Philips EXP210 Benutzerhandbuch

Kategorie
CD-Spieler
Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

Portable MP3-CD Player
EXP210
EXP211
EXP213
Audio
Audio
ČESKA REPUBLIKA
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem)
můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy
svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů
hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali,
vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!
Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
3
S
T
O
P
P
L
A
Y
P
A
U
S
E
S
E
A
R
C
H
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
S
E
A
R
CH
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
M
O
D
E
PROGRAM
DBB
E
S
P
O
F
F
R
E
S
U
M
E
H
O
L
D
L
I
N
E
O
U
T
/
O
P
E
N
V
O
L
.
3
4
5
6
7
8
9
0
#
1
2
*
(
@
!
$
%
^
&
4
MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.)
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék
megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye
ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Elemes működéshez ................................................................................... 2 × AA
Teljesítmény
maximális ....................................................................................................... 2,9 W
névleges ......................................................................................................... 1,9 W
készenléti állapotban .............................................................................. 1,7 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg .............................................................................................................. 0,240 kg
Befoglaló méretek
szélesség ................................................................................................... 128 mm
magasság ..................................................................................................... 30 mm
mélység ................................................................................................. 137,5 mm
Erősítőrész
Kimeneti teljesítmény ......................................................... 25 mW PMPO
3 mW RMS
5
EnglishFrançaisEspañolDeutsch
English ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6
Français ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 26
Español –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 46
Deutsch ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 66
Quick start –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 7
Controls ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8
General information
Maintenance –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9
Environmental information ––––––––––––––––––––––––––––– 9
MP3 music files –––––––––––––––––––––––––––––––––– 10–11
Power supply
Batteries –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 12
Mains adapter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 13
Headphones –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 13
Basic functions
Playing a disc ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 14
Pause –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15
Volume and sound –––––––––––––––––––––––––––––––––– 15
Selecting and searching on all discs –––––––––––––––––––––– 16
Selecting albums and tracks on MP3-CDs –––––––––––––––– 17
Features
Programming track numbers –––––––––––––––––––––––––– 18
Clearing the programme ––––––––––––––––––––––––––––– 18
Playing tracks repeatedly or in random order – MODE –––––– 19
Storing the last position played – RESUME –––––––––––––––– 20
Locking all buttons – HOLD ––––––––––––––––––––––––––– 20
ESP and powersaving –––––––––––––––––––––––––––––––– 21
Beep ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 21
Accessories
In-car connections (supplied or optionally available) ––––––––– 22
Belt clip ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 23
Troubleshooting ––––––––––––––––––––––––––––––––– 24–25
6
Contents
English
7
Quick start
English
!!!
12p
O
F
F
R
E
S
U
M
E
H
O
L
D
L
I
N
E
O
U
T
/
O
P
E
N
V
O
L.
3 #
4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL E
/
O
P
E
N
V
O
L
.
O
F
F
R
E
S
U
M
E
H
O
L
D
L
I
N
E
O
U
T
/
O
P
E
N
V
O
L
.
O
F
F
R
E
S
U
M
E
H
O
L
D
L
I
N
E
O
U
T
/
O
P
E
N
V
O
L
.
S
T
O
P
P
L
A
Y
P
A
U
S
E
S
E
A
R
C
H
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
S
E
A
R
CH
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
ESP
O
F
F
R
E
S
U
M
E
H
O
L
D
O
P
E
N
V
O
L
This set complies with the radio interference requirements of the
European Community.
1 OPEN 2
opens the CD lid
2 VOL E
adjusts the volume
3 9
stops playback, clears a programme
and switches the set off
4 2;
switches the set on, starts playback
and interrupts playback
5 §
skips forward and searches
forward
6 ESP
Electronic Skip Protection
prevents music interruptions
caused by shocks or vibrations
7 +
MP3-CD only: selects the next
album or skips forward
8 display
9
MP3-CD only: selects the previous
album or skips backward
0 DBB
Dynamical Bass Boost, selects the
bass enhancement
! MODE
selects playback options such as
SHUFFLE and REPEAT
@ PROGRAM
programs tracks and lets you
review the programme
# OFF · RESUME · HOLD
OFF switches RESUME and HOLD
off
RESUME stores the last
position played
HOLD locks all buttons
$
skips backward and
searches backward
% LINE OUT/p
3.5 mm line out socket to connect
the headphones
this set to the audio input
of your stereo equipment
^ 4.5V DC
to connect the mains adapter
(supplied or optionally available)
& battery compartment
* type plate
( belt clip hole
8
Controls, refer to the illustrations on page 3
English
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of
procedures other than herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe operation.
Maintenance
Do not touch the lens A of the set.
Do not expose the set, batteries or discs to
humidity, rain, sand or excessive heat (caused
by heating equipment or direct sunlight).
The lens may cloud over when the set is
suddenly moved from cold to warm
surroundings. Playing is not possible then. Leave the set in a warm
environment until the moisture evaporates.
Active mobile phones in the vicinity of this set may cause malfunctions.
Avoid dropping the set; this may cause damage.
Clean the set with a soft, slightly dampened lint-free cloth. Do not use any
cleaning agents; they may have a corrosive effect.
To clean a disc, wipe it in a straight line from the centre towards the edge
using a soft, lint-free cloth. Cleaning agents may damage the disc.
Environmental information
All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost
to make the packaging easily separable into three mono materials: cardboard
(box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a
specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal
of packing materials, exhausted batteries and old equipment.
9
General information
English
MP3 music files
The music compression technology MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) reduces
the digital data of an audio CD significantly while maintaining CD-like sound
quality.With MP3 you can record up to 10 hours of CD-like music on a single
CD-ROM.
How to get music files
Either download legal music files from the internet to your computer hard disc
or create them from your own audio CDs. For this, insert an audio CD into
your computer´s CD-ROM drive and convert the music using an appropriate
encoder software.To achieve a good sound quality, a bit rate of 128 kbps or
higher is recommended for MP3 music files.
How to organize music files
In order to easily handle the large number of music files on a CD-ROM,
you can organize them in folders (“albums”).
The tracks of an album will be played in alphabetical order. If you want
to arrange them in a certain order, let the file names start with numbers.
For example:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3
Albums will be arranged in alphabetical order, but subfolders (albums within
another album) will be played immediately after the album in which they are
located. Albums without MP3 files will be skipped.
If there are MP3 files which you did not put into an album, you will find them
in the album 0. Album 0 is the first album that will be played.
When playing a disc with CD Audio tracks and MP3 files, the CD Audio tracks
will be played first.
10
General information
English
How to make a CD-ROM with MP3 files
Use your computer´s CD burner to record (“burn”) the music files from
your hard disc on a CD-ROM. Use either ISO 9660 disc format or UDF.
Some CD burner software like e. g.“DirectCD” support the UDF format.
Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3.
Supported formats
This set supports:
Disc format: ISO 9660, Joliet, Multisession, UDF,
Enhanced Music CD, Mixed Mode CD
MP3 bit rate: 32–320 kbps and variable bit rate
Total number of music files and albums: around 350
(with a typical file name length of 20 characters)
Note:The number of music files that can be played depends on the length of
the file names. With short file names more files will be supported.
All trademarks used are owned by their respective owners.
11
General information
English
Batteries (supplied or optionally available)
Inserting batteries
Open the battery compartment and insert
2 alkaline batteries of type AA (LR6, UM3).
Do not mix old and new or different types
of batteries.
Indication of empty batteries
Replace the batteries or connect the
mains adapter as soon as blinks and
no batt is displayed.
Remove batteries if they are empty or
if the set will not be used for a long time.
Batteries contain chemical substances,
so they should be disposed of properly.
Average playing time of 2 alkaline batteries under normal conditions:
Audio disc MP3-CD
ESP on 11 hours 11 hours
ESP and powersaving on 15 hours 23 hours
A
12
Power supply
English
Mains adapter (supplied or optionally available)
Use only the AY 3170 mains adapter (4.5 V/300 mA direct current, positive
pole to the centre pin). Any other product may damage the set.
1 Make sure the local voltage corresponds to
the adapter´s voltage.
2 Connect the mains adapter to 4.5V DC on
the set and to the wall socket.
Note: Always disconnect the adapter if you are
not using it.
Headphones (SBC HE 205)
Connect the supplied headphones to
LINE OUT/p.
Note: LINE OUT/p can also be used for
connecting this set to your HiFi system. Set
VOL E on this set to position 8 and adjust
volume and sound with your HiFi system.
Use your head when using headphones
Hearing safety
Do not play your headphones at a high volume. Hearing experts advise that
continuous use at high volume can permanently damage your hearing.
Traffic safety
Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it
is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type
designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high
that you cannot hear what is going on around you.
13
Power supply/Headphones
English
O
F
F
R
E
S
U
M
E
H
O
L
D
L
I
N
E
O
U
T
/
O
P
E
N
V
O
L
.
Playing a disc
With this set you can play
audio discs (pre-recorded audio CDs,
finalized audio CDRs and CDRWs)
MP3-CDs (CD-ROMs with MP3 files)
1 Push the OPEN2 slider to open the CD lid.
2 Insert a disc, printed side up, by pressing gently
on the disc´s centre so that it fits onto the hub.
Close the lid by pressing it down.
3 Press 2; to start playback.
read cd is displayed. Playback starts.
The current track number, the track type
(CD, MP3) and the elapsed playing time
are displayed. For MP3 tracks also the
album number is displayed.
4 To stop playback, press 9.
The number of tracks and the track types
on the disc (CD, MP3) are displayed.
For MP3-CDs the number of albums and
for Audio discs the total playing time is
displayed.
5 To remove the disc, hold it by its edge and
press the hub gently while lifting the disc.
Notes:
After pressing 2; it may take some time until
the first MP3 track is played.
The display switches off 20 seconds after pressing 9. After 90 seconds the set
switches off automatically.
14
Basic functions
English
O
F
F
RES
U
ME
H
O
L
D
L
I
N
E
O
U
T
/
O
P
E
N
V
O
L
.
S
T
O
P
P
L
A
Y
P
A
U
S
E
S
E
A
R
C
H
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
S
E
A
R
C
H
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
ESP
O
P
E
N
V
O
L
.
Pause
1 Press 2; to interrupt playback.
The elapsed playing time blinks.
2 To resume playback press 2; again.
Volume and sound
Volume adjustment
Adjust the volume by using VOL E.
Sound adjustment
1 Press DBB for a moderate bass enhancement.
appears and dbb1 is displayed.
2 Press DBB again for a strong bass
enhancement.
appears and dbb2 is displayed.
3 Press DBB again to switch the bass
enhancement off.
disappears and dbb oFF is displayed.
DBB
DBB
DBB
15
Basic functions
English
O
P
E
N
V
O
L
S
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
MODE
PR
O
G
R
A
M
DBB
Selecting and searching on all discs
Selecting a track during playback
Briefly press or § once or several times to
skip to the beginning of the current, previous
or subsequent track.
Playback continues with the selected track.
Searching for a passage during playback
1 Keep or § pressed to find a particular
passage in backward or forward direction.
Searching starts and playback continues at a low volume.
2 Release the button at the desired passage.
Normal playback continues.
Note: During SHUFFLE ALBUM, SHUFFLE ALL, REPEAT SHUFFLE ALBUM,
REPEAT SHUFFLE ALL, REPEAT, REPEAT ALBUM or while playing a programme,
searching is only possible within the current track.
16
Basic functions
English
S
T
O
P
P
L
A
Y
P
A
U
S
E
S
E
A
R
C
H
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
S
E
A
R
CH
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
ESP
Selecting albums and tracks on MP3-CDs
Selecting an album during playback
Briefly press or + once or several times to
skip to the first track of the current, previous
or subsequent album.
The first track of the selected album is
played.
Selecting a track during playback
1 Keep or + pressed to skip quickly to previous
or subsequent MP3 tracks.
Skipping starts and speeds up after 5 seconds.
2 Release the button at the desired track.
Playback continues with the selected track.
Note:To skip from track to track at low speed,
use or §.
17
Basic functions
English
S
T
O
P
P
L
A
Y
P
A
U
S
E
S
E
A
R
C
H
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
S
E
A
R
CH
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
ESP
Programming track numbers
You can select up to 50 tracks and store them in the memory in a desired
sequence.You can store any track more than once.
1 Select a track with , §, or +.
2 Press PROGRAM to store the track.
PROGRAM appears and P with the number
of stored tracks is displayed.
3 Select and store all desired tracks in this way.
4 If necessary press 9 to stop normal playback.
Press 2; to start playback of the programme.
00
To add additional tracks to the programme,
stop playback of the programme by pressing 9
and continue with step 1.
00
To review the programme, keep PROGRAM
pressed for more than 3 seconds.
All stored tracks are displayed in sequence.
Clearing the programme
1 If necessary press 9 to stop playback.
2 Press 9 to clear the programme.
CLr is displayed, PROGRAM disappears and
the programme is cleared.
Notes:
The programme will also be cleared if you interrupt the power supply or open
the CD lid or if the set switches off automatically.
After storing 50 tracks, FULL is displayed.
18
Features
English
S
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
MODE
PR
O
G
RA
M
DBB
Playing tracks repeatedly or in random order –
MODE
1 Press MODE repeatedly during playback to
select either:
SHUFFLE ALBUM (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played in
random order once.
SHUFFLE ALL: All tracks of the disc are
played in random order once.
REPEAT SHUFFLE ALBUM (with MP3-CDs
only):
All tracks of the current album are played
repeatedly in random order.
REPEAT SHUFFLE ALL: All tracks of the disc
are played repeatedly in random order.
REPEAT:The current track is played repeatedly.
REPEAT ALBUM (with MP3-CDs only):
All tracks of the current album are played repeatedly.
REPEAT ALL:The entire disc is played repeatedly.
Playback starts in the selected mode after 2 seconds.
2 To return to normal playback, press MODE repeatedly until REPEAT and
SHUFFLE disappear.
Note:While playing a programme, you can select either SHUFFLE PROGRAM,
SHUFFLE REPEAT PROGRAM or REPEAT PROGRAM.
19
Features
English
S
A
L
B
U
M
T
I
T
L
E
MODE
P
RO
G
R
A
M
DBB
Storing the last position played – RESUME
You can store the last position played.When restarting, playback will continue
from where you have stopped.
1 Switch the slider to RESUME during playback
to activate RESUME.
RESUME appears.
2 Press 9 whenever you want to stop playback.
3 Press 2; to resume playback.
Playback continues from where you have
stopped.
00
To deactivate RESUME, switch the slider to
OFF.
RESUME disappears.
Locking all buttons – HOLD
You can lock all buttons of the set.When you press any key, no action will
take place.
Switch the slider to HOLD to activate HOLD.
HOLD appears and all buttons are locked.
When pressing any key, HoLd is displayed.
00
To deactivate HOLD, switch the slider to OFF.
HOLD disappears.
20
Features
English
O
F
F
R
E
S
U
M
E
H
O
L
D
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86

Philips EXP210 Benutzerhandbuch

Kategorie
CD-Spieler
Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für