Siemens LI28030/06 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

el
de
en
δηγίες ρήσης και
τπθέτησης
Gebrauchs- und
Montageanweisung
Operating and
installation instructions
2 MIB 60
2
el
Σελίδα 03–15
de Seite 16 28
en page 29 41
Abb. 1
ELEKTRO
ELECTR.
ELETT.
EL.
Abb. 1
GAS
GAZ
KAASU
GASS
mind. 650
min. 430
3
Περιγραή της συσκευής
δηγίες ρήσεως
Τρπι λειτυργίας
Τρπι λειτυργίας
Λειτυργία απρρησης ακάθαρτυ
αέρα:
ι ατµί της κυίνας απρρύνται
απ τν αεριστήρα τυ απρρητήρα,
καθαρίνται απ τ ίλτρ λιπών και
καταλήγυν στ ύπαιθρ.
Τ ίλτρ λιπών πρσλαµάνει τα
λιπαρά συστατικά των ατµών της
κυίνας.
Η κυίνα παραµένει σε γενικές
γραµµές ελεύθερη απ λίπη και σµές.
D
Κατά τη λειτυργία απρρησης
ακάθαρτυ αέρα µέσω τυ απρρητήρα
κυίνας και την ταυτρνη λειτυργία
εγκαταστάσεων πυράς, των πίων 
καπνς πρέπει να εέρεται µέσω
καπνδυ (πως π.. συσκευές
θέρµανσης µε αέρι, πετρέλαι ή
κάρυν, θερµσίωνα, συσκευές
θέρµανσης νερύ) πρέπει να λαµάννται
µέτρα παρής επαρκύς πστητας
αέρα, η πία απαιτείται για την καύση
στις εστίες πυράς.
Ακίνδυνη λειτυργία είναι δυνατή µνν,
ταν η υππίεση στν ώρ ωτιάς δεν
υπερεί τα 4 Pa (0,04 mbar).
Αυτ µπρεί να επιτευθεί, ταν άρη σε
ανίγµατα πυ δεν κλείνυν, π.. σε
πρτες, παράθυρα και σε συνδυασµ µε
πλαίσι εντιισµύ εισδυ/εδυ αέρα
ή άρη σε άλλα τενικά µέτρα, πως
αµιαία ασάλιση ή παρµια,  αέρας
καύσης µπρεί να εισρέει κατπιν
ανεµπδιστα.
Σε µη επαρκή αέρα παρής υίσταται
κίνδυνς δηλητηρίασης απ
επαναρρώµενα αέρια καύσης.
Μν µε πλαίσι εντιισµύ
εισδυ/εδυ αέρα δεν διασαλίεται η
τήρηση της ριακής τιµής.
Σηµείωση: Για την εκτίµηση πρέπει να
λαµάνεται πάνττε υπψη  συνλικς
αερισµς της κατικίας. Για τη λειτυργία
συσκευών µαγειρέµατς, π..
σκαειδύς εστίας µαγειρέµατς και
κυίνας αερίυ δεν ρίσκει εαρµγή 
καννας αυτς.
Αν  απρρητήρας κυίνας
ρησιµπιείται στη λειτυργία
ανακύκλωσης αέρα - µε ίλτρ ενεργύ
άνθρακα -, η λειτυργία τυ είναι δυνατή
ωρίς περιρισµ.
Λειτυργία ανακύκλωσης αέρα:
Γι α τη λειτυργία αυτή πρέπει να
τπθετηθεί στν απρρητήρα ένα
ίλτρ ενεργύ άνθρακα (λ. στην
παράγρα «Φίλτρα και συντήρηση»).
λκληρ τ σετ τπθέτησης
καθώς και τα εεδρικά ίλτρα µπρείτε
να τα πρµηθευτείτε απ τα ειδικά
καταστήµατα.
ι ατµί της κυίνας απρρύνται
απ τν αεριστήρα τυ απρρητήρα,
καθαρίνται απ τα ίλτρα λιπών και
ενεργύ άνθρακα και δηγύνται πάλι
στην κυίνα.
Τ ίλτρ λιπών πρσλαµάνει τα
λιπαρά συστατικά των ατµών της
κυίνας.
Τ ίλτρ ενεργύ άνθρακα συγκρατεί
τις σµηρές υσίες.
Αν δεν τπθετηθεί ίλτρ ενεργύ
άνθρακα, δεν µπρύν να πρσδεθύν ι
σµηρές υσίες τυ ατµύ της κυίνας.
∆ιακπτες αθµίδων
αεριστήρα
Επάνω
ερµάρι
Συρµενη υπδή
ατµύ µε ίλτρ
∆ιακπτης
ωτισµύ
4
Πριν την πρώτη ρήση
Σπυδαίες υπδείεις:
T παρν εγειρίδι δηγιών ρήσης
ισύει για διάρα µντέλα της
συσκευής. Eνδέεται ρισµένα
µεµνωµένα αρακτηριστικά τυ ε-
πλισµύ πυ περιγράνται να µην
αρύν τη δική σας συσκευή.
Αυτς  απρρητήρας κυίνας
ανταπκρίνεται στυς σετικύς
καννισµύς ασαλείας.
ι επισκευές επιτρέπεται να
εκτελύνται µνν απ τυς ειδικύς.
ταν δεν γίννται σωστά ι επισκευές,
είναι δυνατν να πρκύψυν σαρές
ηµιές για τν ρήστη.
Μην παρασκευάετε πτέ λαµπέ
αγητών κάτω απ τν απρρητήρα
κυίνας.
Κίνδυνς να πάρει ωτιά τ ίλτρ
! λιπών απ τις ανερµενες λγες.
Η λειτυργία τυ απρρητήρα
κυίνας πάνω απ εστία ωτιάς µε
στερεά καύσιµα (κάρυνα, ύλα κ.τ..)
επιτρέπεται µνν κάτω απ ρισµένες
πρϋπθέσεις (λ. δηγίες τπθέτησης).
Σκαειδείς άσεις εστιών αερίυ /
Κυίνες αερίυ
ρησιµπιείτε τις εστίες υγραερίυ
πάνττε µε τν κατάλληλ τρπ και για
τν σκπ πυ έυν πρλεθεί..
Σηµαντικ:
ι λγες των "µατιών" υγραερίυ πρέπει
να καλύπτνται πάνττε απ µαγειρικά
σκεύη.
Απ την ισυρή έκλυση θερµτητας
πυ παράγεται απ τις ανιτές
λγες κατά την καύση τυ υγραερίυ,
θα µπρύσαν να πρκληθύν λάες
! στν απρρητήρα κυίνας.
Πρτύ ρησιµπιήσετε την καινύρ-
για συσκευή, διαάστε µε πρσή τις
δηγίες ρήσης. Περιέυν σηµαντικές
πληρρίες για την ασάλειά σας
καθώς και για τη ρήση και τη συν-
τήρηση της συσκευής.
Φυλάτε καλά τ εγειρίδι δηγιών
ρήσης και εγκατάστασης ενδεµένως
για κάπιν επµεν ρήστη.
Aν έει πάθει ηµία η συσκευή, δεν
επιτρέπεται να τη ρησιµπιήσετε.
Η σύνδεση στ δίκτυ τυ ηλεκτρικύ
ρεύµατς και η θέση σε λειτυργία για
πρώτη ρά επιτρέπεται να διεαθύν
µνν απ τν ειδικ.
Αν τ καλώδι σύνδεσης αυτής της
συσκευής είναι θαρµέν, αυτ πρέπει να
αντικατασταθεί απ τν κατασκευαστή ή
απ την υπηρεσία τενικής ευπηρέτησης
πελατών ή απ παρµια ειδικευµέν
πρσωπ, για να απεύγεται  κίνδυνς.
Απσύρετε τα υλικά συσκευασίας
σύµωνα µε τυς καννισµύς (λ.
δηγίες τπθέτησης).
ρησιµπιείτε τν απρρητήρα
κυίνας µνν, ταν έυν τπθετηθεί
και ιδωθεί ι λαµπτήρες.
ι καµµένι λαµπτήρες θα πρέπει να
αλλάνται αµέσως, ύτως ώστε να
απεύγεται η υπερρτωση των
υπλίπων λαµπτήρων.
Μην ρησιµπιείτε πτέ τν
απρρητήρα κυίνας ωρίς ίλτρ
λιπών.
Λίπη ή λάδια, τα πία έυν
υπερθερµανθεί, είναι δυνατν να
αναλεθύν εύκλα.
Γι α τν λγ αυτ τα αγητά µε λίπς ή
λάδι, π.. πατάτες τηγανητές, πρέπει να
µαγειρεύνται µνν υπ επίλεψη.
5
ι ατµί κυίνας µπρύν να
απρρηθύν µε τν πλέν
απτελεσµατικτερ τρπ:
θέτντας τν αεριστήρα σε λειτυργία
κατά την έναρη τυ µαγειρέµατς και.
θέτντας τν αεριστήρα εκτς
λειτυργίας αύ παρέλθυν µερικά
λεπτά απ τη λήη τυ µαγειρέµατς.
Θέση τυ αεριστήρα σε λειτυργία:
1.
Τραάτε τη συρµενη υπδή ατµύ
µε ίλτρ στη λαή της πρς τα έω.
 αεριστήρας ρίσκεται σε
λειτυργία.
2.
Επιλέγετε την επιθυµητή ρύθµιση τυ
αεριστήρα.
Στιεία ειρισµύ των διαρων
µντέλων:
ειρισµς τυ απρρητήρα κυίνας
Φωτισµς:
Υπδειη:  ωτισµς µπρεί να
ρησιµπιηθεί ανά πάσα στιγµή, επίσης
και ταν η συρµενη υπδή ατµύ µε
ίλτρ δεν έει τραητεί πρς τα εω.
0
Βαθµίδα 3
Βαθµίδα 1
Βαθµίδα 2
Off (εκτς λειτυργίας)
On (σε λειτυργία)
Βαθµίδα 1
Βαθµίδα 2
Βαθµίδα 3
Βαθµίδα 1
Off (εκτς λειτυργίας)
Βαθµίδα 2
Θέση τυ αεριστήρα εκτς λειτυργίας:
Σπρώνετε τη συρµενη υπδή
ατµύ µε ίλτρ µέρι τ τέρµα πρς
τα µέσα.
Υπδειη: ταν τραήετε εκ νέυ την
υπδή ατµύ µε ίλτρ πρς τα έω,
αεριστήρας δυλεύει στη ρύθµιση πυ
είε επιλεθεί τελευταία.
2
2
3
2
2
3
1
2
1
0
Βλάες
Σε περίπτωση πυ έετε τυν απρίες ή
ταν παρυσιαστύν λάες, πρέπει να
καλέσετε την Υπηρεσία Τενικής
Ευπηρέτησης Πελατών.
(Βλ. στν Πίνακα Υπηρεσιών Τενικής
Ευπηρέτησης Πελατών).
Κατά την κλήση παρακαλείσθε να δώσετε
τυς εής αριθµύς:
Αριθµς Ε FD
Αναγράψτε τυς αριθµύς στα παραπάνω
σηµεία. ι αριθµί ρίσκνται στην
πινακίδα τύπυ στν εσωτερικ ώρ τυ
απρρητήρα και µπρείτε να τυς
δείτε, αύ ααιρέσετε τ πλέγµα τυ
ίλτρυ.
6
Ααίρεση και τπθέτηση των
πλαισίων των ίλτρων
Ααίρεση:
1. Τραήτε τη συρµενη υπδή ατµύ
µε ίλτρ µέρι τ τέρµα πρς τα έω.
2. Φέρτε τ κύµπωµα στ πλαίσι των
ίλτρων στην κατεύθυνση τυ έλυς
µέρι τ τέρµα.
Φίλτρα και συντήρηση
Γι α την πρσληψη των λιπαρών
συστατικών τυ ατµύ της κυίνας έυν
τπθετηθεί στη συσκευή µεταλλικά
ίλτρα λιπών.
Τα ύλλα των ίλτρων απτελύνται απ
µέταλλ πυ δεν καίγεται.
Πρσή:
Με την αύηση τυ κρεσµύ των
ίλτρων µε κατάλιπα πυ περιέυν
λίπς αυάνεται η δυναττητα ανάλεης
αυτών και µπρεί να εµπδίεται η
λειτυργία τυ απρρητήρα.
Σηµαντικ:
Καθαρίντας έγκαιρα τα µεταλλικά
ίλτρα λιπών, πρλαµάνετε τν κίνδυν
πυρκαϊάς,  πίς µπρεί να πρκύψει
απ τη θερµική συµρηση κατά τ
τηγάνισµα σε ριτέα ή τηγάνι.
Καθαρισµς των µεταλλικών ίλτρων
λιπών:
Κατά την καννική λειτυργία (1 έως 2
ώρες ηµερησίως) πρέπει µετά απ 8 έως
10 εδµάδες να καθαριστύν τα
µεταλλικά ίλτρα λιπών.
Μπρείτε να καθαρίσετε τα ίλτρα
πλένντάς τα στ πλυντήρι πιάτων,
πράγµα τ πί µως είναι δυνατ να
πρκαλέσει ελαρ εθώριασµα των
ίλτρων.
Σηµαντικ:
Μεταλλικά ίλτρα λιπών, τα πία
έυν κρεσθεί ισυρά, δεν πρέπει να
πλέννται στ πλυντήρι πιάτων µαί
µε σκεύη.
Σε περίπτωση καθαρισµύ των ίλτρων
στ έρι, τπθετείτε τα ύλλα των
ίλτρων για περισστερες ώρες µέσα
σε καυτ διάλυµα απρρυπαντικύ,
ύτως ώστε να µαλακώσυν ι ρύπι.
Κατπιν υρτσίετε τα ίλτρα, τα
επλένετε καλά και τα αήνετε να
στραγγίσυν.
ρησιµπιείτε µνν αυθεντικά
ίλτρα. Έτσι εασαλίεται η σωστή
λειτυργία της συσκευής.
Σε περίπτωση πυ υπάρυν δύ
ίλτρα λιπών, ααιρέστε πρώτα τ
εµπρσθι.
3. Σηκώστε τ πλαίσι των ίλτρων στα
πλάγια και ααιρέστε τ.
Tπθέτηση:
1. Τραήτε τη συρµενη υπδή ατµύ
µε ίλτρ µέρι τ τέρµα πρς τα έω.
2. Τπθετήστε τ πλαίσι των ίλτρων
λά στη µία πλευρά µέσα στη
συγκράτηση, ανασηκώστε τ πρς τα
πάνω και, ειριµενι τ κύµπωµα,
αναρτήστε τ µέρι τ τέρµα.
Σε περίπτωση πυ υπάρυν δύ
ίλτρα λιπών, τπθετήστε πρώτα τ
πίσθι και µετά τ εµπρσθι
πλαίσι ίλτρυ µε τ πρίλ µέσα
στη συρµενη υπδή ατµύ µε
ίλτρ.
Πρσέτε να ρίσκνται καλά στη
θέση τυς τα ίλτρα λιπών και απ τις δύ
πλευρές.
7
Φίλτρα και συντήρηση
3. Τπθετήστε τ ίλτρ ενεργύ
άνθρακα, σπρώνντάς τ απ κάτω
µέσα στ περίληµα τυ
απρρητήρα και κυµπώστε τ και
απ τις δύ πλευρές.
Η άκρη τυ ίλτρυ ενεργύ
άνθρακα πρέπει να ρίσκεται απ κάτω.
4. Επανατπθετείτε τα ίλτρα λιπών
(λ. στην παράγρα "Φίλτρα και
συντήρηση").
Ααίρεση:
Η ααίρεση τυ ίλτρυ ενεργύ άνθρακα
εκτελείται µε την αντίστρη σειρά.
Γι' αυτν τν σκπ πιέστε τα άγκιστρα
κυµπώµατς πρς τα έω.
Αλλαγή τυ ίλτρυ ενεργύ άνθρακα:
Κατά την καννική λειτυργία (1 έως 2
ώρες ηµερησίως) πρέπει να αλλάετε τ
ίλτρ ενεργύ άνθρακα περίπυ 1 ρά
τν ρν. Τ ίλτρ ενεργύ άνθρακα
µπρείτε να τ πρµηθευτείτε απ τα
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.
ρησιµπιείτε µνν αυθεντικά
ίλτρα. Έτσι εασαλίεται η σωστή
λειτυργία της συσκευής.
Απσυρση τυ παλιύ ίλτρυ ενεργύ
άνθρακα:
Τα ίλτρα ενεργύ άνθρακα δεν
περιέυν λαερές υσίες. Μπρείτε
π.. να τα απσύρετε ως απρρίµµατα
της κατηγρίας "Υπλιπα
απρρίµµατα".
1.
2.
3.
Καθαρισµς και περιπίηση
Σε συσκευές µε γυάλινη πλάκα στη
συρµενη υπδή ατµύ:
Η γυάλινη πλάκα µπρεί να ααιρεθεί
εύκλα και να πλυθεί στ πλυντήρι
πιάτων.
Γι α την ααίρεση σπρώνετε τις
γλώσσες πρς τα έω.
Φίλτρ ενεργύ άνθρακα:
Γι α τη συγκράτηση των σµηρών υσιών
κατά τη λειτυργία ανακύκλωσης αέρα.
Τ ίλτρ ενεργύ άνθρακα τπθετείται
πάνω απ τα ίλτρα λιπών µέσα στν
απρρητήρα κυίνας.
1. Ααιρέστε τα ίλτρα λιπών (λ. στην
παράγρα "Φίλτρα και συντήρηση").
2. Τπθετήστε τις δύ συγκρατήσεις απ
συνθετικ υλικ, πυ συνδεύυν τη
συσκευή, δειά και αριστερά µέσα στ
περίληµα τυ απρρητήρα και
ιδώστε τες µε µία ίδα την καθεµιά
(απαραίτητ µν για την τπθέτηση
ίλτρυ ενεργύ άνθρακα για πρώτη
ρά).
8
Αλλαγή τυ λαµπτήρα
1.
Θέτετε τν απρρητήρα κυίνας
εκτς λειτυργίας και τν
απµνώνετε απ τ ηλεκτρικ ρεύµα
τραώντας τ ις απ την πρία ή
κατεάντας την ασάλεια.
2. Τραάτε τη συρµενη υπδή ατµύ
µε ίλτρ µέρι τ τέρµα πρς τα έω.
3. Τραάτε τ κάλυµµα τυ λαµπτήρα
πρς τα εµπρς.
4.
Αλλάετε τυς λαµπτήρες. (Κινί
λαµπτήρες τυ εµπρίυ, τ ανώτερ
60 W, ντυΐ Ε 14).
5. Επανατπθετείτε τ κάλυµµα τυ
λαµπτήρα.
6.
Βάετε τ ις πάλι µέσα στην πρία ή
ανεάετε την ασάλεια.
Καθαρισµς και περιπίηση
Απµνώνετε τν απρρητήρα
κυίνας απ τ ηλεκτρικ ρεύµα
τραώντας τ ις απ την πρία ή
αντίστια κατεάντας την ασάλεια.
Κατά τν καθαρισµ των ίλτρων λιπών
καθαρίετε τ λίπς πυ έει επικαθίσει
στα πρσιτά για σας τµήµατα τυ
περιλήµατς της συσκευής.
Έτσι αντιµετωπίεται  κίνδυνς
πυρκαϊάς και διατηρείται η µαλή
λειτυργία της συσκευής.
Γι α τν καθαρισµ τυ απρρητήρα
κυίνας ρησιµπιείτε εστ διάλυµα
απρρυπαντικύ ή ένα ήπι µέσ
καθαρισµύ ταµιών.
Μην ύνετε εραµένυς ρύπυς, αλλά
µαλακώστε τυς µε ρεγµέν πανί.
Μη ρησιµπιείτε διαρωτικά µέσα
ύτε συγγάρια πυ πρκαλύν
αµυές.
Υπδειη: Μη ρησιµπιείτε αλκλη
(ινπνευµα) για τν καθαρισµ των
πλαστικών επιανειών, διτι θα
µπρύσαν να πρκύψυν θαµπά
σηµεία.
Πρσή! Αερίετε επαρκώς την
κυίνα και απεύγετε την ανιτή
λγα.
Καθαρίετε τα πλήκτρα ειρισµύ µν
µε διάλυµα ήπιυ απρρυπαντικύ πιάτων
και µε ένα µαλακ, ρεγµέν πανί.
Μη ρησιµπιήσετε για τα πλήκτρα
ειρισµύ απρρυπαντικ για ανείδωτ
άλυα.
Επιάνειες απ ανείδωτ άλυα:
ρησιµπιείτε ένα ήπι, µη διαρωτικ
απρρυπαντικ για επιάνειες απ
ανείδωτ άλυα.
Καθαρίετε µν στην κατεύθυνση
τριψίµατς των επιανειών.
Μην καθαρίετε τις επιάνειες απ
ανείδωτ άλυα µε συγγάρια πυ
πρκαλύν αµυές ύτε µε µέσα
καθαρισµύ πυ περιέυν άµµ, σδα,
έα ή λώρι!
Αλυµινένιες επιάνειες:
ρησιµπιείτε µαλακ πανί
καθαρισµύ ταµιών ή πανί απ
µικρΐνες πυ δεν νυδιάει.
Μη ρησιµπιείτε στεγνά πανιά.
ρησιµπιείτε ένα ήπι
απρρυπαντικ ταµιών.
Μη ρησιµπιείτε ισυρά διαρωτικά
απρρυπαντικά πυ περιέυν έα ή
άσεις.
Μη ρησιµπιείτε µέσα τριψίµατς.
9
δηγίες Τπέτησης:
Σηµαντικές υπδείεις
Πάνω απ "µάτια" υγραερίυ η
τπθέτηση τυ απρρητήρα
επιτρέπεται µε την ελάιστη απσταση
των 650 mm – απεικνιση 1 – και µνν,
ταν δεν γίνεται υπέραση των
ακλυθων ρτίων νµαστικής
θερµτητας (Hs).
Κυίνες υγραερίυ
Φρτί ενς
"µατιύ" τ ανώτερ 03,0 kW
Φρτί λων των
"µατιών" τ ανώτερ 08,3 kW
Φρτί τυ ύρνυ τανώτερ 03,9 kW
Σκαειδείς εστίες µαγειρέµατς µε
υγραέρι
Φρτί ενς
"µατιύ" τ ανώτερ 03,9 kW
Φρτί λων των
"µατιών" τ ανώτερ 11,3 kW
Πλατ υγραερίυ απ υαλκεραµικ
υλικ
Τα στιεία σετικά µε τ ρτί
νµαστικής θερµτητας δεν ισύυν
για τα πλατ υγραερίυ απ
υαλκεραµικ υλικ. Πρσέτε
πωσδήπτε τα στιεία τυ
κατασκευαστή τυ πλατ.
Κυίνες για στερεά καύσιµα υλικά
Ισύυν αναλγικά τα µέγιστα ρτία
νµαστικής θερµτητας και η
ελάιστη απσταση πως στις κυίνες
αερίυ.
Πάνω απ εστίες ωτιάς για στερεά
καύσιµα, απ τις πίες µπρεί να
πρκύψει κίνδυνς πυρκαϊάς (π.. απ
σπινθήρες) η τπθέτηση τυ
απρρητήρα κυίνας επιτρέπεται
µνν, ταν η εστία ωτιάς καλύπτεται µε
κλειστ κάλυµµα πυ δεν µπρεί να
ααιρεθεί και τηρύνται ι ειδικές για την
εκάσττε ώρα πρδιαγραές. Αυτς 
περιρισµς δεν ισύει για κυίνες
αερίυ και σκαειδείς εστίες
µαγειρέµατς µε αέρι.
σ µικρτερη είναι η απσταση
ανάµεσα στν απρρητήρα και τις
εστίες τσ µεγαλύτερη είναι η
πιθαντητα να σηµατισθύν στην κάτω
επιάνεια τυ απρρητήρα κυίνας
σταγνες νερύ απ τν ανερµεν
υδρατµ.
ι παλιές συσκευές δεν απτελύν
άρηστα απρρίµµατα. Με την απσυρσή
τυς σύµωνα µε τυς καννισµύς για
την πρστασία τυ περιάλλντς
µπρύν να επαναπκτηθύν πλύτιµες
πρώτες ύλες.
Πρτύ απσύρετε την παλιά συσκευή,
πρέπει να την αρηστέψετε.
Η συσκευασία πρστατεύει την
καινύργια σας συσκευή κατά τη
µεταρά µέρι τ σπίτι σας. λα τα
ρησιµπιύµενα υλικά συσκευασίας
είναι αλαή για τ περιάλλν και
µπρύν να αναρησιµπιηθύν.
Παρακαλύµε να συντελέσετε κι εσείς
στην πρστασία τυ περιάλλντς και ν'
απσύρετε τη συσκευασία µε τρπ
αλαή για τ περιάλλν.
Γι α τυς επίκαιρυς τρπυς απσυρσης
παρακαλείσθε να ητήσετε πληρρίες
απ τ ειδικ κατάστηµα, απ τ πί
αγράσατε τη συσκευή ή απ τη ∆ηµτική
ή Κιντική Αρή της περιής σας.
 απρρητήρας κυίνας µπρεί να
ρησιµπιηθεί για λειτυργία
απρρησης και ανακύκλωσης
ακάθαρτυ αέρα.
 απρρητήρας κυίνας πρέπει να
τπθετείται πάνττε πάνω απ τ
κέντρ της εστίας.
Ελάιστη απσταση µεταύ των
εστιών ηλεκτρικής κυίνας και της κάτω
άκρης τυ απρρητήρα: 430 mm,
απεικνιση 1.
Επιπλέν υπδείεις για συσκευές
µαγειρέµατς µε αέρι:
Κατά την τπθέτηση των εστιών
αερίυ πρέπει να τηρύνται ι σετικές
εθνικές νµικές διατάεις (π.. στη
Γερµανία: Τενικί Καννισµί
Εγκατάστασης Αερίυ TRGI).
Πρέπει να πρσέετε τις εκάσττε
ισύυσες πρδιαγραές τπθέτησης
και τις υπδείεις τπθέτησης των
κατασκευαστών συσκευών αερίυ.
 απρρητήρας κυίνας
επιτρέπεται να τπθετηθεί µνν στη
µία πλευρά τυ δίπλα σε υψηλ ερµάρι ή
σε υψηλ τί. Η απσταση πρέπει να
είναι τυλάιστν 50 mm.
10
O
100
120
O
100
120
O
100
120
Πριν την τπθέτηση
 ακάθαρτς αέρας διετεύεται µέσω
µιας καταπακτής πρς τα πάνω ή
καταλήγει απευθείας στ ύπαιθρ
διαµέσυ τυ εωτερικύ τίυ.
D
 ακάθαρτς αέρας δεν επιτρέπεται
να διετεύεται ύτε σε καπνδ
ρισκµενη σε λειτυργία, απ την πία
εέρεται καπνς ή καυσαέρια ύτε σε
αγωγ,  πίς ρησιµεύει για την
εαέρωση ώρων µε εστίες ωτιάς.
Κατά την απαγωγή τυ ακάθαρτυ αέρα
πρέπει να τηρύνται ι υπηρεσιακές και
νµικές πρδιαγραές (π.. εθνικές
πλεδµικές διατάεις).
Για τη διέτευση τυ ακάθαρτυ αέρα σε
καπνδυς για την έδ καπνύ ή
καυσαερίων, ι πίες ρίσκνται εκτς
λειτυργίας, απαιτείται η συγκατάθεση
τυ αρµδιυ εργδηγύ
καπνδκαθαριστών.
D
Κατά τη λειτυργία απρρησης
ακάθαρτυ αέρα µέσω τυ
απρρητήρα κυίνας και την
ταυτρνη λειτυργία εγκαταστάσεων
πυράς, των πίων  καπνς πρέπει να
εέρεται µέσω καπνδυ (πως π..
συσκευές θέρµανσης µε αέρι, πετρέλαι
ή κάρυν, θερµσίωνα, συσκευές
θέρµανσης νερύ) πρέπει να λαµάννται
µέτρα παρής επαρκύς πστητας
αέρα, η πία απαιτείται για την καύση
στις εστίες πυράς.
Ακίνδυνη λειτυργία είναι δυνατή µνν,
ταν η υππίεση στν ώρ ωτιάς δεν
υπερεί τα 4 Pa (0,04 mbar).
Αυτ µπρεί να επιτευθεί, ταν άρη σε
ανίγµατα πυ δεν κλείνυν, π.. σε
πρτες, παράθυρα και σε συνδυασµ µε
πλαίσι εντιισµύ εισδυ/εδυ αέρα
ή άρη σε άλλα τενικά µέτρα, πως
αµιαία ασάλιση ή παρµια,  αέρας
καύσης µπρεί να εισρέει κατπιν
ανεµπδιστα.
Σε µη επαρκή αέρα παρής υίσταται
κίνδυνς δηλητηρίασης απ
επαναρρώµενα αέρια καύσης.
Μν µε πλαίσι εντιισµύ
εισδυ/εδυ αέρα δεν διασαλίεται η
τήρηση της ριακής τιµής.
Σηµείωση: Για την εκτίµηση πρέπει να
λαµάνεται πάνττε υπψη  συνλικς
αερισµς της κατικίας. Για τη λειτυργία
συσκευών µαγειρέµατς, π..
σκαειδύς εστίας µαγειρέµατς και
κυίνας αερίυ δεν ρίσκει εαρµγή 
καννας αυτς.
Αν  απρρητήρας κυίνας
ρησιµπιείται στη λειτυργία
ανακύκλωσης αέρα - µε ίλτρ ενεργύ
άνθρακα -, η λειτυργία τυ είναι δυνατή
ωρίς περιρισµ.
Λειτυργία απρρησης ακάθαρτυ
αέρα
11
Πριν την τπθέτηση
Κατά τη λειτυργία απρρησης
ακάθαρτυ αέρα θα πρέπει να τπθετηθεί
στν απρρητήρα κυίνας καπελάκι
συσσώρευσης αέρα, αν αυτ δεν υπάρει
στν σωλήνα ή στ πλαίσι εντιισµύ. Σε
περίπτωση πυ τ καπελάκι συσσώρευσης
αέρα δεν εσωκλείεται στη συσκευασία της
συσκευής, µπρείτε να τ πρµηθευτείτε
απ τα ειδικά καταστήµατα.
Τπθετήστε τ καπελάκι συσσώρευσης
αέρα:
1. Κψτε τ πρστατευτικ πλέγµα στη
σύνδεση τυ σωλήνα απµάκρυνσης
ακάθαρτυ αέρα.
2. Τπθετήστε τ καπελάκι
συσσώρευσης αέρα στις πές έδρασης
στη σύνδεση τυ σωλήνα
απµάκρυνσης ακάθαρτυ αέρα.
Σε περίπτωση πυ  ακάθαρτς αέρας
εέρεται δια τυ εωτερικύ τίυ,
πρέπει να ρησιµπιείται πλαίσι
εντιισµύ τηλεσκπικύ τύπυ.
Ιδανική απδση τυ απρρητήρα
κυίνας:
Κντς λείς σωλήνας απρρησης
ακάθαρτυ αέρα.
Κατά τ δυνατν λιγτερες γωνιακές
συνδέσεις.
Κατά τ δυνατν σωλήνας µεγάλης
διαµέτρυ (σας συνιστύµε διάµετρ
120 mm) και µεγάλες γωνιακές
συνδέσεις των σωλήνων.
Η ρήση µακριών, τραέων σωλήνων
απαγωγής, πλλών γωνιών ή σωλήνων
µικρτερης διαµέτρυ δηγεί σε
απκλιση απ την ιδανική απδση
αέρα και ταυτρνα σε αύηση των
θρύων.
21
32
600
170
133
2
8
7
3
1
3
1
9
5
2
5
0
Κυλινδρικί σωλήνες:
Συνιστύµε εσωτερική διάµετρ
τυλάιστν 120 mm.
ι επίπεδες δίδι πρέπει να έυν
εσωτερική εγκάρσια τµή ιστιµη µε
αυτή κυλινδρικών σωλήνων
εσωτερικής διαµέτρυ 100/120 mm.
∆εν πρέπει να έυν είες αλλαγές
κατεύθυνσης
.
∆ιάµετρς 100 mm περ. 078 cm
2
∆ιάµετρς 120 mm περ. 113 cm
2
Σε περίπτωση απκλισης της διαµέτρυ
των σωλήνων:
Τπθετείτε στεγανπιητικές
λωρίδες.
Κατά τη λειτυργία απρρησης
ακάθαρτυ αέρα ρντίετε για την
επαρκή εισρή αέρα.
Απρρηση ακάθαρτυ αέρα πρς
τα πάνω:
Γι' αυτν τν σκπ κατασκευάετε
στην ρή τυ επάνω ερµαρίυ
άνιγµα µε εγκπή για τ πέρασµα των
καλωδίων σύνδεσης στ δίκτυ τυ
ηλεκτρικύ ρεύµατς.
– Τνάρι
O
I συνδεύει τη συσκευή –.
mind. 30
115
80
1
8
5
120
512
243
269
90
250
32
280
598
280-443
12
Πριν την τπθέτηση
Απρρηση ακάθαρτυ αέρα
ακριώς πρς τα πίσω:
– εντς τυ επάνω ερµαρίυ –.
Γι ' αυτν τν σκπ κατασκευάετε στ
πίσω τίωµα τυ επάνω ερµαρίυ
άνιγµα µε εγκπή για τ πέρασµα των
καλωδίων σύνδεσης στ δίκτυ τυ
ηλεκτρικύ ρεύµατς.
Σύνδεση σωλήνα απµάκρυνσης
ακάθαρτυ αέρα, διαµέτρυ 100 mm:
Κψτε τ πρστατευτικ πλέγµα στη
σύνδεση τυ σωλήνα απµάκρυνσης
ακάθαρτυ αέρα.
Στερεώνετε τη σύνδεση µείωσης
(συνδεύει τη συσκευή ή µπρείτε να
την πρµηθευτείτε απ τα ειδικά
καταστήµατα) στην έδ αέρα.
Σύνδεση σωλήνα απµάκρυνσης
ακάθαρτυ αέρα, διαµέτρυ 120 mm:
Κετε τ πρστατευτικ πλέγµα στην
έδ αέρα.
Λειτυργία ανακύκλωσης αέρα
Με ίλτρ ενεργύ άνθρακα, ταν δεν
υπάρει δυναττητα για τη λειτυργία
απρρησης ακάθαρτυ αέρα.
λκληρ τ σετ
τπθέτησης
µπρείτε να τ
πρµηθευτείτε απ
τα ειδικά
καταστήµατα.
O
100
120
Σύνδεση στ δίκτυ τυ
ηλεκτρικύ ρεύµατς
 απρρητήρας κυίνας επιτρέπεται
να συνδεθεί στ δίκτυ τυ ηλεκτρικύ
ρεύµατς µνν µέσω πρίας σύκ,
εγκατεστηµένης σύµωνα µε τις
ισύυσες πρδιαγραές. Η πρία σύκ
πρέπει να είναι κατά τ δυνατν
τπθετηµένη ακριώς πάνω απ τ
επάνω ερµάρι ή πλύ κντά σ' αυτ.
Ηλεκτρλγικά αρακτηριστικά:
Αυτά θα τα ρείτε στην πινακίδα τύπυ,
αύ ααιρέσετε τ πλαίσι τυ ίλτρυ
- στ εσωτερικ της συσκευής.
Σε περίπτωση επισκευών πρέπει
γενικά να απµνώνεται η συσκευή απ
τ ρεύµα.
Μήκς τυ αγωγύ σύνδεσης: 1,30 m.
Σε περίπτωση απαιτύµενης µνίµυ
σύνδεσης:
 απρρητήρας κυίνας επιτρέπεται
να συνδεθεί στ δίκτυ τυ ηλεκτρικύ
ρεύµατς µνν απ αδειύ
ηλεκτρλγ πυ είναι καταωρηµένς
στην αρµδια υπηρεσία παρής
ηλεκτρικύ ρεύµατς (∆.Ε.Η.).
Απ την πλευρά της εγκατάσης πρέπει να
πρλεθεί µία διάταη απµνωσης. Ως
διατάεις απµνωσης ισύυν διακπτες
µε διάκεν επαής άνω των 3 mm και
διακπή σε λυς τυς πλυς. Σ' αυτές
ανήκυν ι διακπτες LS και ι
πρστατευτικές διατάεις.
Αυτς  απρρητήρας κυίνας
ανταπκρίνεται στις διατάεις της ΕΚ περί
αντιπαρασιτικών συστηµάτων.
13
Πρετιµασία τυ επάνω ερµαρίυ
Πρσέτε την ελάιστη απσταση
µεταύ "µατιών" και απρρητήρα
κυίνας των 650 mm (στην περίπτωση
"µατιύ" υγραερίυ) ή αντίστια των 430
mm (στην περίπτωση ηλεκτρικύ
"µατιύ").
Αυτς  απρρητήρας κυίνας
ενδείκνυται για την τπθέτηση σε επάνω
ερµάρι µε τις ακλυθες διαστάσεις:
Πλάτς: 600 mm
Βάθς: 280 έως 350 mm
Ύψς: τυλάιστν 300 mm.
Πρετιµασία:
1. Ααιρείτε – αν υπάρει – τν πάτ τυ
ερµαρίυ.
Η σταθερτητα τυ ερµαρίυ πρέπει
να είναι εασαλισµένη.
2. Σηµαδεύετε στις εσωτερικές πλευρές
τυ ερµαρίυ απ δύ σηµεία
στερέωσης – δειά και αριστερά – και
πντάρετε τις τρύπες µε συλί.
Αν τρυπήσετε µε τρυπάνι:
∆ιάµετρς 2 mm – τ ανώτερ 10 mm
άθς.
Πρσή:
Για τ σηµάδεµα των σηµείων στερέωσης
ρησιµπιείτε τ νάρι
O
II πυ
συνδεύει τη συσκευή.
Τα σηµεία στερέωσης στ νάρι έυν
καθριστεί έτσι, ώστε να µπρεί να
τπθετηθεί πρσωπ µε πρσωπ µε
τν σκελετ τυ ερµαρίυ πήης
λαής πάυς 20 mm.
Η θέση τυ πήη λαής (διάσταση )
µπρεί µέσω ενς ριθέτη να
µετατπιστεί πρς τα εµπρς.
21
32
6
0
0
1
7
0
280-350
mind
300.
=
0
0
ταν τ ερµάρι έει άθς άνω των 280
mm, η συσκευή µπρεί να µετατπιστεί
πρς τα πίσω,
...αν  πήης ωτισµύ τυ σετ κυίνας
...είναι µετατπισµένς πρς τα πίσω,
...αν  πήης λαής έει πάς άνω
...των 20 mm.
Γι' αυτν τν σκπ τπθετείτε τ νάρι
O
II στην ανάλγη απσταση πρς τα πίσω.
14
Πρετιµασία τυ επάνω
ερµαρίυ
Τπθέτηση στ επάνω
ερµάρι
3. Ευθυγραµµίετε τις ράγες στερέωσης,
πυ συνδεύυν τη συσκευή και τις
ιδώνετε σιτά.
Πρσέτε τ πάς των πλαϊνών
τιωµάτων τυ ερµαρίυ (16 mm ή
19 mm), διάσταση .
Σε περίπτωση πυ τ εσωτερικ
(ωέλιµ) άθς τυ ερµαρίυ είναι
µικρτερ απ 280 mm, πρέπει να
ααιρεθεί τ πίσθι τίωµα σε ύψς
250 mm.
4. Τραάτε τη συρµενη υπδή ατµύ
µε ίλτρ µέρι τ τέρµα πρς τα έω.
5. Γι α τη στερέωση τυ απρρητήρα
ιδώνετε αλαρά απ 2 ίδες αριστερά
και δειά, µη σίετε τις ίδες. Για τν
σκπ αυτ ανασηκώνετε τν
απρρητήρα.
6. Ευθυγραµµίετε τν απρρητήρα
µέσα στ ερµάρι και τν ιδώνετε
σιτά.
X
x=16mm x=19mm
1. Ααιρείτε τ πλαίσι τυ ίλτρυ
(λ. στις δηγίες ρήσης).
2. Ευθυγραµµίετε την πρτα τυ
ερµαρίυ, αν µετά την τπθέτηση τυ
απρρητήρα κυίνας  µεντεσές
δεν είναι πλέν πρσιτς.
3. Τπθετείτε τν απρρητήρα απ
κάτω µέσα στ ερµάρι, σηκώνντας
και πιέντάς τν πρς τα πάνω, µέρι
να κυµπώσει αριστερά και δειά τ
ήθηµα τπθέτησης.
Βάρς σε kg:
∆ιατηρύµε τ δικαίωµα αλλαγών στην κατασκευή
στα πλαίσια της τενικής εέλιης.
Ακάθαρτς αέρας
Ανακυκλωµένς
αέρας
9,5 10,5
Τπθέτηση στ επάνω ερµάρι
2.. Ευθυγραµµίετε τν πήη λαής και τν
ιδώνετε σιτά στη συσκευή µε τις
δύ ίδες πυ συνδεύυν τη συσκευή.
7. Τπθετείτε τ καλώδι σύνδεσης στ
δίκτυ τυ ρεύµατς, περνώντας τ
απ τ άνιγµα, µέσα στ επάνω
ερµάρι και κάνετε τη σύνδεση τυ
σωλήνα.
8. Συνδέετε τη συσκευή στ δίκτυ τυ
ηλεκτρικύ ρεύµατς.
9. Σε περίπτωση πυ απαιτείται, κντύνετε
τ κάλυµµα τίυ στις απαιτύµενες
διαστάσεις (π.. µε τ πρινι) και τ
ιδώνετε στ επάνω ερµάρι.
14,5
598
350
3. Τπθετείτε τ πλαίσι τυ ίλτρυ (λ.
στις δηγίες ρήσης).
Υπδειη: Τ περίληµα τυ
απρρητήρα κυίνας µπρεί να
επενδυθεί στ εσωτερικ τυ επάνω
ερµαρίυ (π.. µε πλάκες νπάν).
Σετικά µε αυτ πρσέτε τα εής:
– ενδιάµεσς πάτς δεν επιτρέπεται να
τπθετηθεί επάνω στ περίληµα τυ
απρρητήρα κυίνας.
–Η εµπρσθια επένδυση δεν επιτρέπεται
να στερεωθεί στ περίληµα.
–Η συσκευή πρέπει να είναι πρσιτή για
την Υπηρεσία Τενικής Ευπηρέτησης
Πελατών.
Ααίρεση:
Η ααίρεση εκτελείται µε την αντίστρη
σειρά.
Υπδειη: Σε λειτυργία ανακύκλωσης
αέρα πρέπει να ααιρέσετε τ ίλτρ
ενεργύ άνθρακα και τις συγκρατήσεις
απ συνθετικ υλικ, για να έετε
πρσαση στις ίδες στερέωσης και στα
ηθήµατα τπθέτησης.
15
Τπθέτηση πήη λαής:
Στη συρµενη υπδή ατµύ µε
ίλτρ πρέπει να τπθετηθεί πήης
λαής.
 πήης λαής µπρεί να είναι ένας
ύλινς πήης, ταιριαστς στα έπιπλα
της κυίνας ή ένας πήης λαής, τν
πί µπρείτε να πρµηθευτείτε σαν
ειδικ εάρτηµα.
1. Με τ νάρι
O
III πυ συνδεύει τη
συσκευή, σηµαδεύετε δύ σηµεία
στερέωσης στν πήη λαής και
πντάρετε τις τρύπες µε συλί.
Αν τρυπήσετε µε τρυπάνι:
∆ιάµετρς 2 mm - τ ανώτερ 10 mm
άθς.
16
Gerätebeschreibung
Gebrauchsanweisung
Betriebsarten
Betriebsarten
Abluftbetrieb:
Der Lüfter der Dunstabzugshaube saugt
den Küchendunst an und
leitet ihn durch den Fettfilter ins Freie.
Der Fettfilter nimmt die fettigen
Bestandteile des Küchendunstes auf.
Die Küche bleibt weitgehend frei von
Fett und Geruch.
D
Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugs-
haube und gleichzeitigem Betrieb
schornsteinabhängiger Feuerungen (wie
z. B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte,
Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter)
muss für ausreichend Zuluft gesorgt
werden, die von der Feuerstätte zur
Verbrennung benötigt wird.
Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn
der Unterdruck im Aufstellraum der
Feuerstätte von 4 Pa (0,04 mbar) nicht
überschritten wird.
Dies kann erreicht werden, wenn durch
nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in
Türen, Fenstern und in Verbindung mit
Zuluft-/Abluftmauerkasten oder durch
andere techn. Maßnahmen, wie
gegenseitige Verriegelung o. ä., die
Verbrennungsluft nachströmen kann.
Bei nicht ausreichender Zuluft besteht
Vergiftungsgefahr durch zurückgesaugte
Verbrennungsgase.
Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt
die Einhaltung des Grenzwertes nicht
sicher.
Anmerkung: Bei der Beurteilung muss
immer der gesamte Lüftungsverbund der
Wohnung beachtet werden. Bei Betrieb von
Kochgeräten, z. B. Kochmulde und Gas-
herd wird diese Regel nicht angewendet.
Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbe-
trieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird,
ist der Betrieb ohne Einschränkung
möglich.
Umluftbetrieb:
Hierzu muss ein Aktivkohlefilter
eingebaut werden (siehe Filter und
Wartung).
Das komplette Montage-Set sowie
die Ersatzfilter können Sie beim
Fachhandel erwerben.
Der Lüfter der Dunstabzugshaube saugt
den Küchendunst an und leitet ihn durch
den Fett- und Aktivkohlefilter gereinigt in
die Küche zurück.
Der Fettfilter nimmt die fettigen
Bestandteile des Küchendunstes auf.
Der Aktivkohlefilter bindet die
Geruchsstoffe.
Wird kein Aktivkohlefilter eingebaut,
können keine Geruchsstoffe des
Küchendunstes gebunden werden.
Schalter
Lüfterstufen
Oberschrank
Filterauszug
Schalter
Beleuchtung
17
Vor dem ersten Benutzen
Wichtige Hinweise:
Diese Gebrauchsanweisung gilt für
mehrere Geräte-Ausführungen.
Es ist möglich, dass einzelne
Ausstattungsmerkmale beschrieben
sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.
Diese Dunstabzugshaube entspricht den
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
Reparaturen dürfen nur von Fachkräften
durchgeführt werden.
Durch unsachgemäße Reparaturen
können erhebliche Gefahren für den
Benutzer entstehen.
Unter der Dunstabzugshaube nicht
flambieren.
Brandgefahr am Fettfilter durch
! aufsteigende Flammen.
Über einer Feuerstätte für feste
Brennstoffe (Kohle, Holz und dgl.) ist der
Betrieb der Dunstabzugshaube nur bedingt
gestattet (siehe Montageanweisung).
Gas-Kochmulden / Gas-Herde
Gas-Kochstellen immer sachgemäß
benutzen.
Wichtig:
Die Flammen der Gas-Kochstellen müssen
immer mit Kochgeschirr abgedeckt sein.
Durch die starke Hitzeentwicklung
der offenen Gasflammen könnte die
! Dunstabzugshaube beschädigt werden.
Bevor Sie das neue Gerät benutzen,
lesen Sie bitte sorgfältig die
Gebrauchsanweisung.
Sie enthält wichtige Informationen für Ihre
Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur
Pflege des Gerätes.
Bewahren Sie die Gebrauchs- und
Montageanweisung ggf. für einen
Nachbesitzer gut auf.
Ist das Gerät beschädigt, dürfen Sie es
nicht in Betrieb nehmen.
Anschluss und Inbetriebnahme dürfen
nur von einem Fachmann durchgeführt
werden.
Wenn die Anschlussleitung dieses
Gerätes beschädigt wird, muss sie durch
den Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefährdung zu
vermeiden.
Verpackungsmaterial ordnungsgemäß
entsorgen (siehe Montageanweisung).
Dunstabzugshaube nur mit
eingesetzten Lampen betreiben.
Defekte Lampen sollten sofort ersetzt
werden, um Überlastung der restlichen
Lampen zu vermeiden.
Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter
betreiben.
Überhitzte Fette oder Öle können sich
leicht entzünden.
Darum Speisen mit Fetten oder Ölen,
z. B. Pommes frites, nur unter Aufsicht
zubereiten.
18
Störungen
Bei eventuellen Rückfragen oder
Störungen, Kundendienst anrufen.
(Siehe Kundendienststellenverzeichnis).
Bei Anruf bitte angeben:
E-Nr. FD
Tragen Sie die Nummern in obige Felder
ein. Die Nummern sind auf dem
Typenschild, nach Abnahme der Fettfilter,
im Innenraum der Dunstabzugshaube zu
finden.
Der Küchendunst wird am
wirkungsvollsten beseitigt durch:
Einschalten des Lüfters
bei Kochbeginn.
Ausschalten des Lüfters
erst einige Minuten nach Kochende.
Einschalten des Lüfters:
1.
Filterauszug an der Griffleiste ausziehen.
Der Lüfter ist in Betrieb.
2.
Gewünschte Lüftereinstellung wählen.
Bedienelemente der verschiedenen
Modelle:
Bedienen der Dunstabzugshaube
2
1
0
Beleuchtung:
Hinweis: Die Beleuchtung kann zu jeder
Zeit verwendet werden, auch wenn der
Filterauszug eingeschoben ist.
0
Stufe 3
Stufe 1
Stufe 2
Aus
Ein
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 1
Aus
Stufe 2
Ausschalten des Lüfters:
Filterauszug bis Anschlag
einschieben.
Hinweis: Beim erneuten Ausziehen des
Filterauszuges arbeitet der Lüfter in der
zuletzt gewählten Einstellung.
2
2
3
2
2
3
1
19
Aus- und Einbauen der Metall-
Filterrahmen
Ausbauen:
1. Filterauszug bis zum Anschlag
ausziehen.
2. Raste an den Filterrahmen in Pfeil-
richtung bis zum Anschlag betätigen.
Filter und Wartung
Fettfilter:
Zur Aufnahme der fettigen Bestandteile
des Küchendunstes sind Metall-
Fettfilter eingesetzt.
Die Filtermatten bestehen aus unbrenn-
barem Metall.
Achtung:
Bei zunehmender Sättigung mit fetthaltigen
Rückständen erhöht sich die
Entflammbarkeit und die Funktion der
Dunstabzugshaube kann beeinträchtigt
werden.
Wichtig:
Durch rechtzeitiges Reinigen der
Metall-Fettfilter wird der Brandgefahr
vorgebeugt, die durch Hitzestau beim
Frittieren oder Braten entstehen kann.
Reinigen der Metall-Fettfilter:
Bei normalem Betrieb (täglich 1 bis 2
Stunden) müssen die Metall-Fettfilter nach
8 bis 10 Wochen gereinigt werden.
Das Reinigen kann in der Geschirrspül-
maschine erfolgen.
Dabei ist eine leichte Verfärbung
möglich.
Wichtig:
Stark gesättigte Metall-Fettfilter nicht
zusammen mit Geschirr reinigen.
Beim Reinigen von Hand, Filtermatten in
heißer Spüllauge mehrere Stunden ein-
weichen.
Danach abbürsten, gut ausspülen und
abtropfen lassen.
Nur Originalfilter verwenden.
Dadurch wird eine optimale Funktion
gewährleistet.
Bei zwei Fettfiltern zuerst den vorderen
ausbauen.
3. Filterrahmen seitlich abklappen und
abnehmen.
Einbauen:
1. Filterauszug bis zum Anschlag
ausziehen.
2. Filterrahmen schräg an einer Seite in die
Halterung einsetzen, hochklappen und
durch Betätigen der Raste bis zum
Anschlag einhängen.
Bei zwei Fettfiltern zuerst den hinteren,
dann den vorderen Filterrahmen mit
dem Profil, in den Filterauszug
einbauen.
Auf sicheren Sitz der Fettfilter auf
beiden Seiten achten.
20
Filter und Wartung
3. Aktivkohlefilter von unten in das
Gehäuse der Dunstabzugshaube
einschieben und auf beiden Seiten
verrasten.
Dabei muss der Rand am
Aktivkohlefilter unten sein.
4. Fettfilter wieder einbauen (siehe Filter
und Wartung).
Ausbauen:
Der Ausbau des Aktivkohlefilters erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.
Dazu die Rasthaken nach aussen drücken.
Wechsel des Aktivkohlefilters:
Bei normalem Betrieb (täglich 1 bis 2
Stunden) muss der Aktivkohlefilter ungefähr
1 x im Jahr ausgetauscht werden.
Der Aktivkohlefilter ist im FACHHANDEL
erhältlich.
Nur Originalfilter verwenden.
Dadurch wird die optimale Funktion
gewährleistet.
Entsorgung des alten Aktivkohlefilters:
Aktivkohlefilter enthalten keine
Schadstoffe. Sie können z. B. als
Restmüll entsorgt werden.
Aktivkohlefilter:
Zum Binden der Geruchsstoffe beim
Umluftbetrieb.
Der Aktivkohlefilter wird oberhalb der
Fettfilter in die Dunstabzugshaube
eingebaut.
1. Fettfilter ausbauen (siehe Filter und
Wartung).
2. Die zwei beiliegenden Kunststoff-Halter
rechts und links in das Gehäuse der
Dunstabzugshaube einsetzen und mit je
einer Schraube anschrauben (nur beim
ersten Einbau eines Aktivkohlefilters
erforderlich).
1.
2.
3.
Reinigen und Pflegen
Bei Geräten mit Glasplatte im Wrasen-
auszug:
Die Glasplatte ist abnehmbar und kann
in der Geschirrspülmaschine gereingt
werden.
Zum Abnehmen die Laschen nach
aussen schieben.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Siemens LI28030/06 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für

in anderen Sprachen