BaByliss D495E Bedienungsanleitung

Kategorie
Haartrockner
Typ
Bedienungsanleitung
1
3
pro 2200
Resulting from the latest
technology in the area, pro 2200
BaByliss is a top-of-the-range,
professional hairdryer that has the
following technical features:
• 2200 Watts of power
an innovative compressor system
that increases the airow for
ultra-fast drying
2 speed/2 temperature switches
+ a TURBO/FIX switch
the IoniCeramic technology: the
ions generated by the hairdryer
neutralise the static electricity
that is sometimes produced in
hair during drying. Moreover, the
eciency of the leave-in hair-
care products is improved: hair is
straighter, softer, shinier.
The Ceramic coating applied to
the front grille optimises the ion
ow (compared to a metal grille).
a thin concentrator allows for very
precise drying and styling
a diuser
USE
The concentrator nozzle lets you
direct the airow precisely, it is
particularly recommended for
straightening and styling hair.
To help, use a round brush for
blowdrying. Begin with the hair
underneath by holding the rest up
with a clip. Place the hairdryer with
the concentrator nozzle at right
angles to the brush and unroll the
selected section from the roots to
the tips.
The diuser dries the hair naturally,
without moving it. During drying,
shape the hair with your ngers to
create volume. Do not brush the
hair so as to maintain the natural
eect. Use the diuser for permed,
dry, ne or damaged hair. The
recommended speed to use with
the diuser is ‘I’.
pro 2200 BaByliss has 2 speed and
2 heat settings
Speed/
Temp.
Speed II Speed I
Higher
To dry
wet hair
To style
thick,
curly
hair
Average
To dry
damp
hair
To style
normal
and
ne hair
Volume
The TURBO speeds up drying
thanks to 2200W of power; the FIX
is a cool air shot that sets the style
for a long-lasting eect.
MAINTENANCE
To maintain the eciency of the
hairdryer, clean its back grille
regularly with a soft, dry brush.
To remove the lter, simply turn it
gently then lift it o.
ENGLISH
4
pro 2200
pro 2200 von BaByliss beruht auf der mo-
dernsten Technologie in diesem Bereich,
ist ein professioneller Haartrockner der
gehobenen Klasse und mit den folgenden
technischen Merkmalen ausgestattet:
• Leistung von 2200Watt
neuartiges Kompressorsystem, dass den
Luftstrom verstärkt und ultraschnell trock-
net
Schalter für 2 Geschwindigkeits- / 2 Tempe-
raturstufen + eine Taste TURBO/FIX
die IoniCeramic-Technologie: die von
dem Haartrockner generierten Io-
nen neutralisieren die statische Elek-
trizität, die manchmal während des
Trocknens im Haar entsteht. Überdies wird
die Wirkung von solchen Haarpegemitteln
verstärkt, die nicht ausgespült zu werden
brauchen: das Haar wird glatter, weicher
und glänzender.
Die Keramikbeschichtung auf dem vorde-
ren Gitter optimiert den Ionenuss (im Ver-
gleich zu einem Metallgitter).
eine feine Zentrierdüse zum äußerst präzi-
sen Trocknen und Formen des Haars
ein Diusor
GEBRAUCH
Mit der Zentrierdüse kann der Luftstrom
präzise gelenkt werden, und sie ist be-
sonders empfehlenswert für das Glät-
ten und Formen des Haars. Nehmen Sie
hierfür eine runde Brushingbürste zur
Hilfe. Beginnen Sie mit den unteren Sträh-
nen und heben Sie die anderen mit einer
Klemme an. Den mit der Zentrierdüse verse-
henen Haartrockner quer zur Bürste halten
und die Strähne von den Wurzeln in Rich-
tung Spitzen abrollen.
Der Diusor trocknet das Haar auf natürliche
Weise, ohne sie in Unordnung zu bringen.
Während des Trocknens das Haar mit den Fin-
gern formen, um ihm Volumen zu verleihen.
Das Haar nicht bürsten, um den natürlichen
Eekt zu bewahren. Den Diusor für dauer-
gewelltes, trockenes, empndliches oder
brüchiges Haar verwenden. Die empfohlene
Geschwindigkeit mit Diusor ist «1».
pro 2200 von BaByliss bietet 2 Geschwindig-bietet 2 Geschwindig-
keits- und 2 Temperaturstufen:
Geschw.
/Temp.
Geschw.
II
Geschw.
I
Hohe
Trock-
nen von
nassem
Haar
Frisieren
von
dickem,
locki-
gem
Haar
Mittlere
Trock-
nen von
feuch-
tem Haar
Frisieren
von
norma-
lem und
feinem
Haar
Volumen
Die TURBO-Funktion beschleunigt dank ei-
ner reellen Leistungsstärke von 2200W den
Trockenvorgang; FIX ist eine Kaltlufttaste
zum xieren der Frisur für einen lange anhal-
tenden Eekt.
PFLEGE
Um die volle Leistungsfähigkeit des Haartrock-
n e r s z u e r h a l t e n , s o l l t e d a s G i t t e r a u f d e r R ü c k -
seite regelmäßig mit einer weichen und
trockenen Bürste gereinigt werden. Zum
Abnehmen des Filters braucht er nur leicht
um die eigene Achse gedreht und dann ab-
genommen zu werden.
DEUTSCH
16
ČESKY
pro 2200
pro 2200 BaByliss v sobě spojuje ty
nejnovější technologie. Tento profe-
sionální vysoušeč nejvyšší kvality je
má následující technické vlastnosti:
• výkon 2200 Watt
novátorský kompresorový systém
se zvýšeným prouděním vzduchu,
který zajišťuje velmi rychlé vysušení
2 rychlosti / 2 teplotní stupně+
vypínač TURBO/FIX
technologie IoniCeramic: ionty vysí-
lané vysoušečem vlasů neutralizují
statickou elektřinu, která se občas
při vysoušení objevuje ve vlasech.
Kromě toho je zaručena vyšší
účinnost neoplachovaných vlas-
ových prostředků: vlasy jsou hladší,
jemnější a lesklejší.
Povrchová keramická úprava přední
mřížky optimalizuje proud iontů (v
porovnání s kovovou mřížkou).
jemný usměrňovač, který zaručuje
velmi přesné tvarování vlasů
difuzér
POUŽITÍ
Usměrňovač umožňuje přesné
nasměrování proudu vzduchu.
Doporučuje se zejména pro vyhla-
zování a tvarování vlasů . Za tímto
účelem použijte kulatý kartáč pro
brushing. Začněte se spodními pra-
meny, ostatní zvedněte sponkami.
Vysoušeč s nástavcem usměrňovače
umístěte kolmo na kartáč a odviňte
pramen od kořínků směrem ke
konečkům vlasů.
Difuzér vysušuje vlasy přirozeně, aniž
by docházelo k jejich přemísťování.
Během sušení tvarujte vlasy pomocí
prstů, abyste účesu dodali objem.
Vlasy nekartáčujte, aby si zachovaly
svůj přirozený vzhled. Difuzér můžete
používat na vlasy po trvalé, na su-
ché, jemné nebo narušené vlasy. Při
použití difuzéru se doporučuje zvolit
rychlost „I“.
pro 2200 BaByliss nabízí 2 rychlostní a
2 teplotní stupně:
Ry-
chlosti/
Teploty
Rychlost II Rychlost I
Vysoká
tep.
Vysoušení
mokrých
vlasů
Úprava
hustých a
kudrnatých
vlasů
Střední
tep.
Vysoušení
vlhkých
vlasů
Úprava
normálních
a jemných
vlasů
Objem
TURBO umožňuje zrychlit vysoušení
pomocí okamžitě dosaženého výkonu
2200 W; FIX je tlačítko pro studený
vzduch, který zpevní účes a
zajistí jeho dlouhé trvání.
ÚDRŽBA
Aby byla zajištěna plná účinnost
vysoušeče, čistěte pravidelně jeho
mřížku pomocí pružného suchého
kartáčku. Sundání ltru je jedno-
duché: stačí ho mírně potočit a vyj-
mout.
18
TÜRKÇE
pro 2200
Malzemedeki en son teknoloji
sayesinde, BaByliss pro 2200
aşağıdaki teknik özelliklere sahip,
üstün kaliteli, profesyonel bir saç
kurutma makinesidir:
• 2200Watt’lık güç
çok hızlı bir kurutma için hava
debisini yükselten yeni bir
kompresör sistemi
2 hız/2 sıcaklık düğmesi + bir TURBO/
FIX düğmesi
Ioniceramic teknolojisi: saç kurutma
makinesi tarafından üretilen
iyonlar, bazen kurutma esnasında
saçlarda beliren statik elektriği
etkisiz hale getirmektedirler. Ayrıca,
durulanmayan saç bakımlarının
etkisi artmaktadır: saçlar daha düz,
daha yumuşak ve daha parlaktır.
Ön ızgara üzerine uygulanan Seramik
kaplama iyonların akımını en iyi
şekilde gerçekleştirmektedir (metalik
bir ızgara ile karşılaştırıldığında).
mükemmel bir kurutma ve
şekillendirme sağlayan ince bir
yoğunlaştırıcı
difüzör
KULLANIM
Toplayıcı hava akımının zgün bir
şekilde yönlendirilmesini sağlar,
özellikle saçların düzleştirilmesi ve
şekillendirilmesi için önerilmektedir.
Bunun için yuvarlak bir saç rçası
kullanın. Kalan saçları bir pensle
tutturarak aşağıdaki alttaki saç
tutamlarında başlayın. Toplayıcılı
saç kurutma makinesini fırçaya
dikey olarak yerleştirin ve seçilen
saç tutamını köklerden uçlara doğru
döndürün.
Difüzör saçları uçuşturmadan doğal
olarak kurutur. Kurutma esnasında,
hacim kazandırmak için saçınızı elle
şekillendirin. Doğal görüntüsünü
korumak için saçları fırçalamayın. Di-
füzörü permalı, kuru veya hassas sa-
çlar için kullanın. Difüzör ile önerilen
hız « I »’dır.
pro 2200 de BaByliss’in 2 hız seviyesi
ve 2 sıcaklık seviyesi sunmaktadır:
Hızlar/
Sıcaklık.
Hız II Hız I
yüksek
Islak
saçların
kurutul-
ması
Kalın,
bukleli
saçları
ğekillen-
dirme
orta
Nemli
saçların
kurutul-
ması
Normal ve
ince saçları
ğekillen-
dirme
TURBO 2200 W’luk güç sayesinde
saçların kurutulmasının hızlanması
sağlar; FIX, uzun süre dayanması için
yapılan şekillendirmeyi soğuk hava
etkisi ile sabitler.
BAKIM
Saç kurutma makinesinin etkili
olmasını sürekli kılmak için, arka
ızgarası haf ve kuru bir fırça ile
düzenli olarak temizleyin. Filtreyi
çıkarmak için, sadece kendi etrafında
hafçe döndürmek ve çıkarmak
yeterlidir.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

BaByliss D495E Bedienungsanleitung

Kategorie
Haartrockner
Typ
Bedienungsanleitung