ROVARY RH10 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
68
Rovary garansce che questo prodoo è privo di dife
nelle par, nei materiali e nella lavorazione per due anni dalla
data di acquisto.
12. GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI
E-mail: support@rovary.com
Orari: Giorni Feriali dalle 1:00 PM - 12:00 PM CET
In caso di riparazioni o assistenza in base a questa garanzia,
contaare il Servizio Clien per telefono o e-mail per istruzioni
su come imballare e spedire il prodoo a Rovary.
La presente garanzia conferisce all'utente diri legali specifici
e l'utente potrebbe avere anche altri diri che variano da stato
a stato.
13. Service client
RH10
Indoor Hygrometer
EN
NL
DE
FR
ES
IT
2
Temperature History(Low)
1. °F/°C Buon: Touch to switch temp unit to °F/°C on LCD
screen
2. Bluetooth buon: Press and hold for 2 seconds to enter
pairing status
3. Buon: Touch to turn on/off Backlight
4. CLEAR Buon: Touch and hold 2s to clear High and Low
Records in the past 24hrs
°F/°C
Temperature History(High)
Humidity History(Low)
Humidity History(High)
Bluetooth Icon Low Baery Indicator
Humidity Tendency
Humidity
Comfort Level
Temperature
Temperature Tendency
Clear Temp&Humidity
high Low
Back Light
Touch Key
Bluetooth
1. Features
Download the Rovary App on the App Store
or Google Play Store
2. Buons
3
45
Dry 10%~30%
Comfort 31%~60%
Wet 61%~99%
Open the baery
compartment of the sensor
and insert two “AAA
baeries with correct polarity.
3. Comfort Level 6. Installing Baeries
Mount on the wall using the
hanging hole or magneze to a
metal surface.
Stand upright using the
tabletop stand.
Install
Bluetooth Hygrometer 1
AAA Baery (Included) 2
Manual 1
4. Components
Wireless Bluetooth Range 260/80m
Temperature Range: -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Temperature Accuracy ±0.5°F
Humidity Range 10% ~ 99%
Humidity Accuracy ±2%RH
High and Low Records 24hrs
Comfort Display Dry, Comfort, Wet.
Units °F/°C Selector
Trend Arrow
5. Specificaons
AAA 1.5V
AAA 1.5V
EN
Made in China
67
Download the Rovary APP from the App Store(iOS
devices) or Google Play (Android devices).
A smart phone or tablet running ios 9.3(or above)or Android
4.3(or above)
7. Download the Rovary APP
To enter the main sengs menu, press the menu buon in
the top le corner.
9. Using Rovary App
1. The thermometer and hygrometer Bluetooth funcon are
enabled by default. The Bluetooth icon flashes for 2 minutes
when Bluetooth is disconnected. If the thermometer and
2. Enable Bluetooth on your phone and get close to the Indoor
Thermometer & Hygrometer. (Locaon Services /GPS should
be turned on for Android users).
hygrometer are not connected within 2 minutes, the bluetooth
icon will disappear, press and hold for 2 seconds to enter
pairing status again.
3. Open Rovary, tap the “+” icon in the top right
corner and select "Rovary-359XXXX"
4. Press the sensor name, the pairing should be successful now.
8. Connect to Bluetooth
8
To adjust sensor sengs, press the edit buon in the top right
corner of the sensor.
Press Sensor Name to rename your sensor’s name
EN
9
10 11
Press Alarms to enable/disable temperature or humidity alarms.
Further, set your desired MAX/MIN temperature or humidity
range.
Hereby, the manufacturer declares that this product complies
with the basic requirements and applicable regulaons of the
Radio Equipment Direcve 2014/53/EU, the EMC Direcve
2014/30/EU. The complete declaraon of conformity can be
found at:
hps://itronicsmall.com/eu-declaraon-of-conformity/
10. Declaraon of Conformity
This electronic appliance should not be disposed
of with normal household waste. Dispose of the
unit at an approved facility or at your local
recycling center. Please observe the current rules
and regulaons when disposing of the appliance.
Contact your local council if in doubt.
11. Disposal of the electronic appliance
Press to view temperature and humidity data recorded in the
past 24hrs/ 1 week and 1 year.
EN
Email: support@rovary.com
Hours: Weekdays 1:00 AM - 12:00 PM CET
12. Customer service
12
RH10
Thermo-Hygrometer
NL
1. °F/°C-knop: Raak aan om de temperatuureenheid op °F/°C op
het LCD-scherm te schakelenv
2. Bluetooth-knop: Raak aan om Bluetooth in te schakelen.
Houd 1s aangeraakt om Bluetooth uit te schakelen.
3. Bluetooth-knop: Houd 2 seconden ingedrukt om te openen
koppelingsstatus.
4. CLEAR-knop: Houd 2 seconden ingedrukt om de hoge en
lage records van de afgelopen 24 uur te wissen.
°F/°C
1. Overzicht
2. Binnenthermo-hygrometer
Dry 10%~30%
Comfort 31%~60%
Wet 61%~99%
3. Comfortniveau
Bluetooth-hygrometer 1
AAA-baerij (meegeleverd) 2
Handleiding 1
4. Verpakking lijst
Draadloos Bluetooth-bereik 260/80m
Temperatuurbereik -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Temperatuurnauwkeurigheid ±2°F/±1°C
Vochgheidsbereik 10% ~ 99%
Vochgheidsnauwkeurigheid ±2%RH
Hoge en lage records 24hrs
Comfort-weergave Dry, Comfort, Wet.
Eenheden °F/°C Selector
Trend pijl
5. Specificaes
15
14
Lage baerij Indicator
Vochgheid Neiging
Vochgheid
Comfortniveau
Temperatuur
Temperatuurneiging
Duidelijke temperatuur
en vochgheid
hoog laag
Back Light Touch-toets
Temperatuurhistoe (laag)
Temperatuurhistorie (hoog)
Geschiedenis vochgheid
(laag)
Geschiedenis vochgheid
(hoog)
Bluetooth-Icoon
Bluetooth aan / uit
Download de Rovary APP uit de App Store
(iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten).
Een smartphone of tablet met ios 9.3 (of hoger) of Android 4.3
(of hoger)
7. Downloaden van de Rovary APP
Plaats in de baerij (make
zorg ervoor dat de richng
van de elektrode correct is).
6. uw apparaat installeren
Monteer hem aan de muur Zet het op het bureau
Installeren
AAA 1.5V
AAA 1.5V
16 17
Ga naar de menulijst in de linkerbovenhoek
9. De Bluetooth-hygrometer met Rovary-
sensor gebruiken
1. De Bluetooth-funce van de thermometer en hygrometer zijn
standaard ingeschakeld. Het Bluetooth-pictogram knippert
gedurende 2 minuten wanneer Bluetooth is losgekoppeld. Als
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon en ga dichterbij
Hygrometer (locaeservices / GPS moet zijn ingeschakeld
voor Android-gebruikers).
de thermometer en hygrometer niet binnen 2 minuten zijn
aangesloten, is de bluetooth pictogram verdwijnt, houd 2
seconden ingedrukt om te openen koppelingsstatus opnieuw.
3. Open Rovary-sensor, k op het pictogram "+" in de
rechterbovenhoek en selecteer "Rovary-RH10XXXX"
4. Klik op de apparaatnaam, het koppelen zou nu succesvol
moeten zijn.
8. Verbinding maken met Bluetooth
18 19
Klik om uw kamernaam te hernoemen
Schakel temperatuur- of vochtalarm naar wens in / uit. Stel uw
gewenste MAX / MIN-temperatuur of vochgheidsbereik in
20 21
Rovary garandeert dat dit product vrij is van defecten in
onderdelen, materialen en afwerking voor een periode van twee
jaar, vanaf de datum van aankoop.
12. Twee jaar beperkte garane
E-mail: support@rovary.com
Openingsjden: Weekdagen 1:00 PM- 12:00 PM CET
Mocht reparae of onderhoud onder deze garane nodig zijn,
neem dan telefonisch of per e-mail contact op met de
klantenservice voor instruces over het verpakken en verzenden
van het product naar Rovary.
Deze garane gee u specifieke weelijke rechten en u kunt
ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.
13. Klantenservice
Dit elektronische apparaat mag niet bij het
normale huisvuil worden gegooid. Voer het
apparaat af bij een goedgekeurde faciliteit of bij
uw plaatselijke recyclingcentrum. Neem bij het
afdanken van het apparaat de geldende regels en
voorschrien in acht. Neem bij twijfel contact op
met uw gemeente.
11. Verwijdering van het elektronische apparaat
Hierbij verklaart de fabrikant dat dit product voldoet aan de
basisvereisten en toepasselijke voorschrien van de
Radioapparatuurrichtlijn 2014/53 / EU, de EMC-richtlijn 2014/
30/EU. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op:
hps://itronicsmall.com/eu-declaraon-of-conformity/
10. Conformiteitsverklaring
Schakel over om de temperatuur- of vochge gegevensrecord in
de afgelopen 24 uur / 1 week / 1 jaar te controleren
NL
22 23
aufgezeigte Temperatur
(Niedrigste)
1. °F/°C-Taste: Drücken, um die Temperaturanzeige in °F oder
°C zu wählen.
2. Bluetooth-Taste: Halsten Sie die Taste für 2 Sekunden lang,
um es mit dem Thermo-Hygrometer zu verbinden.
3. Taste: Drücken, um Hintergrundbeleuchtung ein/
auszuschalten.
°F/°C
aufgezeigte
Lufeuchgkeit(Niedrigste)
aufgezeigte Temperatur
(Höchste)
aufgezeigte
Lufeuchgkeit (Höchste)
Bluetooth-Icon niedriger Baeriestand Indikator
Lufeuchgkeitstendenz
Lufeuchgkeit
Komfortstufe
Temperatur
Temperaturtendenz
Temp&Lufeuchgkeit
löschen hoch ef
Beleuchtung
Touch-Taste
Bluetooth Ein/Aus
1. Überblick
2. Innen Lufeuchgkeits-und Temperaturmonitor
4. CLEAR-Taste: Drücken und halten Sie die Taste für 2
25
RH10
Bluetooth-enhet för inomhusbruk
DE
Sekunden, um die höchste und efste Aufzeichnung in den
vergangenen 24 Stunden zu löschen.
Dry 10%~30%
Comfort 31%~60%
Wet 61%~99% Setzen Sie die Baerien ein
(Versichern Sie, dass die
Elektroden richg passen).
3. Komfortstufe
6. Installieren des Geräts
Posionierung
Bluetooth- Hygrometer 1
AAA-Baerie(inkl.) 2
Bedienungsanleitung 1
4. Lieferumfang
Reichweite von Wireless Bluetooth 260/80m
Temperaturbereich: -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Temperaturtoleranz ±2°F/±1°C
Lufeuchgkeitsbereich: 10% ~ 99%
Lufeuchgkeitstoleranz: ±2%RH
Höchste und efste Aufzeichnung 24hrs
5. Technische Daten
AAA 1.5V
AAA 1.5V
Komfort-Display Dry, Comfort, Wet.
Einheiten °F/°C Selector
Tendenzpfeil
26 27
Mit dem Magnet an der
Edelstahl-Fläche, auch
Auängenloch an der Wand
Auf dem Tisch legen
Laden Sie die Rovary-Sensor-APP bei App-Store (iOS-Geräte)
oder Google-Play (Android-Geräte) herunter.
Ein Smartphone oder Tablet mit ios 9.3 (oder höher) oder
Android 4.3 (oder höher) ist erforderlich.
7. Rovary-APP herunterladen
1. Die Bluetooth-Funkon von diesem Thermo-Hygrometer ist
standardmäßig akviert. Das Bluetooth-Symbol blinkt 2
Minuten lang wenn Bluetooth nicht verbunden ist. Wenn das
Gerät innerhalb von 2 Minuten von dem Bluethooth getrennt
ist, wird das Bluetooth-Symbol verschwindet. Halten Sie bie
die Bluetooth-Taste für 2 Sekunden lang, um es mit dem
Thermometer erneut zu verbinden.
2. Schalten Sie Bluetooth Ihres Smartphones ein und gehen Sie
nahe an Hygrometer ( Ortungsdienste /GPS sollten bei
Android-Geräten akviert sein).
3. Open Rovary, tap “+” icon at the top right corner
and select "Rovary-RH10XXXX "
4. Klicken Sie den Gerätname und die Verbindung sollte e
rfolgreich sein.
8. Bluetooth-Verbindung
28 29
Drücken Sie links oben das Icon zum Menü
Klicken Sie, um den Sensor umzubennen.
Drücken Sie die Edit-Taste rechts oben, um den Sensor
einzustellen.
9. Rovary-App
30 31
Schalten Sie nach Ihren Wünschen den Feuchgkeits- oder
Temperaturalarm ein oder aus. Stellen Sie die gewünschte MAX
/ MIN-Temperatur oder Feuchgkeitsbereich ein.
Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Produkt in
Übereinsmmung mit den grundlegenden Anforderungen und
geltenden Vorschrien der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU,
der EMV-Richtlinie 2014/30 / EU befindet. Die vollständige
Konformitätserklärung finden Sie unter:
hps://itronicsmall.com/eu-declaraon-of-conformity/
10. Konformitätserklärung
Die Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll.
Sie können diese Geräte auf einen örtlichen
zugelassenen Recyclinghof loswerden. Bie
informieren Sie sich dabei über die aktuellen
Vorschrien zur Entsorgung der Eletrogeräte und
11. Entsorgung der Elektrogeräte
Schalten Sie die Zeitphase um, um die aufgezeichnete
Temperatur oder Lufeuchgkeit in den vergangenen drei
Zeitphasen anzuschauen.
32 33
Rovary garanert für einen Zeitraum von einem zwei Jahre
ab dem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Mängeln in
Teilen, Material und Verarbeitung ist.
12. ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE
E-Mail: support@rovary.com
Zeiten: werktags 1:00 PM - 12:00 PM CET
Sollten Reparaturen oder Wartungen im Rahmen dieser Garane
erforderlich sein, kontakeren Sie für Anleitungen zum
Verpacken und Versenden des Produkts an Rovary den
Kundenservice per Telefon oder E-Mail.
Diese Garane gibt Ihnen besmmte Rechte und eventuell
haben Sie zudem andere Rechte, die von Staat zu Staat
variieren.
13. Kundenservice
wenden Sie sich im Zweifelfall an Ihren Gemeinderat.
34
RH10
Thermomètre d'intérieur
FR
Historique de la
température (basse)
1. Bouton °F/°C: Appuyez pour changer l'unité de température
en °F/°C sur l'écran LCD
2. Bouton Bluetooth: maintenez enfoncé pendant 2 secondes
pour accéder à l'état de couplage
3. Bouton: Appuyez pour acver/désacver le rétroéclairage
4. Bouton CLEAR: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2
secondes pour effacer les enregistrements hauts et bas des
dernières 24 heures
°F/°C
Historique de la
température (élevé)
Historique d'humidité (faible)
Historique d'humidité
(élevé)
Indicateur d'icône Bluetooth Baerie faible
Tendance à l'humidité
Humidité
Niveau de confort
Température
Tendance de temp
Clair élevée / basse
temp et humidité
Touche tacle
Touche tacle rétroéclairée
Bluetooth
1. En bref
2. Bouton de Foncon
Sec (Dry) 10%~30%
Confort (Comfort) 31%~60%
Humide (Wet) 61%~99%
3. Niveau de Confort
Hygromètre Bluetooth 1
AAA Baery (Included) 2
Manuel 1
4. Liste de Colisage
Portée Bluetooth sans fil 260/80m
Plage de Température -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Précision de la Température ±0.5°F
Plage d'humidité 10% ~ 99%
Précision d'humidité ±2%RH
Records élevés et bas 24hrs
Affichage confort Dry, Comfort, Wet.
Unités °F/°C Selector
Flèche de tendance
5. Spécificaons
FR
36 37
38 39
Placez-la dans la baerie
(Assurez-vous que la
correspondance de direcon
des électrodes est correcte).
6. Installaon de votre appareil
Montez-le sur le mur Placez-le sur le bureau
Installer
Téléchargez l'applicaon Rovary depuis l'App Store
(appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
Un téléphone intelligent ou une tablee fonconnant sous iOS
9.3 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur)
7. Téléchargement de l'applicaon
Rovary
AAA 1.5V
AAA 1.5V
Made in China
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

ROVARY RH10 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch