King P 069 Trimmy Benutzerhandbuch

Kategorie
Präzisionstrimmer
Typ
Benutzerhandbuch
Model No: P 069 Trimmy
Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi
Nose and Ear Hair Trimmer
Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual
P 069
Trimmy
Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi
Nose and Ear Hair Trimmer
MAIN PARTS
Safety cap
Comb attachment No 1
Comb attachment No 2
Nasal trimming head
Beard trimming head
Cleaning brush
Body
Stand
Styling comb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introduction:
Thank you for purchasing King Trimmy Nose and Ear Hair Trimmer, which has been
designed and manufactured to give you many years of trouble-free service.
You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read
these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your
purchase.
Safety is important. For yours and others safety please read the instructions before
using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If
you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove ali packaging, but keep
it until you are satisfied that the appliance is working.
Important Safeguards
When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed,
including the following:
This appliance is intended for cutting body hair in nose and ears as well as sideburns
and the neckline. Please use this appliance for its intended use only.
It is intended for home use and not suitable for commercial purposes (in barbers etc.).
Do not use the trimmer on children. Keep the unit out of children's reach.
Keep packing material away from children.
Batteries can be highly threatening if swallowed. Therefore, keep battery and trimmer
out of children's reach. If a battery has been swallowed seek medical advice
immediately.
Do not insert the trimmer more than 0.5 cm into ear or nostril as you could injure your
eardrum or the mucous membrane in your nose.
Before using the trimmer, make sure the cutting head or detail attachment is securely
fitted.
The battery supplied with the trimmer must not be recharged or reactivated by other
means, take apart, thrown into fire or shortcircuited.
When cleaning the unit, make sure the battery cover is firmly closed.
Never immerse the unit in water or any other liquid.
Switch the unit off after use, return the cutting head to the trimmer (if removed), and fit
the protective cap.
Remove a spent battery from the unit straight away as it could leak and cause damage.
Do not operate appliance if it is damaged in any manner. Call an authorized King Service
for information on examination, repair, or adjustment.
NOTE: Please read all instructions and safety guards carefully.
Please keep this instruction manual for further usage.
Specifications: 1x1, 5 V dc (AA battery)
Usage:
Inserting battery:
Turn the battery lid in an anticlockwise direction until the lines on the lid and unit point to
each other. Puli the lid off.
Insert the enclosed battery.
Switching the trimmer on and off:
Remove the protective cap.
Slide the on/off switch forwards or back wards to switch the unit on or off.
Clean the trimmer after each use as described in the chapter "cleaning".
Place the cutting head and afterwards the protective cap on the unit.
Trimming ear hair:
Switch the trimmer on and carefully insert it into ~ the outer ? parts of your ~ ear.
Carefully move the trimmer along hairy parts of your ear.
The unwanted hair wili be cut instantly.
Trimming nasal hair:
You can also slide the comb attachment no.1 and comb attachment no.2 on to the beard
trimming head. The sizes of the combs are indicated on the beard trimming head by
numbers. You can adjust the size of the comb according to your requirement by sliding
them up and down. (Comb attachment no.1: 2,4,6 mm, Comb attachment no.2: 3,5,7
mm)
Cleaning:
Please switch the appliance off.
Wipe the outer of your unit with a soft, damp cloth.
Please do not immerse your appliance in water or any other liquid.
If the unit is not to be used for over 3 weeks, take the battery off from the appliance.
Simply turn the blade holder clockwise to take out the whole blade, remove any hairs left
in the cutting head using the cleaning brush supplied after that, clean the cutting head
under the running water. The blades are stainless steel. Always keep the blades dry
completely, before putting them on your appliance again. Never wash the cutting head
under the water when it is fitted to your nose trimmer.
PARÇALARI
Başlık koruma kapağı
Ölçü tarağı 1
Ölçü tarağı 2
Burun kılı alma başlığı
Favori düzeltme başlığı
Temizleme fırçası
Gövde
Stand
Tarak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Giriş:
Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen kulak burun kılı temizleme
cihazını satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz.
Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için
lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı
almanız için hazırlanmıştır.
Güvenlik Önemlidir:
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma
kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.
Eğer cihazı birisine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri
sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar paketleri saklayınız.
Güvenlik uyarıları:
Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik önlemleri her zaman alınmalıdır:
• Bu cihaz sadece burun ve kulak içindeki kılların aynı zamanda favori, boyun ve ense
kıllarının temizliği için tasarlanmıştır. Cihazı sadece kendi kullanım alanı içinde
kullanınız.
• Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanmış olup, ticari amaçlarda (berber v.b.) kullanım
için uygun değildir.
• Bu cihazı kesinlikle çocuklar üzerinde denemeyiniz.
• Çocukların cihaza ulaşmasını önlemek için cihazı uzak bir yerde saklayınız.
• Paketleme materyallerini çocuklardan uzak tutunuz.
• Çocukların cihazın pillerine ulaşmasına kesinlikle engel olunuz. Pillerin yutulması
çocuklar açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Pillerin yutulması durumunda
kesinlikle doktora başvurulması gereklidir.
• Cihazınızı asla 0.5 cm den fazla kulağınızın ya da burun deliğinizin içine sokmayınız.
Aksi takdirde kulak zarınıza veya burnunuzun içindeki mukoza zarına zarar
verebilirsiniz.
• Cihazınızı kullanmadan önce kesme başlığının ve değişebilen başlığın güvenli bir
şekilde yerine yerleştiğinden emin olunuz.
• Cihaz içinde kullanılacak olan pilin şarj edilebilir veya tepkisel özellikte olmaması,
ayrılmaması, ateşe atılmaması veya kısa devre olmaması gereklidir.
• Cihazınızı temizlerken, pil kapağının sıkıca kapanmış olduğundan emin olunuz.
• Cihazı asla suya veya herhangi bir sıvıya değdirmeyiniz.
• Cihazı kullandıktan sonra, kapalı konuma getirip, kesme başlığını eğer çıkartılmışsa
geri takınız ve başlık koruma kapağını cihaza takınız.
• Bitmiş piller cihazınıza akıntıya yada zarara sebebiyet verebilmektedir, bu sebeple
bitmiş pilleri daha fazla kullanmayıp atınız.
• Cihazınızı herhangi bir durumda hasar görmüşse kullanmayınız. Tamir işinin
yapılması veya bilgi almak için kesinlikle yetkili bir King servisine başvurmalısınız.
DİKKAT : Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma
talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.
Kullanım:
Pillerin yerleştirilmesi:
• Pil yerleştirme kapağını saat yönünün tersine doğru, kapak üzerindeki noktalar
birbiriyle eşleşinceye kadar döndürünüz. Kapağı dışarıya doğru çekiniz.
• Pili cihaza takınız.
Cihazın çalıştırılması ve kapatılması:
• Başlık koruma kapağını çıkartınız.
• Cihaz› çalıştırmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini ileriye veya geriye
doğru kaydırınız.
• Cihazınızı her kullanımdan sonra “temizleme” kısmında belirtildiği şekilde
temizleyiniz.
• Cihazınızı temizledikten sonra bıçak tutacağını ve başlık koruma kapağını cihaza
yerleştiriniz.
Kulak kıllarının temizlenmesi:
• Cihazı çalıştırınız ve kulağınızın içine dikkatli bir şekilde yerleştiriniz.
• Cihazı dikkatli bir şekilde kılların bulunduğu kısımda hareket ettiriniz.
• İstenmeyen tüyler hemen kesilecektir.
Burun kıllarının temizlenmesi:
• Cihazı çalıştırınız ve dikkatli bir şekilde burnunuzun ön kısmının içine doğru
yerleştiriniz.
• Dairesel hareketlerle burnunuzun içindeki kılları temizleyiniz.
• İstenmeyen tüyler hemen kesilecektir.
Favori, ense ve boyundaki kılların temizlenmesi
• Cihazı kapalı pozisyona getiriniz.
• Bıçak tutacağını saat yönünün tersinde çeviriniz ve cihazdan çıkartınız.
• Değişebilen başlığı cihaza yerleştirip, sıkıca saat yönünde çeviriniz.
• Değişebilen başlığı cildinize çapraz dar bir açıyla yukarıdan aşağıya doğru baskı
uygulamadan hareket ettiriniz. Başlığı asla aşağıdan yukarıya doğru hareket
ettirmeyiniz ve başlığın yan kısımlarıyla cildinizdeki kılları almaya çalışmayınız.
Kendinizi kesebilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak değişebilen başlığın üzerine iki farklı ölçülerde verilmiş olan küçük
ölçü taraklarını kaydırarak yerleştirebilirsiniz. Tarakların ölçüleri sayısal olarak
değişebilen başlığın üzerinde belirtilmiştir. İstediğiniz ölçüye aşağı ve yukarı kaydırarak
ayarlayabilirsiniz. (Ölçü tarağı 1: 2,4,6 mm, Ölçü tarağı 2: 3,5,7 mm)
Temizleme:
• Cihazı kapalı konuma getiriniz.
• Cihazınızın dış yüzeyini nemli yumuşak bir bezle siliniz.
• Cihazınızı asla suya veya herhangi bir sıvıya değdirmeyiniz.
• Cihazınızı 3 haftadan uzun süreli kullanmayacaksanız, içinde bulunan pilleri
çıkarmanız tavsiye edilir.
• Bıçak tutacağını yıkamak için öncelikle bıçak tutacağını saat yönünde çevirip,
cihazdan çıkarınız. Bıçak kısmını önce temizleme fırçasıyla ardından musluk altında
temizleyebilirsiniz.
Bıçağınızın başlığı paslanmaz çelik özelliğine sahiptir. Geri takmadan önce mutlaka
kuru olmasına özen gösteriniz. Bıçak tutacağını asla cihaza takılı durumdayken,
cihazla beraber yıkamayınız.
Sicherheitskappe
Kammaufsatz Nr. 1
Kammaufsatz Nr. 2
Nasen Trimmen Kopf
Bartschneiden Kopf
Reinigungsbürste
Körper
Stehen
Styling Kamm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Einleitung:
Danke für den Kauf König Trimmy Nasen-und Ohrenhaartrimmer , die entworfen und
hergestellt wurden Ihnen viele Jahre störungsfreien Service zu bieten hat .
Sie können bereits mit einem ähnlichen Produkt vertraut sein , aber bitte nehmen Sie
Zeit , um diese Anleitung zu lesen - sie sind geschrieben worden , um sicherzustellen, •
Sie von Ihrem Kauf erhalten Sie den besten .
Sicherheit ist wichtig . Für Ihre und andere Sicherheits lesen Sie bitte die Anweisungen,
bevor Sie das Gerät benutzen . Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren
Ort für die weitere Verwendung . Wenn Sie das Gerät weitergeben , geben die
Anweisungen zu . Entfernen ali Verpackung, aber halten Sie es , bis Sie zufrieden , dass
das Gerät arbeiten.
Wichtige Sicherheitshinweise
Wenn Gebrauch elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrun-
gen befolgt werden , einschließlich der folgenden:
Dieses Gerät ist zum Schneiden von Körperhaaren in Nase und Ohren sowie von
Koteletten und der Ausschnitt bestimmt . Bitte verwenden Sie dieses Gerät nur für den
vorgesehenen Gebrauch.
Es ist für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke ( in Friseure etc.)
gedacht.
Verwenden Sie den Trimmer auf Kinder. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
Batterien können hochgefährlich sein beim Verschlucken. Daher halten Batterie und
Trimmer aus der Reichweite von Kindern . Wenn ein Akku verschluckt wurde, sofort
ärztlichen Rat einholen .
Sie den Trimmer mehr als 0,5 cm in das Ohr oder Nasenloch stecken nicht , wie Sie
könnten das Trommelfell oder die Schleimhaut in der Nase zu verletzen.
Bevor Sie den Trimmer sicher, dass der Schneidkopf oder Detail Befestigung sicher
ausgestattet.
Die mit dem Trimmer mitgelieferte Batterie darf nicht aufgeladen werden reaktiviert oder
durch andere Mittel, auseinander nehmen , ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen .
Bei der Reinigung des Gerätes sicher, dass die Akkuabdeckung fest geschlossen ist.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten .
Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus , geben Sie den Schneidkopf auf den
Trimmer (falls ausgebaut) , und passen Sie die Schutzkappe .
Entfernen Sie eine verbrauchte Batterie aus dem Gerät sofort als sie auslaufen und
Schäden verursachen könnte .
Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. Einen
autorisierten König Dienst für Informationen auf Überprüfung, Reparatur oder
Einstellung.
HINWEIS : Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Schutzeinrichtungen sorgfältig.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung für die weitere Nutzung.
Technische Daten: 1x1, 5 V dc ( AA-Batterie)
Verbrauch:
Akku einbauen :
Schalten Sie die Batterieabdeckung in einer Richtung gegen den Uhrzeigersinn , bis die
Linien auf dem Deckel und Einheit Punkt miteinander . Puli der Deckel ab.
Legen Sie die mitgelieferte Batterie.
Schalten Sie den Trimmer ein und aus :
Entfernen Sie die Schutzkappe .
Schieben Sie die Ein / Aus- Schalter nach vorn oder hinten Stationen um das Gerät ein
-oder ausschalten.
Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch , wie im Kapitel " Reinigung
" beschrieben.
Setzen Sie den Schneidkopf und anschließend die Schutzkappe auf das Gerät.
Trimmen Ohrhaar :
Schalten Sie den Trimmer auf und vorsichtig in den äußeren ~ ? Teile des ~ Ohr.
Trimmer vorsichtig bewegen sich entlang behaarten Stellen des Ohres .
Die unerwünschte Haare Wili sofort geschnitten werden.
Trimmen Nasenhaare :
Sie können auch schieben Sie den Kammaufsatz Kammaufsatz Nr. 1 und Nr. 2 auf die
Bartpflege Kopf. Die Größen der Kämme auf dem Kopf Bartpflege durch Zahlen
angegeben. Sie können die Größe des Kammes nach Ihren Anforderungen anpassen ,
indem sie auf und ab. ( Kammaufsatz Nr. 1 : 2,4,6 mm, Kammaufsatz Nr.2: 3,5,7 mm)
Reinigung:
Bitte schalten Sie das Gerät aus.
Wischen Sie die Außen Ihr Gerät mit einem weichen , feuchten Tuch.
Bitte lassen Sie Ihr Gerät in Wasser eintauchen oder eine andere Flüssigkeit.
Wenn das Gerät nicht für mehr als 3 Wochen verwendet werden , nehmen Sie die
Batterie aus dem Gerät .
Drehen Sie einfach die Blatthalter im Uhrzeigersinn, um die ganze Klinge nehmen ,
entfernen Sie alle Haare in der Schneidkopf links mit dem nach, dass mitgelieferte
Reinigungsbürste, reinigen Sie den Schneidkopf unter fließendem
Wasser. Die Klingen sind aus Edelstahl. Halten Sie immer die Blätter vollständig
trocknen , bevor Sie sie auf Ihr Gerät wieder ein. Waschen Sie den Schneidkopf unter
dem Wasser , wenn es um Ihre Nasentrimmer ausgestattet.
Bouchon de sécurité
L'attachement de peigne n ° 1
L'attachement de peigne n ° 2
Nasale coupe la tête
Barbe tête
Brosse de nettoyage
Corps
Supporter
Peigne Styling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
introduction:
Merci d'avoir acheté roi Trimmy Nez et Oreilles Tondeuse , qui a été conçu et fabriqué
pour vous donner de nombreuses années de service sans problème .
Vous pouvez déjà être familier avec l'utilisation d'un produit similaire , mais ne prenez s'il
vous plaît le temps de lire ces instructions - ils ont été écrits pour assurer • vous obtenez
le meilleur de votre achat .
La sécurité est importante . Pour vôtre et d'autres la sécurité s'il vous plaît lire les
instructions avant d'utiliser l'appareil . S'il vous plaît garder cette instruction dans un
endroit sûr pour la poursuite utilisation . Si vous passez l'appareil, transmettre les
instructions trop . Retirez l'emballage ali, mais le garder jusqu'à ce que vous êtes
convaincu que l'appareil fonctionne.
Mesures de sécurité importantes
Quand utiliser des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent
toujours être respectées , y compris ce qui suit :
Cet appareil est destiné à la coupe de cheveux de corps dans le nez et les oreilles ainsi
que les favoris et l'encolure . S'il vous plaît utiliser cet appareil pour son utilisation
prévue seulement.
Il est destiné à un usage domestique et ne conviennent pas à des fins commerciales (
dans les barbiers , etc ) .
Ne pas utiliser la tondeuse sur les enfants . Conservez l'appareil hors de la portée des
enfants .
Gardez les matériaux d'emballage à portée des enfants .
Les batteries peuvent être très menaçant en cas d'ingestion . Par conséquent , garder
la batterie et coupe hors de la portée des enfants . Si une pile a été avalée consulter
immédiatement un médecin .
Ne pas insérer la coupe de plus de 0,5 cm dans l'oreille ou narine que vous pourriez
blesser votre tympan ou la muqueuse dans le nez .
Avant d'utiliser la tondeuse , assurez-vous que la tête de coupe ou de détail fixation est
solidement fixé .
La batterie fournie avec la machine ne doit pas être rechargée ou réactivé par d'autres
moyens , de prendre part , jeté dans le feu ou court-circuitée .
Lors du nettoyage de l'appareil, assurez -vous que le couvercle de la batterie est bien
fermé .
Ne jamais plonger l' appareil dans l'eau ou tout autre liquide .
Eteindre l'appareil après utilisation, la tête de coupe à la tondeuse ( si enlevé ) , et
monter le capuchon de protection .
Retirer une batterie usagée de l'appareil tout de suite car il pourrait fuir et causer des
dommages .
Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé de quelque manière . Appel d'un service
autorisé de King pour obtenir des informations sur l'examen , réparation ou réglage .
NOTE : S'il vous plaît lire toutes les instructions et les gardes de sécurité avec soin.
S'il vous plaît garder ce manuel pour une utilisation ultérieure .
Spécifications: 1x1 , 5 V cc ( pile AA )
utilisation:
Batterie Insertion :
Tourner le couvercle de la batterie dans un sens anti-horaire jusqu'à ce que les lignes
sur le couvercle et le point de l'unité à l'autre . Puli le couvercle .
Insérez la batterie clos .
Commutation de la tondeuse sur et en dehors :
Enlever le capuchon protecteur .
Faites glisser vers l'avant de l'interrupteur marche / arrêt ou quartiers arrière pour mettre
l'appareil sous ou hors tension .
Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation comme décrit dans le chapitre "
nettoyage" .
Placer la tête de coupe et ensuite le capuchon de protection sur l'unité .
Coupe des poils de l'oreille :
Mettez la tondeuse et insérez avec précaution dans le ~ externe ? parties de votre
oreille . ~ Avec précaution déplacez la tondeuse le long de parties poilues de votre
oreille .
Les poils indésirables Wili couper instantanément .
Couper les poils du nez :
Vous pouvez également faire glisser le guide de coupe n ° 1 et n ° 2 sur peigne
attachement à la barbe tête . Les tailles des peignes sont indiqués sur la tête de barbe
par des numéros . Vous pouvez ajuster la taille du peigne selon votre condition en les
faisant glisser de haut en bas . (Peigne fixation n ° 1: 2,4,6 mm , peigne fixation n ° 2 :
3,5,7 mm )
nettoyage:
S'il vous plaît éteindre l'appareil .
Essuyez l' extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide .
S'il vous plaît ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide .
Si l'unité ne doit pas être utilisé pendant plus de trois semaines , retirez la batterie hors
de l'appareil.
Il suffit de tourner le support de lame dans le sens horaire à prendre sur l'ensemble de
la lame , retirez les poils laissés dans la tête de coupe à l'aide de la brosse de nettoyage
fournie après, nettoyer la tête de coupe sous l'eau courante . Les lames sont en acier
inoxydable . Toujours garder les lames sécher complètement , avant de les mettre à
nouveau sur votre appareil . Ne jamais laver la tête de coupe sous l'eau quand il est
monté sur votre tondeuse nez .
Tappo di sicurezza
Pettine No 1
Pettine No 2
Nasale taglio testa
Beard taglio testa
Spazzola di pulizia
Corpo
Stare in piedi
Styling pettine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introduzione:
Grazie per aver acquistato il re Trimmy del naso e dell'orecchio Capelli Trimmer , che è
stato progettato e realizzato per darvi molti anni di servizio senza problemi .
Si può già avere familiarità con l'utilizzo di un prodotto simile , ma non si prega di
prendere tempo per leggere queste istruzioni - che sono stati scritti per garantire
ottenere il meglio dal vostro acquisto .
La sicurezza è importante . Per la vostra e altrui sicurezza siete pregati di leggere le
istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio . Si prega di conservare queste istruzioni in un
luogo sicuro per l'ulteriore uso . Se si passa l'apparecchio , trasmettere le istruzioni
troppo . Rimuovere l'imballaggio ali , ma tenerlo finché non si è accertato che
l'apparecchio è in funzione.
Precauzioni importanti
Quando usare apparecchi elettrici , le precauzioni di sicurezza di base dovrebbero
essere sempre seguite , tra cui le seguenti :
Questo apparecchio è destinato per il taglio di capelli del corpo in naso e orecchie e
basette e la scollatura . Si prega di utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto.
Esso è destinato all'uso domestico e non adatto a scopi commerciali (in barbieri , ecc ).
Non usare il trimmer sui bambini . Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini .
Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini .
Le batterie possono essere molto pericolosa se ingerito . Pertanto , tenere la batteria e
trimmer fuori dalla portata dei bambini . Se la batteria è stata di ingestione consultare
immediatamente il medico .
Non inserire il trimmer più di 0,5 centimetri nell'orecchio o narice come si potrebbe ferire
il vostro timpano o della membrana mucosa nel naso .
Prima di utilizzare il trimmer , accertarsi che il dispositivo testa di taglio o dettaglio è
montato saldamente .
La batteria fornita con il trimmer non deve essere ricaricata o riattivato con altri mezzi ,
smontare , gettato nel fuoco o cortocircuitato .
Quando si pulisce l'unità , assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso .
Non immergere l' apparecchio in acqua o altri liquidi.
Spegnere l'apparecchio dopo l'uso , riportare la testa di taglio al trimmer ( se rimosso ) ,
e montare il cappuccio protettivo .
Rimuovere le batterie esaurite dal gruppo subito in quanto potrebbe fuoriuscire e
causare danni .
Non utilizzare apparecchio se è danneggiato in alcun modo . Chiamare un servizio di re
autorizzato per informazioni sulle esame , riparazione o regolazione .
NOTA : Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le protezioni di sicurezza .
Si prega di tenere questo manuale di istruzioni per un ulteriore utilizzo .
Specifiche tecniche : 1x1 , 5 V cc (batteria AA)
uso:
Inserimento della batteria :
Ruotare il coperchio batteria in senso antiorario finché le linee sul coperchio e punto
unità tra loro . Puli il coperchio .
Inserire la batteria in dotazione .
Accensione trimmer e spegnimento :
Togliere il cappuccio protettivo .
Far scorrere in avanti il interruttore on / off o reparti indietro per passare l'apparecchio
acceso o spento.
Pulire il trimmer dopo ogni uso , come descritto nel capitolo " pulizia " .
Posizionare la testa di taglio e poi il cappuccio di protezione dell'unità .
Taglio di capelli orecchio :
Accendere il trimmer e inserire delicatamente in ~ esterno ? parti del ~ orecchio .
Spostare con cautela il trimmer lungo parti pelose del vostro orecchio .
I peli superflui Wili essere tagliato all'istante .
Taglio di capelli nasale :
È anche possibile far scorrere l'allegato n ° 1 pettine e pettine n.2 al taglio barba testa .
Le dimensioni dei pettini sono indicati sulla testa barba taglio da numeri. È possibile
regolare le dimensioni del pettine secondo il vostro requisito facendole scorrere su e giù.
( Comb allegato n ° 1 : 2,4,6 mm , Pettine allegato n.2 : 3,5,7 mm )
pulizia :
Si prega di spegnere l'apparecchio .
Pulire l' esterno della vostra unità con un panno morbido e umido .
Si prega di non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi .
Se l' apparecchio non viene utilizzato per oltre 3 settimane , prendere la batteria fuori
dall'apparecchio.
Basta girare il portalama in senso orario per prendere l'intera lama , rimuovere eventuali
peli rimasti nella testa di taglio utilizzando la spazzola in dotazione dopo che , pulire la
testa di taglio sotto l' acqua corrente . Le lame sono in acciaio inossidabile . Tenere
sempre le lame asciugare completamente , prima di metterli nuovamente sul vostro
apparecchio . Non lavare mai la testa di taglio sotto l' acqua quando è montato sul
trimmer naso.
(1)
(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

King P 069 Trimmy Benutzerhandbuch

Kategorie
Präzisionstrimmer
Typ
Benutzerhandbuch