer saç ve sakal kesme makinesinde, ölçü taraklarında ve fişli kabloda hasara dair
izler görürseniz asla kullanmayınız.
Sadece cihazla beraber verişmiş olan şarj adaptörünü kullanınız, aksi takdirde cihaz
hasar görebilir.
Saç kesme makinesi sadece doğal saçları kesmek için kullanılmalıdır.
Cihazı -10 derecenin altına veya +40 derecenin üstünde herhangi bir zaman dilimi
boyunca ısıya maruz bırakmayınız.
Düzenli olarak temizlenmesi ve bakım yapılması cihazınızdan mükemmel sonuçlar
almanızı ve uzun ömürlü kullanmanızı sağlar.
Cihazın tamiri için veya fişli kablonun değişmesi için en yakın yetkili servise götürünüz.
Uzman kişilerce yapılmayan tamirler kullanıcıya risk oluşturabilir.
Bu cihaz başkaları tarafından kullanılacak ise kullanma talimatlarını da vermeyi
unutmayınız.
ŞARJ EDİLMESİ
Cihazınız çalıştırılmadan önce pillerinin tamamen şarj edilmesi gerekmektedir.
Çalıştırma düğmesini yukarı doğru kaydırarak ON konumuna getiriniz ve fişini prize
takınız.
Kontrol lambası yanar ve piller şarj olur. Kontrol lambası piller tamamen şarj olana
kadar sönmeyecektir.
Bu cihaz aşırı şarj edilmeye karşı korunmalıdır. İlk şarj süresi 10 ile 14 saat arasıdır.
Tamamen şarj edilmiş cihaz yaklaşık 30 dakika kullanılabilir.
Pillerin tekrar şarj edilmesi 8 saat sürecektir.
İpuçları:
Yeni pil ilk başta maksimum şarj kapasitesine ulaşmaz. Maksimum şarj kapasitesini
elde etmek için, ilk defa kullanmadan önce pil tamamen şarj edilmelidir ve sonra cihaz
pil bitene kadar kullanılmalıdır.
Pil sonra tamamen şarj edilmelidir. Pilin ömrünü uzatmak için, bu şarj ve deşarj işlemi
yılda yaklaşık iki kez tekrar edilmelidir.
KULLANIMI
Cihazı asla hasar görmüş bir ölçü tarağı veya kesici başlık ile kullanmayınız. Bu
kesiklere neden olabilir.
Saç kesme makinasını amacı dahilinde kullanınız, sadece doğal saçları kesiniz.
Saçınız eğer mümkünse keseceğiniz zaman temiz ve kuru olmalıdır, saçınızı hafifçe
nemlendirebilirsiniz. Sadece küçük miktarlarda kesiniz.
Saçı sürekli olarak istenilen uzunluğa ulaşana kadar yakın ayarlarda kesiniz. Eğer çok
hızlı çalışmaya çalışırsanız veya bir seferde çok fazla saç kesmeye çalışırsanız kesici
başlık yavaşlayacaktır veya tıkanacaktır. Cihazla çalışmaya başlamadan önce cihazın
kısa bir süre serbestçe çalışmasına izin veriniz.
ÖLÇÜ TARAĞI
Ölçü tarağı 6-8-10-12-15 mm uzunluklara ayarlanarak saçınızın eşit olarak kesilmesini
sağlar.
Eğer saçınızı 1 mm uzunlukta kesmek isterseniz ölçü tarağını çıkartınız.
SAKALINIZI DÜZELTME VE KESME
Çalıştırma düğmesini yukarı doğru iterek cihazı çalıştırınız.
SAKALINIZA ŞEKİL VERME VE ENSE TRAŞI
Ölçü tarağını cihazdan ayırınız ve cihazı ON konumuna getirerek çalıştırınız.
Düzeltme başlığını ulaşılması zor olan yerlere ulaşarak sakalınıza kesin hatlar vermek
için kullanabilirsiniz. Boynunuz boyunca da saçınızı temiz bir şekilde traş edebilirsiniz.
SAKALINIZI KESME VEYA İNCELTME
Çalıştırma düğmesini yukarı doğru iterek çalıştırınız.
Ölçü tarağı kısa saçlar için uygundur. Saçınızı sürekli olarak istediğiniz uzunlukta daha
yakın ayarlarda kesiniz.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazın nemlenmesine izin vermeyiniz.
Kullandıktan sonra cihazla beraber verilmiş olan fırça ile kesici başlıktan saçları
çıkartınız.
Eğer kesici başlık düzenli olarak kullanılıyorsa, sık sık yağlanmalıdır.
KESİCİ BAŞLIĞIN YAĞLANMASI
Ölçü tarağını cihazdan ayırınız.
Kesici başlığı resimde gösterildiği şekilde geri doğru iterek çıkartınız.
Beyaz kıskaca basınız ve her kesici diş çiftinin arasına bir iki yağ damla sıkınız.
Kıskacı yerine geri takınız ve yağın yayılması için kesici diş ile birlikte itiniz.
Kesici başlığı cihazın kapağının üzerindeki çıkıntının içine doğru kaydırarak yerine
yerleştiriniz.
Bir bez ile artan yağları temizleyiniz.
Eğer cihazla beraber verilmiş olan yağ biterse, sadece diş makinesi yağı gibi asit
içermeyen yağ kullanınız.
KESİCİ BAŞLIĞIN YERİNE TAKILMASI
Sadece orijinal aksesuarlar kullanınız. Kesici başlık, ölçü tarağı gibi aksesuarları özel
mağazalardan temin edebilirsiniz. Kesici başlığı kendiniz keskinleştirmeye
kalkışmayınız! Cihazı kapatınız! Kesici başlığı “kesici başlığın yağlanması” bölümünde
anlatıldığı şekilde yerine geri takınız.
PİLİN YERİNE TAKILMASI
Cihazın Ni-Mh pili vardır. Eğer şarj edildikten sonra çok kısa bir süre güç sağlıyorsa,
yenisi ile değiştirebelirsiniz.
AA boyunda 1.2 V bir adet pil kullanınız.
Daima her iki pilide aynı anda değiştiriniz.
1
4
2
3
Ein / Aus-Schalter
Blade-Hebel
Top Klingen
Untermesser
1.
2.
3.
4.
SICHERHEITSHINWEISE
Das Haar -und Bartschneider , das Netzkabel darf nicht in 9 · Kontakt mit
Wasser oder anderen Flüssigkeiten , da die Gefahr eines elektrischen
Schlages zu kommen. Aus diesem Grund sollten Sie das Gerät nie in der
Nähe eines Waschtisch verwenden oder beim Baden .
Trennen Sie das Netzkabel sofort, wenn das Ladegerät oder Trimmer fällt ins Wasser.
Verwenden Sie den Trimmer nur mit trockenen Händen.
Ziehen Sie , wenn das Gerät nicht benutzt wird. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
Verwenden Sie niemals das Haar -und Bartschneider , den Führungskamm , das
Netzkabel , wenn sie Anzeichen von Schäden zeigen .
Verwenden Sie nur die WiederaufladekabelDraht mit dem Trimmer geliefert sonst das
Gerät beschädigt werden.
Der Trimmer sollte verwendet werden, um nur natürliche Haare schneiden. Achten Sie
darauf, das Gerät Temperaturen unter 10 oder über 40 für längere Zeit aussetzen.
Regelmäßige Reinigung und sorgfältige Handhabung sicherzustellen, dass Sie perfekte
Ergebnisse und langfristige Service- torm Trimmer haben .
Lassen Sie Reparaturen am Trimmer , Netzkabel durchgeführt von einer Fachwerkstatt.
Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
Möbel heute hat oft eine Vielzahl von Lack -oder Kunststoff Oberflächen und ist mit
verschiedenen Substanzen behandelt .
Sollte diese Haar-und Bartschneider , andere Menschen zu benutzen gegeben werden,
denken Sie bitte daran , auf dieser Bedienungsanleitung übergeben.
LADEN
Bevor Sie Ihr Haar -und Bartschneider , muss der Akku vollständig aufgeladen werden.
Schieben Sie den Schalter bis zu dem auf Position und verbinden Trimmer auf das
Netzkabel.
Die Kontrolllampe leuchtet auf und die Batterie sind charged.the Kontrollleuchte nicht
erlischt , sobald der Akku vollständig geladen ist.
Dieses Gerät ist mit Überladeschutz ausgestattet. Es dauert 10 bis 14 Stunden, um das
erste Mal aufladen. Der vollständig geladene Produkt kann für etwa 30 Minuten
verwendet werden , dauert es dann 8 Stunden , um den Akku wieder aufzuladen.
Tipps
Der neue Akku zunächst nicht erreichen ihre maximale Ladekapazität . Um die
maximale Ladekapazität zu erhalten, sollte der Akku voll , bevor sie zum ersten Mal
verwendet und dann das Haar -und Bartschneider zu verwenden , bis der Akku vollstän-
dig entladen werden berechnet
Die Batterie sollte dann wieder voll aufgeladen werden. Um die Lebensdauer der
Batterie zu erhöhen , sollte diese Lade-und Entladevorgang etwa zweimal pro Jahr
wiederholt werden.
USE
Das Gerät darf nicht mit einem defekten Führungskamm oder Schneid
kopf. Dies könnte Schnittverletzungen verursachen.
Verwenden Sie den Trimmer nur bestimmungsgemäß nur geschnitten natürlichen Haar.
Das Haar muss sauber und trocken sein, wenn Sie itl geschnitten Falls erforderlich,
können Sie das Haar etwas zu dämpfen. Schneiden Sie nur kleine Mengen .
Haare schneiden in zunehmend näher Einstellungen, bis Sie die gewünschte Länge zu
erreichen. Der Schneidkopf wird zu langsam oder blockiert , wenn Sie versuchen , zu
schnell zu arbeiten oder versuchen, zu viel Haar auf einmal geschnitten. Lassen Sie das
Gerät frei laufen für eine kurze Zeit vor Beginn .
Führungskamm
Die Führungskamm können Sie Haar gleichmäßig mit der Länge Set für 6 8 10 12 15
mm geschnitten.
Entfernen Sie die Führungskamm , wenn Sie die Haare auf eine Länge von 1 mm
schneiden möchten .
Trimmen und Schneiden Sie den Bart
Schieben Sie den Schalter auf der uptowards
Gestalten Sie Ihren Bart und Rasur der Rückseite des Halses
Entfernen Sie die Führungskamm aus Ihrem Trimmer und schieben Sie den Schalter auf
Sie können den Trimmkopf für präzise umreißt Bart auch in schwer zu verwenden, um
Plätze für sauber rasiert Haar entlang den Hals zu erreichen , als auch .
Schneiden oder Ausdünnung Ihren Bart
Schieben Sie den Schalter uplowards an die auf
Die Führungskamm eignet sich für kurze Haare. Schneiden Sie Ihre Haare in zunehm-
end näher Einstellungen auf die gewünschte Länge .
8 6
5
1 2
1 0
1
REINIGUNG UND PFLEGE
Verhindern, dass der Trimmer feucht wird .
Nach Gebrauch die Haar Ausschnitte aus dem Schneidkopf
mit der Bürste .
Wenn der Schneidkopf regelmäßig verwendet wird , sollte es
gelegentlich geölt werden.
Einölen des Cuting Kopf
Entfernen Sie die Führungskamm von der Trimmer.
Entfernen Sie den Schneidkopf , indem Sie ihn nach hinten ,
wie dargestellt.
Drücken Sie die weißen Fang-und Squeeze 1-2 Tropfen Öl
zwischen jedem Paar von Schneidzähnen .
Klicken Sie auf den Fang wieder an seinen Platz und drücken
Sie sie mit den Schneidezähnenhin und her, um das Öl zu
verteilen.
Ersetzen Sie den Schneidkopf , indem Sie den Schneidkopf Klammer in die Kerbe auf
dem Cover der Trimmer , bis sie hörbar einrasten.
Entfernen Sie überschüssiges Öl durch Abwischen mit einem Tuch.
Wenn die mit dem Trimmer zugeführte Öl auslaufen sollte . nur säurefreies Öl wie
Nähmaschinenöl .
Austauschen der Schneidkopf
Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Sie können Zubehör wie Schneidkopf , der
Führungskamm im Fachhandel zu erhalten. Sie ont Versuch, den Schneidkopfschärfen
sich selbst! Schalten Sie den Trimmer aus! Ersetzen Sie den Schneidkopf , wie unter "
Ölen der Schneidkopf " beschrieben.
Ersetzen der Batterie
Das Gerät verfügt über Nickel Metallhydrid -Batterie. Wenn sie liefern Strom nur für
einen kurzen Zeitraum nach dem Laden , können Sie sie ersetzen.
Verwenden Sie eine Batterie des Typs AA , 1 0,2 V.
Tauschen Sie immer beide batteires gleichzeitig
1
4
2
3
Interrupteur On / Off
Lame levier
Haut de lame
Lame de fond
1.
2.
3.
4.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les cheveux et à barbe , le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en · 9
contact avec l'eau ou tout autre liquide en raison du risque d'un choc
électrique . Pour cette raison, vous ne devez jamais utiliser l'appareil à
proximité d'un lavabo ou tout en ayant un bain.
Débranchez le cordon d'alimentation immédiatement si le chargeur ou tondeuse tombe
dans l'eau . Utiliser la tondeuse avec des mains sèches.
Débranchez lorsque l'appareil n'est pas utilisé . Gardez l' appareil hors de portée des
enfants .
Ne jamais utiliser la tondeuse cheveux et la barbe , le peigne de guidage , le cordon
d'alimentation si elles montrent des signes de dommages .
Utilisez uniquement le câble de recharge de cordon fourni avec la tondeuse sinon
l'appareil pourrait être endommagé.
La tondeuse doit être utilisée pour couper les cheveux naturel seulement. Veillez à ne
pas exposer l'appareil à des températures inférieures à 10 ou supérieures à +40 pour
toute longueur de temps .
Un nettoyage régulier et une manutention prudente assurer que vous aurez un résultat
parfait et service à long terme Torm votre tondeuse .
Vous avez des réparations à la tondeuse , cordon d'alimentation effectué par un atelier
spécialisé . Des réparations mal faites peuvent entraîner des risques considérables
pour l'utilisateur .
Meubles aujourd'hui a souvent une large gamme de vernis ou en plastique finitions et
est traité avec différentes substances .
Si ces cheveux et tondeuses à barbe être donnés à d'autres personnes d'utiliser , s'il
vous plaît n'oubliez pas de transmettre ce manuel d'instruction.
RECHARGE
Avant de mettre sur vos cheveux et à barbe , la batterie doit être rechargée entièrement.
Faites glisser le commutateur à la position et connectez tondeuse pour le cordon
d'alimentation .
Le voyant de contrôle s'allume et la batterie sont charged.the témoin de contrôle ne
s'éteint pas une fois que la batterie est complètement chargée .
Cet appareil est équipé d'une protection de surcharge . Il faut 10 à 14 heures pour
charger la première fois . Le produit complètement chargée peut être utilisé pendant
environ 30 minutes , il prend ensuite 8 heures pour recharger la batterie.
Conseils
La nouvelle batterie ne parvient pas d'abord leur capacité de charge maximale . Pour
obtenir la capacité de charge maximale , la batterie doit être complètement chargée
avant d'être utilisés pour la première fois et puis les cheveux et à barbe doivent être
utilisées jusqu'à ce que la batterie est complètement à plat . La batterie doit alors être
entièrement rechargée . Pour augmenter la durée de vie de la batterie , ce procédé de
chargement et de déchargement doit être répété à peu près deux fois par an .
UTILISATION
Ne jamais utiliser l'appareil avec un peigne de guidage défectueux ou de la
tête de coupe . Cela pourrait provoquer des coupures.
N'utilisez que la tondeuse comme prévu cheveux naturels Seulement couper . Les
cheveux doit être propre et sec lorsque vous coupez itl Si nécessaire, vous pouvez
humidifier légèrement les cheveux . Seulement couper de petites quantités .
Couper les cheveux dans les milieux à renforcer progressivement jusqu'à ce que vous
atteigniez la longueur désirée . La tête de coupe devient lent ou bloqué si vous essayez
de travailler trop vite ou essayer de couper trop de cheveux à la fois . Laissez l'appareil
fonctionner librement pendant une courte période avant de commencer.
Guide peigne
Le peigne guide vous permet de couper les cheveux de manière uniforme à l'ensemble
de la longueur pour 6 8 10 12 15 mm .
Retirez le peigne de guidage si vous voulez couper les cheveux à une longueur de 1
mm.
Découper et vous couper la barbe
Appuyez sur l'interrupteur uptowards le sur
Façonner votre barbe et raser le dos de votre cou
Retirez le peigne de guidage de votre tondeuse et appuyez sur l'interrupteur sur
Vous pouvez utiliser la tête de coupe pour barbe précis décrivant même dans endroits
difficiles à atteindre , ainsi que pour le rasage proprement cheveux le long de votre cou.
8 6
5
1 2
1 0
1
Coupe ou d'amincissement votre barbe
Poussez les uplowards de commutation à la sur
Le peigne de guidage est adapté pour les cheveux courts . Coupez vos cheveux dans
des contextes plus en plus rapprochés à la longueur désirée .
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Empêcher la tondeuse de devenir humide .
Après utilisation, enlever les mèches de cheveux de la tête de
coupe avec la brosse fournie .
Si la tête de coupe est utilisé régulièrement, il doit être huilé
de temps en temps .
Huiler la tête de cuting
Retirez le peigne de guidage de la tondeuse .
Retirer la tête de coupe en le poussant vers l'arrière comme
illustré.
Appuyez sur le loquet blanc et presser une à deux gouttes
d'huile entre chaque paire de dents de coupe .
Cliquez sur la capture en place et pousser les dents de coupe
çà et là pour étaler l'huile.
Remplacer la tête de coupe en faisant glisser le clip de la tête
de coupe dans l'encoche sur le couvercle de la tondeuse
jusqu'à ce que vous entendiez un déclic .
Retirer l'excédent d'huile en essuyant avec un chiffon .
Si l'huile fournie avec la tondeuse doit manquer . utiliser de l'huile seulement sans acide
comme l'huile de machine à coudre.
Remplacement de la tête de coupe
Utilisez uniquement des accessoires originaux . Vous pouvez obtenir des accessoires
tels que la tête de coupe , le peigne de guidage dans les magasins spécialisés . Ne
tentative Ontario pour aiguiser la tête de coupe vous-même! Mettez la tondeuse off!
Remplacer la tête de coupe comme décrit sous " Huiler la tête de coupe " .
Remplacement de la pile
L'appareil a batterie nickel-hydrure métallique . Si elles fournissent de l'énergie que
pendant une courte période après la charge, vous pouvez les remplacer .
Utilisez une pile de type AA , 0,2 V. 1
Toujours remplacer les deux batteires en même temps
1
4
2
3
On / Off
Leva lama
Top lama
In basso lama
1.
2.
3.
4.
NORME DI SICUREZZA
I capelli e la barba trimmer , il cavo di alimentazione non devono venire a·
9 contatto con l'acqua o qualsiasi altro liquido a causa del rischio di una
scossa elettrica . Per questo motivo non si dovrebbe mai utilizzare
l'apparecchio vicino a un lavandino o pur avendo un bagno .
Scollegare il cavo di alimentazione immediatamente se il caricabatterie o trimmer cade
in acqua . Utilizzare il trimmer solo con le mani asciutte .
Scollegare quando non viene utilizzato l'apparecchio . Tenere l' apparecchio lontano
dalla portata dei bambini .
Non utilizzare mai i capelli e la barba trimmer , il pettine guida , il cavo di alimentazione
se presentano segni di danneggiamento .
Utilizzare solo il cavo elettrico di ricarica fornito con il trimmer altrimenti l' apparecchio
potrebbe danneggiarsi .
Il trimmer deve essere usato per tagliare solo capelli naturali . Fare attenzione a non
esporre l'apparecchio a temperature inferiori -10 o superiori a +40 per un certo periodo
di tempo .
Una pulizia regolare e attenta gestione garantire che avrete risultati perfetti e servizio a
lungo termine Torm il potatore .
Avere riparazioni al trimmer , cavo di alimentazione effettuati da un'officina specializ-
zata. Le riparazioni non idonee possono causare notevoli rischi per l'utente .
Mobili oggi ha spesso una vasta gamma di vernici o rivestimenti in plastica ed è trattato
con varie sostanze .
Qualora questi capelli e la barba trimmer essere dati ad altre persone di utilizzare ,
ricordatevi di consegnare questo manuale di istruzioni.
RICARICA
Prima di accendere i capelli e la barba trimmer , la batteria deve essere completamente
carica .
Far scorrere l'interruttore fino alla posizione e collegare il trimmer al cavo di alimentazi-
one.
La spia di controllo si accende e la batteria sono charged.the spia di controllo non si
spegne una volta che la batteria è completamente carica .
Questo apparecchio è dotato di protezione da sovraccarico . Ci vogliono 10-14 ore per
caricare la prima volta. Il prodotto completamente carica può essere utilizzato per circa
30 minuti, poi vogliono 8 ore per ricaricare la batteria .
Suggerimenti
La nuova batteria non raggiunge inizialmente la capacità massima di carico . Per
ottenere la massima capacità di carica , la batteria deve essere completamente carica
prima di essere utilizzati per la prima volta e poi i capelli e la barba trimmer devono
essere utilizzati fino a quando la batteria è completamente scarica . La batteria
dovrebbe poi essere completamente ricaricata . Per aumentare la durata della batteria ,
questo processo di carica e scarica dovrebbe essere ripetuto circa due volte l'anno .
USO
Non utilizzare l'apparecchio con un pettine guida difettoso o testa di taglio.
Ciò potrebbe causare tagli.
Utilizzare il trimmer solo come previsto capelli naturali Solo tagliati . Il pelo deve essere
pulita e asciutta quando si taglia itl Se necessario, è possibile bagnare i capelli
leggermente . Solo tagliare piccole quantità .
Tagliare i capelli in contesti progressivamente più strette fino a raggiungere la lunghezza
desiderata . La testa di taglio diventa lento o bloccato se si tenta di lavorare troppo in
fretta o cercare di tagliare i capelli troppo in una volta . Lasciate l'apparecchio correre
liberamente per un breve periodo prima di iniziare.
Guida pettine
Il pettine guida consente di tagliare i capelli in modo uniforme con il set di lunghezza per
6 8 10 12 15 mm.
Togliere il pettine guida se si vuole tagliare i capelli ad una lunghezza di 1 mm.
Taglio e vi taglio la barba
Premere l'interruttore uptowards on
Modellare la barba e radersi la parte posteriore del collo
Togliere il pettine guida dal trimmer e premere l'interruttore
È possibile utilizzare la testa di taglio per una precisa barba delineando anche in luoghi
difficili da raggiungere , così come per pulito rasatura dei capelli lungo il collo .
8 6
5
1 2
1 0
1
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

King K 079 Benutzerhandbuch

Kategorie
Haarschneider
Typ
Benutzerhandbuch