Fagor TK-400 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
MOD.: TK-400
HERVIDOR DE AGUA / CHALEIRA / KETTLE / BOUILLOIRE / VÍZFORRALÓ / VARNÁ
KONVICE / VARNÁ KANVICA / CZAJNIK / ЧАЙНИК /
ЧАЙНИК
/ / FIERBĂTORUL
/ WASSERKOCHER / ÂÑÁÓÔÇÑÁÓ ÍÅÑÏÕ
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
MAYO 2012
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Producătorul isi rezerva dreptul de a modifica modelele descrise in prezentul manual de utilizare.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTA
CZ - NÁVOD K POUŽITÍ
SK - NÁVOD NA POUŽITIE
PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
RO - MANUAL DE UTILIZARE
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
"Versiones en otros idiomas disponibles en la web www.fagor.com"
"Other languages available on the web www.fagor.com"
7
SZ2L00019
007794500
0998990024
31
AR
220-240V~50/60HZ
1850-2200W
1,8 L
0,5 L
32
13ΕΎѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϠϟΪѧѧѧѧѧѧϴΠϟ΍ήϴѧѧѧѧѧѧδΘϟ΍ϝϮѧѧѧѧѧѧΣΕΎѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϣ
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϜϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎΑϭήϬϜϟ΍
ΏϪϤϴϠѧѧѧѧѧѧδΗϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳΔѧѧѧѧѧѧϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϟ΍ϊѧѧѧѧѧѧϣϰϣήѧѧѧѧѧѧϳϻίΎѧѧѧѧѧѧϬΠϠϟΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ΍ΓΎѧѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ΔѧѧѧѧѧѧϳΎϬϧΪѧѧѧѧѧѧϨϋ
ΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ΍ϩάѧѧѧѧѧѧϫϥϭήѧѧѧѧѧѧϓϮϳϦϳάѧѧѧѧѧѧϟ΍ϦϴϏίϮѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ϭ΍ΔѧѧѧѧѧѧμΘΨϤϟ΍ΔѧѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟ΍ΕΎѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϒϴϟΎѧѧѧѧѧѧϜΗϱ΍ϥϭΩ
ΔѧѧѧѧѧѧѧΌϴΒϟ΍ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔϴΒϠѧѧѧѧѧѧѧγΐѧѧѧѧѧѧѧϗ΍ϮϋϊѧѧѧѧѧѧѧϨϤϳ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΎѧѧѧѧѧѧѧϬϘϳήϔΘΑΔѧѧѧѧѧѧѧϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϟ΍ϦѧѧѧѧѧѧѧϣκѧѧѧѧѧѧѧϠΨΘϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϠϟϦѧѧѧѧѧѧδΣ΍ήϴѧѧѧѧѧѧϓϮΗϭϪѧѧѧѧѧѧΒϛήΗϲΘѧѧѧѧѧѧϟ΍ΕΎѧѧѧѧѧѧϧϮϜϤϠϟΓΪѧѧѧѧѧѧϴΟΔѧѧѧѧѧѧΠϟΎόϤΑ΢ϤѧѧѧѧѧѧδϳϭΔΤѧѧѧѧѧѧμϟ΍ϭ
ϲѧѧѧѧѧѧϓΕΎѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϠϟϲѧѧѧѧѧѧϧϼϘόϟ΍ήϴѧѧѧѧѧѧδΘϟ΍ϞѧѧѧѧѧѧΟ΍ϦѧѧѧѧѧѧϣϊѧѧѧѧѧѧϴϤΠϟ΍ϥϭΎѧѧѧѧѧѧόΗϦѧѧѧѧѧѧδΤΘδϳΎϫέΩΎѧѧѧѧѧѧμϣϭ
ίΎѧѧѧѧѧϬΠϟ΍˯ΎѧѧѧѧѧϨΘϗ·ϞѧѧѧѧѧΤϣϭ΍ΔѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟ΍΢ϟΎѧѧѧѧѧμϤϟΎΑϞѧѧѧѧѧμΗ·ΕΎѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ϦѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧϳΰϤϟΔѧѧѧѧѧμΘΨϣΕΎѧѧѧѧѧϳϭΎΣ
8
8
7
1
2
34
6. CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
7. DETARTRAREA
Deschideţi capacul apăsând butonul/
butoanele corespunzătoare şi umpleţi cu
cantitatea necesară de apă. Apa ar trebui
să se situeze între nivelul MAX şi MIN.
Puneţi la loc capacul şi asiguraţi-vă că
este pus corespunzător, altfel fierbătorul
nu se va opri când apa fierbe.
Puneţi fierbătorul pe bază, conectaţi-o
la reţea şi rotiţi întrerupătorul on-off
în poziţia “I”. Becul de control ON al
fierbătorului se va aprinde.
Fierbătorul se va opri singur când apa
din interior ajunge în punctul de fierbere.
Nu adăugati mai multă apă în fierbător
când acesta este pornit.
Nu lăsaţi apă în fierbător pentru perioade
lungi de timp sau peste noapte.
Avertisment: Fierb
ătorul este echipat
cu un mecanism de siguranţă termică ce
îl protejează împotriva supraîncălzirii în
absenţa apei sau dacă nivelul apei este
sub nivelul MIN indicat. Când se întamplă
acest lucru, fierbătorul se opreşte automat.
Deconectaţi aparatul de la reţea, rotiţi
întrerupătorul on-off în poziţia “0” şi lăsaţi-l
la răcit înainte de a-l umple din nou cu
apă. Când fierbătorul s-a răcit, ar trebui să
funcţioneze normal. Dacă nu se întâmplă
acest lucru, contactaţi un serviciu autorizat
de asistenţă tehnică.
După utilizare, deconectaţi aparatul de la
reţea şi lăsaţi-l la răcit.
Curăţaţi baza şi exteriorul fierbătorului cu o
cârpă umedă ş
i apoi uscaţi-l complet.
Nu folosiţi produse chimice sau detergenţi
abrazivi care pot zgâria învelişul din plastic.
Protejaţi baza de conectare, cablul şi fişa
de umiditate.
După utilizări repetate, în interiorul
fierbătorului se pot forma depozite de calcar
care pot împiedica funcţionarea sa corectă.
Aceste depozite pot fi îndepărtate folosind
produse de detartrare specifice disponibile
pe piaţă.
Dacă doriti, puteţi detartra fierbătorul
folosind oţet alb. Pentru aceasta, urmaţi
instrucţiunile de mai jos:
Puneţi trei căni de oţet în fierbător şi
apoi umpleţi-l cu apă. Lăsaţi amestecul
de apă/oţet în fierbător peste noapte
(fără a-l fierbe).
În dimineaţa următoare, aruncaţi
amestecul de apă cu oţet, umple
ţi
fierbătorul cu apă proaspătă şi apoi
goliţi-l din nou. Repetaţi această
operaţiune. Fierbătorul este acum gata
de utilizare.
Vă recomandăm să detartraţi fierbătorul
la fiecare 4 săptămâni dacă este folosit
zilnic.
7
1
2
8.
INFORMAŢII PRIVIND ARUNCAREA
CORESPUNZĂTOARE A APARATELOR
ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
La sfârşitul vieţii sale de
funcţionare, produsul nu
trebuie aruncat împreună
cu deşeurile menajere.
Acesta ar trebui dus la un
centru de colectare separată
a deşeurilor sau la un distribuitor care
oferă acest serviciu. Aruncarea separată
36
DE
1. BESCHREIBUNG
1. Deckel
2. Tasten zum Entriegeln des Deckels
3. Schalter mit automatischer
Ausschaltung
4. Filter
5. Füllmengenanzeige
6. Betriebsleuchte
7. Wasserkocher
8. Sockel
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung
und bewahren Sie sie dann zum
späteren Nachschlagen auf. Heben Sie
diese Anleitungen auf, bis sie das Gerät
entsorgen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Netzspannung Ihres Anschlusses
mit den Angaben auf dem Gerät
übereinstimmen. Schließen Sie das
Gerät nur an einen Anschluss mit
Wechselspannung.
Die elektrische Sicherheit des
Gerätes kann nur garantiert werden,
wenn dieses an einen Anschluss mit
einwandfreier Erdung geschlossen wird.
Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an
qualifizierte Fachleute.
Dieses Gerät ist nur für den
Hausgebrauch bestimmt. Andere
Verwendungsarten sind unsachgemäß
und gefährlich.
Um elektrische Schläge zu vermeiden,
dürfen Anschlusssockel, Kabel oder
Stecker nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten getaucht werden.
Der Wasserkocher dieses Gerätes darf
nur mit dem mitgelieferten Sockel in
Betrieb genommen werden. Verwenden
Sie bitte keine anderen Anschlüsse.
Lassen Sie das Gerät nicht
unbeaufsichtigt, solange es in Betrieb
ist. Halten Sie es außerhalb der
Reichweite von Kindern. Personen mit
motorischen Problemen dürfen das
Gerät nicht benutzen.
Wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
vor dem Aufsetzen oder Abnehmen des
Wasserkochers und vor dem Reinigen,
ziehen Sie den Stecker des Sockels aus
der Netzdose.
Halten Sie das Gerät von
Witterungseinflüssen (Regen, Sonne,
Frost, etc.) fern.
Die Teile dieses Geräts dürfen nicht auf
oder in der Nähe von heißen Oberflächen
benutzt werden (Kochplatten, Herde,
etc.).
Sollte es zu Störungen an dem Gerät
kommen, wenden Sie sich bitte an
einen zugelassenen Technischen
Kundendienst.
Bei Schäden am Kabel des
Gerätes, wenden Sie sich bitte an
den zugelassenen Technischen
Kundendienst, damit dieser es
austauscht.
Benutzen Sie niemals ein elektrisches
Gerät, dessen Kabel oder Stecker
beschädigt sind, das nicht einwandfrei
funktioniert oder auf sonstige Weise
beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät
zu einem zugelassenen Technischen
Kundendienst, um es dort untersuchen,
reparieren oder einstellen zu lassen.
Achten Sie darauf, nicht mit dem
beim Kochen des Wassers aus der
Ausgussöffnung austretenden Dampf
in Verbindung zu kommen. Auch beim
Öffnen des Deckels des Wasserkochers
ist mit Vorsicht vorzugehen, um sich
nicht zu verbrennen.
Füllen Sie den Wasserkocher nicht über
die "MAX"-Anzeige, um zu vermeiden,
dass das Wasser beim Kochen überläuft.
Der Wasserkocher muss mindestens bis
zu der Markierung "MIN" gefüllt werden.
Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung
durch Personen konzipiert (Kinder
2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
3. WICHTIGE HINWEISE
Spannung-Frequenz 220-240V~50/60HZ
Leistung 1850-2200W
Maximales
Fassungsvermögen 1,8 L
Mindestfüllmenge 0,5 L
37
eingeschlossen), die über eingeschränkte
physische, sensorische oder mentale
Kapazitäten verfügen oder die keine
Erfahrung mit dem Gerät verfügen, außer
wenn diese unter Aufsicht.
Überwachen Sie die Kinder, um zu
garantieren, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen können.
4. VOR DER ERSTBENUTZUNG DES
WASSERKOCHERS
Bevor Sie Ihren Wasserkocher zum ersten
Mal benutzen oder nachdem Sie ihn eine
längere Zeit nicht benutzt haben, füllen Sie
ihn bitte bis zur Höchstmarkierung, bringen
Sie das Wasser zum Kochen und gießen
Sie es fort.
5. GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜR DEN AUTOMATISCHEN
WASSERKOCHER
Stellen Sie den Wasserkocher auf eine
trockene, flache und stabile Ebene.
Öffnen Sie den Deckel des
Wasserkochers, indem Sie die Taste/n
betätigen. Füllen Sie die gewünschte
Menge Wasser ein. Der Füllstand muss
zwischen den Markierungen "MAX" und
"MIN" liegen.
Schließen Sie den Deckel des
Wasserkochers, anderenfalls schaltet
dieser beim Kochen des Wassers nicht
automatisch ab.
Stellen Sie den Wasserkocher auf den
Sockel. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose und schalten Sie das
Gerät ein, indem Sie den Schalter auf
Position "I" stellen. Die Betriebsleuchte
schaltet ein.
Wenn das Wasser kocht, schaltet der
Wasserkocher automatisch aus.
Während Wasser aufgewärmt wird, darf
kein weiteres Wasser hinzugegossen
werden.
Achten Sie darauf, im Wasserkocher
über längere Zeit kein Wasser stehen zu
lassen (z.B. über Nacht).
Achtung Der Wasserkocher ist mit einer
Thermosicherung ausgerüstet, die das
Gerät vor Überhitzungen schützt, wenn sich
kein Wasser im Kocher befindet bzw. die
Füllmenge unter das Minimum gefallen ist.
Tritt dieser Fall auf, schaltet das Gerät ab.
Ziehen Sie dann den Netzstecker heraus,
stellen Sie den Schalter auf die Position
"0" und warten Sie, bis der Wasserkocher
abgekühlt ist, bevor sie erneut Wasser
einfüllen. Nach dem Abkühlen funktioniert
der Wasserkocher normal. Sollte dem nicht
so sein, wenden Sie sich bitte an einen
zugelassenen Techniken Kundendienst.
7. ENTKALKEN
Es ist möglich, dass sich auf dem Boden
des Wasserkochers Kalk absetzt oder
verkrustet, der dann den Betrieb des
Wasserkochers beeinträchtigen kann.
Dieser Kalk kann mit jedem marktüblichen
Entkalkungsmittel für Wasserkocher
entfernt werden.
Wenn Sie es vorziehen, können Sie das
Gerät mit weißen Haushaltsessig entkalken.
Dazu gehen Sie bitte folgendermaßen vor.
Geben Sie bitte drei Tassen Essig in
den Kocher und füllen den Rest dann
mit Wasser auf. Lassen Sie diese
Wasser-Essigmischung dann über Nacht
einwirken (ohne sie zum Kochen zu
bringen).
Gießen Sie die Wasser-Essigmischung
am nächsten Morgen ab; füllen Sie den
6. PFLEGE UND REINIGUNG
Nach der Benutzung, unterbrechen Sie
bitte den Netzanschluss und lassen Sie das
Gerät abkühlen.
Reinigen Sie den Sockel und den äußeren
Teil des Wasserkochers mit einem leicht
angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie
dann.
Benutzen Sie keine chemischen oder
scheuernden Reinigungsmittel, die die
Kunststoffoberfläche verkratzen könnten.
Schützen Sie den Sockel, Kabel und
Stecker gegen Feuchtigkeit.
38
8. INFORMATION ZUR
ORDNUNGSGEMÄSSEN
ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND
ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE
Am Ende seiner Nutzzeit
darf das Produkt NICHT
zusammen mit dem
Hausmüll beseitigt werden.
Es kann zu den eigens von
den örtlichen Behörden
eingerichteten Sammelstellen oder zu den
Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice
anbieten, gebracht werden. Die getrennte
Entsorgung eines Haushaltsgerätes
vermeidet mögliche negative Auswirkungen
auf die Umwelt und die Gesundheit,
die durch eine nicht vorschriftsmäßige
Entsorgung bedingt sind. Zudem
ermöglicht sie die Wiederverwertung der
Bestandteile des Gerätes, was wiederum
eine bedeutende Einsparung an Energie
und Ressourcen mit sich bringt.
Zum Unterstreichen der Verpflichtung zur
Mitwirkung bei der getrennten Entsorgung
ist auf dem Produkt ein Hinweissymbol
dafür angebracht, dass dieses Produkt
nicht in üblichen Hausmüllcontainern
entsorgt werden darf.
Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an die örtliche Verwaltung oder an den
Händler, bei dem Sie das Produkt erworben
haben.
Wasserkocher dann mit Wasser und
gießen Sie es ab. Wiederholen Sie diese
Operation. Der Wasserkocher ist dann
gebrauchsbereit.
Bei täglichem Gebrauch des
Wasserkochers ist empfehlenswert, das
Gerät alle 4 Wochen zu entkalken.
40
ªË ÁÂÌ›˙ÂÙ ÙÔ ‚Ú·ÛÙ‹Ú· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÓÂÚÔ‡ "MAX", ÁÈ·
Ó· ÌËÓ Í¯ÂÈÏ›ÛÂÈ Î·È ÈÙÛÈÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi
fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú¿˙ÂÈ.
ªËÓ ·Ó¿‚ÂÙ ÙÔ ‚Ú·ÛÙ‹Ú·, fiÙ·Ó Ë
ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË "MIN".
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äåí ó÷åäéÜóôçêå
ãéá ÷ñÞóç áðü Üôïìá
(óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðáéäéþí)
ìå ìåéùìÝíåò öõóéêÝò, áéóèçôÞñéåò
Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò Þ ìå Ýëëåéøç
åìðåéñßáò êáé ãíþóåùí, åêôüò áí ï
õðåýèõíïò áóöáëåßáò ôïýò åðéâëÝðåé Þ
ôïõò êáèïäçãåß ó÷åôéêÜ ìå ôç.
ÐñÝðåé íá ðñïóÝ÷åôå ôá ðáéäéÜ ãéá íá
óéãïõñåõôåßôå üôé äåí ðáßæïõí ìå ôç
óõóêåõÞ.
4. ¶ƒ√∆√À Ãπª√π∏∂∆∂ ∆√
μƒ∆∏ƒ
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÙÔ ‚Ú·ÛÙ‹Ú· ‹ ·Ó ¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜
·fi ÙfiÙÂ Ô˘ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÙÂ ÁÈ·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔÓ ˆ˜ ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË "ª∞Ã", ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯‡ÛÙ ÙÔ.
5. ¶ø™ ¡ Ãπª√π∏∂∆∂ ∆√¡
À∆√ª∞∆√ μƒ∆∏ƒ
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Â¿Óˆ Û ̛·
ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ¿Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ·/η¿ÎÈ ÙÔ˘
‚Ú·ÛÙ‹Ú· ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›/ÎÔ˘ÌÈ¿
Î·È ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ Ì fiÛË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡
ı¤ÏÂÙ ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ. ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ "ª∞Ã" Î·È "ªπ¡".
∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÙ‹Ú·, ÁÈ·Ù›
‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô ‚Ú·ÛÙ‹Ú·˜ ı· Û‚‹ÛÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÏȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú¿˙ÂÈ ÙÔ
ÓÂÚfi.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·ÛÙ‹Ú· Â¿Óˆ ÛÙË
‚¿ÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘, ‚¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹
ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·Ó¿„Ù ÙËÓ ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË "π". £· ‰Â›Ù fiÙÈ
·Ó¿‚ÂÈ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú¿˙ÂÈ, Ô
‚Ú·ÛÙ‹Ú·˜ Û‚‹ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·.
ªË Ú›¯ÓÂÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÓÂÚfi ̤۷ ÛÙÔ
‚Ú·ÛÙ‹Ú· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÓÂÚfi ̤۷ ÛÙÔ ‚Ú·ÛÙ‹Ú·
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.
6. ºƒ¡∆π¢ ∫∞π ∫∞£ƒπ™ª∆√À
μƒ∆∏ƒ
ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ‚Á¿ÏÙ ÙËÓ
·fi ÙËÓ Ú›˙· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙË ‚¿ÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘
‚Ú·ÛÙ‹Ú· Ì ÙÔ Ú‡̷ Î·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο
ÙÔ˘ ̤ÚË Ì ¤Ó· ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó› Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÎÔ˘›ÛÙ ٷ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¯ËÌÈο, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ
·ÔÍÂÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÙ‹Ú·.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ¤ÚıÂÈ Ë ‚¿ÛË, ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Î·È ÙÔ ÊȘ Û Â·Ê‹ Ì ˘ÁÚ·Û›· ‹ ÓÂÚfi.
7. º∞πƒ ™À™™øƒÀª¡ø¡
§∞∆ø¡
∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡,
Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ˘ı̤ӷ ÙÔ˘
‚Ú·ÛÙ‹Ú·, Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÈηı›ÛÂȘ ‹
ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi ¿Ï·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙËÓ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÙ‹Ú·
Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·Ï‡ÛÂÙ ٷ
¿Ï·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËηÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
¤Ó· ·fi Ù· ÂȉÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ê·›ÚÂÛ˘
·Ï¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
∞Ó ı¤ÏÂÙ ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ
Ù· ¿Ï·Ù· ·fi ÙË Û˘Û΢‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
Ï¢Îfi Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ͇‰È. °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ٷ
¿Ï·Ù· ·fi ÙÔ ‚Ú·ÛÙ‹Ú· Û·˜, οÓÙ ٷ ÂÍ‹˜:
°ÂÌ›ÛÙ Ùo ‚Ú·ÛÙ‹Ú· Ì ÙÚ›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·
Í›‰È Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ÓÂÚfi
Î·È ·Ê‹ÛÙ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ó·
‰Ú¿ÛÂÈ (¯ˆÚ›˜ fï˜ ‚Ú¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ
‚Ú·ÛÙ‹Ú·).
ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÈÓfi ·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ·
·fi ÓÂÚfi Î·È Í›‰È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÂÌ›ÛÙÂ
ÙËÓ Î·Ó¿Ù· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ηÈ
41
·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ Î·È ¿ÏÈ. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ
·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηÈ
Ë Î·ÊÂÙȤڷ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ÙËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ ·Ê·ÈÚ›ÙÂ
Ù· ¿Ï·Ù· ·fi ÙÔ ‚Ú·ÛÙ‹Ú· οı 4
‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηıËÌÂÚÈÓ¿.
8. ¶§ƒºƒπ∂™ °π∞ ∆∏ ™ø™∆∏ ¢π∞Ã∂πƒπ
ø¡ √μ§∏∆ø¡ §∂∫∆ƒπ∫ø¡ ∫∞π
§∂∫∆ƒ¡π∫ø¡ ™À™∫∂Àø¡
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌÂ
Ù· ·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ.
ªÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο
ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ
‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜
Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ∏
‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜
Û˘Û΢‹˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ
·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Î·È ÙËÓ ˘Á›· ·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË,
ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù·
ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ηٷӷψً
Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘
ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜ ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ,
ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË
ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜
·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Fagor TK-400 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung