swim fun 1940 Frisbee FX2 Pool Robot Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
USER MANUAL
Swim & Fun A/S . [email protected] . Web: swim-fun.com . MV-1940-02-2022
FRISBEE FX2 POOL ROBOT
ART. 1940
Danish ............................................................................... 2
Swedish ............................................................................ 18
Finnish .............................................................................. 34
Norwegian ...................................................................... 50
English ............................................................................... 66
German ............................................................................ 82
Dutch ................................................................................. 98
Polish ................................................................................ 114
Estonian .......................................................................... 130
2 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
Indholdsfortegnelse
1. Vigtige sikkerhedsanvisninger .................................................................................................... 2
2. Indledning ............................................................................................................................................... 3
3. Specikationer .................................................................................................................................... 4
4. Betjeningsvejledning ........................................................................................................................ 5
5. Problemløsning .................................................................................................................................... 14
6. Oplysninger om lydsignal ............................................................................................................... 14
7. Vinteropbevaring ................................................................................................................................. 14
8. Pakkens indhold .................................................................................................................................. 15
9. Sprængskitse ...................................................................................................................................... 15
10. Garanti og service ............................................................................................................................. 17
Vigtigt
Brug ikke poolrobotten, når der er folk i poolen.
1. Vigtige sikkerhedsanvisninger
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og brug poolrobotten i henhold til
brugervejledningen.
Vi fraskriver os ansvaret for tab eller skade forårsaget af forkert brug.
Brug kun tilbehør, som anbefales eller forhandles af producenten.
Denne model er primært beregnet til swimmingpools med ad bund.
Lad ikke børn sidde på poolrobotten eller lege med den. Poolrobotten er ikke legetøj.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør.
Tænd ikke for poolrobotten, når den ikke bender sig i vand.
Under opladning skal strømledningen være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse.
Brug ikke poolrobotten, når der er folk i poolen.
Rengør og vask altid lterbakken efter brug.
Sluk for poolrobotten under vedligeholdelse og rengøring, og når den ikke er i brug.
Opbevar poolrobotten et køligt, frostfrit og ventileret sted uden direkte sollys.
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 3
DK
Poolrobotten skal opbevares på et køligt sted under opladning og må ikke tildækkes for
at forhindre beskadigelse forårsaget af overophedning.
Kun autoriserede reparatører må adskille poolrobotten.
Må ikke anvendes, mens lteranlægget kører.
Hvis poolrobotten skal opbevares i lang tid, skal batteriet oplades hver tredje måned
for at undgå, at dets kapacitet forringes. Brug kun den originale og godkendte
strømadapter.
Poolrobotten må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af varmekilder.
2. Indledning
Frisbee er en trådløs poolrobot der kører automatisk.
Swing plate
Top cover
Filter tray
Chassis
Floating handle
Svingplade
Topdæksel
Filterbakke
Hus
Flydehåndtag
4 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
3. Specikationer
Varenr. 1940
Navn Frisbee poolrobot
EAN 5704841019409
Driftsspænding 12,6 V
Eekt 30 W
Driftscyklus 40-60 min
Nominel indgangsspænding på adapter 100 V AC-240 V AC
Indgangseekt for adapter 47 Hz-63 Hz
Nominel udgangsstrøm for adapter 1 A
Adapterens nominelle udgangsspænding 12,6 V
Opladningstid 6-8 timer
Batterikapacitet 2500 mAh
Maks. rengøringsoverade 25 m²
Tåler saltvand Ja
Filterkapacitet ca. 42 l/min
Filtreringsevne 180 µm
Poolvandtemperatur 10-35 °C
Bevægelseshastighed ca. 16 m/min
IP-klassicering IPX8
Opladningstemperatur 0-45 °C
Maks. Vanddybde 2 m
Størrelse LxBxH 330 x 330 x 180 mm
Vægt 3,0 kg
Opbevaringstilstand
Opbevar altid din poolrobot et frostfrit sted
Kort tid (mindre end 1 måned) -20 °C-60 °C, ≤75%RF
Mellemlang periode (mindre end 3
måneder)
-20 °C-45 °C, ≤75%RF
Længere periode (mere end 3 måneder) -20 °C-20 °C, ≤75%RF
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 5
DK
4. Betjeningsvejledning
4.1 Forholdsregler
Anbring poolrobotten i poolen, og løft den op igen med bunden vendt mod væggen for at
undgå at ridse poolen.
Før brug skal du montere svingpladen og ydehåndtaget.
6 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
Sørg for, at poolrobottens topdæksel er tæt monteret på huset.
Sluk for poolrobotten efter brug.
Grib fat i ydehåndtaget, og træk i rebet for at løfte poolrobotten op til vandoveraden,
og tag derefter fat i håndtaget for at løfte den op af poolen.
Før den fjernes fra poolen, hold poolrobotten over vandaden i 10-15 sekunder, indtil den er
tømt for vand.
Bemærk
Når poolrobotten løftes ellers sænkes i poolen, paspå ikke at ramme poolvæggen for
at undgå ridser i lineren.
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 7
DK
4.2. Hurtig betjening
Oplad poolrobotten med den medfølgende adapter.
Bemærk
Poolrobotten må under opladning ikke ligge med bunden opad, for at undgå at
svingpladen går i stykker.
Sluk for poolrobotten før opladning.
Rengør opladningsporten før opladning.
Når opladningsindikatoren lyser rød, oplades batteriet.
Når opladningsindikatoren lyser grøn, er opladningen færdig. En fuld opladning
tager altid 6-8 timer. Batteriet er først fuldt opladet efter 6-8 timer, selvom
opladningsindikatoren bliver grøn.
Placer poolrobotten i vandet og lad den stå lodret under vandet i 5-6 sekunder, indtil der
ikke kommer ere bobler. Tryk på kontakten for at tænde for poolrobotten og sænk den
vandret ned til poolbunden.
Poolrobotten vil stoppe med at køre efter endt driftscyklus. Flydehåndtaget kan gribes
med en teleskopstang med en krog, hvorefter poolrobotten trækkes til kanten af poolen.
Sluk-funktion
Der høres et lydsignal, når poolrobotten løftes op af poolen. Tryk på OFF. Rengør altid
lterbakken efter brug.
4.3. Hjulfunktioner og -justering
Der er 4 hjul på poolrobotten, hvoraf venstre og højre hjul ikke kan justeres. For- og baghjul
kan justeres således at den rengører din pool mest optimalt.
8 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
Indstilling af hjulvinkel og kørselsretning
Rille til hjulgrænsetap
A, B, C er trykt i rillen til hjulgrænsetappen i bunden. Hjulgrænsetapperne er som standard
installeret i C (venstre) og A (højre).
Hjulspænde
Hjulgrænsetap
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 9
DK
Som vist på guren skal du skubbe til hjulspændet, trække ned i hjulkomponenterne og
fjerne dem. Geninstaller derefter grænsetappen i huset for at ændre kørselsretningen.
Der er tre anbefalede hjulindstillinger
Indstilling 1
Standardindstilling: B-C, til de este pools
Hjulvinkel
Kørsels-
retning
Indstilling 2
C-A, når drejevinklen er for stor
Hjulvinkel
10 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
Kørsels-
retning
Indstilling 3
C-C, når længden og bredden af swimmingpoolen er store
Hjulvinkel
Kørsels-
retning
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 11
DK
Indstilling 4
B-A, til runde pools
Hjul-
vinkel
Kørsels-
retning
Bemærk
Dette er de anbefalede indstillinger. Andre indstillinger virker muligvis bedre til din
pool.
12 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
4.4. Rengøring af lterbakken
Åbn poolrobotten ved klemmerne.
Tag lterbakken ud
Rengør lterbakken og huset
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 13
DK
Saml poolrobotten igen
Klik klemmerne på
14 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
5. Problemløsning
Problem Mulig årsag Løsning
Lydsignal lydløst eller
skovlhjulet roterer efter
tænding
Lavt batteriniveau Genoplad batteriet
Intern fejl Kontakt eftersalgsservice
Summeren afgiver
stadig lydsignal, eller
skovlhjulet roterer ikke,
når poolrobotten er helt
nedsænket i vandet
Intern fejl Kontakt eftersalgsservice
Svingpladen kan ikke stå,
når poolrobotten berører
væggen
Svingpladen sidder
fast
Tag poolrobotten op af poolen,
og forsøg at rotere svingpladen
manuelt, eller kontakt
forhandleren eller producentens
kundeservice.
Svingpladen kan stå,
når poolrobotten berører
væggen, men poolrobotten
kan ikke bakke
Vandkanalen sidder
fast Prøv manuelt at åbne den
Opladningsindikatoren virker
ikke
Adapteren er
beskadiget Kontakt eftersalgsservice
Poolrobotten rengør ikke
hele bunden
Forkert hjulvinkel Juster hjulets position (se afsnit
4.3: Hjulfunktioner og -justering)
Pools med særlige
faconer
Juster hjulets position (se afsnit
4.3: Hjulfunktioner og -justering)
Swimmingpoolens
vandcirkulationssy-
stem er tændt
Sluk systemet
6. Oplysninger om lydsignal
Tilstand Udtryk
Tænd
Lydsignal, når robotten ikke er helt nedsænket i vandet.
Lydsignalet stopper, når robotten er helt nedsænket i
vandet
Sluk Lydsignalet stopper
7. Vinteropbevaring
I vintersæsonen, når udendørstemperaturen falder til under 10 °C, skal poolrobotten
Frisbee opbevares inden døre for at forhindre frostskader. Opbevar den indendørs på et
tørt og frostfrit sted.
Bemærk, at batteriet skal oplades hver 3. måned for at undgå kapacitetsreduktion. Ellers
bortfalder garantien.
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 15
DK
8. Pakkens indhold
Vare Navn Model Antal Bemærkning
1. Poolrobottens kabinet 1940 1 I æske
2. Adapter 1 I æske
3. Brugervejledning og certikat 1 I plastikpose
4. Trækreb (med ydebold) 1 I plastikpose
5. Flydehåndtag 1 I plastikpose
6. Svingplade 1 I plastikpose
9. Sprængskitse
Nr. Varenr. Nr. Varenr.
1 10110 10 10121
2 10122 11
3 10111 12 10186
4 13 10114
5 14 10119
6 10116 15 10118
7 16 10115
8 10112 17 10120
9 10109 18 10117
16 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S
DK
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Alle rettigheder forbeholdes Swim & Fun A/S 17
DK
10. Garanti
Denne robot er kun beregnet til privat brug. Hvis apparatet anvendes erhvervsmæssigt,
ergarantiperioden 90 dage.
Garantiperioden følger den nationale lovgivning vedrørende forbrugerkøb. Garantiperioden
gælder fra købsdatoen på din købskvittering. Kvitteringen skal fremvises ved anmodninger
om service i garantiperioden. Det er derfor vigtigt, at du gemmer din kvittering.
Producenten garanterer sikker drift og produktansvar baseret på de følgende konkrete
betingelser:
Installation og brug skal ske iht. brugervejledningens anvisninger.
Brug kun originale reservedele
Garantien dækker ikke normal slitage, ridser, afskrabninger og kosmetiske skader.
Mere specikt dækker garantien ikke skader i tilfælde af:
forkert brug eller håndtering, herunder frostskader
fald eller stød
reparationer, ændringer eller lign. udført af andre end Swim & Fun
ukorrekt opbevaring ved ekstremt høje eller lave temperaturer, herunder frost
Hvis du vil gøre krav gældende i henhold til garantien, skal du kontakte forhandleren.
Vedreturnering af et defekt produkt skal det pakkes på en sådan måde, at det ikke bliver
beskadiget under transporten. Det er dit ansvar, at produktet kommer sikkert frem.
Duskal oplyse navn, adresse, telefonnummer og helst din e-mailadresse, hvis produktet
skal returneres til dig! Husk altid at oplyse, hvad der er galt med produktet.
Swim & Fun A/S – hotline: Danmark +45 7022 6856
Sverige +46 771 188819
18 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Med ensamrätt för Swim & Fun A/S
SV
Innehållsförteckning
1. Viktiga försiktighetsåtgärder ....................................................................................................... 18
2. Inledning .................................................................................................................................................. 19
3. Specikationer .................................................................................................................................... 19
4. Driftinstruktioner ................................................................................................................................ 21
5. Felsökning .............................................................................................................................................. 30
6. Ljudsignalinformation ...................................................................................................................... 30
7. Vinterförvaring ...................................................................................................................................... 30
8. Packlista .................................................................................................................................................. 31
9. Sprängskiss ............................................................................................................................................ 31
10. Garanti och service .......................................................................................................................... 33
VIKTIGT!
Använd inte poolroboten när det nns personer i poolen.
1. Viktiga försiktighetsåtgärder
Läs den här bruksanvisningen noggrant och använd poolroboten enligt instruktionerna.
Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av felaktig användning.
Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
Denna modell är främst till för swimmingpooler med plan botten.
Låt inte barn åka på den eller leka med den som en leksak.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av en certierad reparationstekniker.
Starta aldrig poolroboten när den inte är i vattnet.
Sladden måste anslutas till ett läckskyddat och jordat uttag vid laddning.
Använd inte poolroboten när det nns personer i poolen.
Rengör och tvätta alltid lterfacket efter användning.
Stäng av poolroboten medan du arbetar med underhåll eller rengöring eller när den inte
används.
Förvara poolroboten på en sval, frostfri och ventilerad plats utan direkt solljus.
Poolroboten ska förvaras svalt vid laddning och får inte täckas över, för att förhindra
skador på inre elektriska komponenter till följd av överhettning.
MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Med ensamrätt för Swim & Fun A/S 19
SV
Endast certierade tekniker får demontera poolrobotens förseglade drivenhet.
Använd inte poolroboten medan poolltret är igång.
Poolroboten bör laddas och laddas ur var tredje månad vid långtidslagring för att
bibehålla batteriets livslängd. Använd endast den godkända originalnätadaptern.
Använd eller förvara inte poolroboten nära någon värmekälla.
2. Inledning
Robot-pooldammsugaren Frisbee är en ny typ av uppladdningsbar automatisk
pooldammsugare som dockar själv när batteriet är på väg att ta slut.
Swing plate
Top cover
Filter tray
Chassis
Floating handle
Svängplatta
Övre skyddet
Filterfacket
Chassit
Flytande handtag
20 MV-1940-02-2022 . swim-fun.com © Med ensamrätt för Swim & Fun A/S
SV
3. Specikationer
Art.-nr 1940
Namn Frisbee poolrobot
EAN 5704841019409
Arbetsspänning 12,6 V
Eekt 30 W
Arbetscykel 40-60min
Nominell ingångsspänning för adaptern 100 VAC-240 VAC
Adapterns ingångsström 47Hz–63Hz
Adapterns nominella utgångsström 1A
Adapterns nominella utspänning 12,6 V
Laddningstid 6-8 timmar
Batterikapacitet 2500 mAh
Max. rengöringsyta 25 m²
Tål saltvatten Ja
Filterkapacitet ca 42l/min
Filtreringskapacitet 180 µm
Poolvattentemperatur 10–35 °C
Föryttningshastighet ca 16m/min
IP-klass IPX8
Omgivningstemperatur vid laddning 0–45 °C
Max. vattendjup 2m
Storlek LxBxH 330 x 330 x 180 mm
Vikt 3,0 kg
Förvaringsvillkor
Förvara alltid din poolrobot på en frostfri plats
Kortvarig förvaring (mindre än 1 månad) -20 °C–60 °C, ≤75%RH
Medellång förvaring (mindre än 3 månader) -20 °C–45 °C, ≤75%RH
Långvarig lagring (mer än 3 månader) -20 °C–20 °C, ≤75%RH
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146

swim fun 1940 Frisbee FX2 Pool Robot Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch