Caliber RCD237DAB-BT Bedienungsanleitung

Kategorie
Auto-Medienempfänger
Typ
Bedienungsanleitung
Microphone IN (3.5mm jack)
ISO connector:
A1. Rear right speaker(+) > Purple
A2. Rear right speaker(-) > Purple-Black
A3. Front right speaker(+) > Grey
A4. Front right speaker(-) > Grey-Black
A5. Front left speaker(+) > White
A6. Front left speaker(-) > White-Black
A7. Rear left speaker(+) > Green
A8. Rear left speaker(-) > Green-Black
ISO connector:
B1. --
B2. --
B3. --
B4. Battery 12V (+) > Yellow
B5. Remote / Antenna > Blue-White (+12V)
B6. --
B7. ACC+ / Ignition > Red
B8. Ground > Black
Antenna input (DIN)
Sub output
(White: Left / Red: Right)
DAB antenna input
Stereo RCA output
(White: Left / Red: Right)
The active DAB+ antenna is powered through
the core of the antenne wire (+5V).
No need to connect a seperate power source.
Male SMA
Omschrijving van de functies
Eject Druk op deze toets om te disc te verwijderen
In/Uitschakelen Aan/Uit toets om de unit in- of uit te schakelen
Band Band selectie biedt u de mogelijkheid uit verschillende bands te kiezen zoals DAB, FM1, FM2 en FM3
AF AF staat voor alternatieve frequenties; Zodra de ontvangst slecht wordt zal de tuner een alternatieve frequentie voor dezelfde zender zoeken
TA TA staat voor Trafc Announcement in iedere modus zal de unit (indien beschikbaar) verkeersinformatie geven, automatisch wordt de huidige modus onderbroken (CD, USB etc.)
Na de verkeersinformatie schakelt de unit automatisch terug naar de laatste afspeelmodus.
Zoek op/neer Druk kort in om automatisch naar het volgende radiostation te gaan.
Manual op/neer Houd de toets lang ingedrukt om de frequentie stap voor stap te wijzigen.
Menu (systeem) Druk enkele seconden op de VOL / SEL-toets om het cyclische menu te activeren en te kiezen uit de volgende instellingen:
ILLUMINATION (knopverlichting instellen) > TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI > TA VOL > RETURN S/L (Druk kort om functies in te stellen)
Audio Menu De Audio menu toets biedt u de mogelijkheid om uw audio systeem aan te passen met de volgende opties; Bass, Treble, Balance en Fader. Met deze instelling kunt u uw audio systeem naar wens
afstellen. In de EQ-functie kunt u kiezen uit vooraf ingestelde EQ-instellingen: FLAT, CLASSIC, POP, ROCK
Modus Hiermee wisselt u van bron, bijvoorbeeld van CD naar Radio of DAB. Druk hiervoor deze toets in tot de gewenste bron geselecteerd is.
Volume draai knop Hiermee kunt u het volume aanpassen van minmaal tot maximaal geluidsniveau. Let op! Een hoog geluidsniveau kan schade aan uw oren veroorzaken.
M1-M6 Dit zijn de vooringestelde radiostations, selecteer hiermee de gewenste opgeslagen zender.
Pauze/Play In CD, USB of SD afspeelmodus kunt u hiermee het afspelen pauzeren en afspelen hervatten.
Scan Scan speelt iedere track op de CD, USB of SD 10 seconden lang. Indien het gewenste nummer speelt drukt u nogmaals om dat nummer af te spelen.
Repeat Repeat speelt 1 track of album constant. Beschikbaar in CD, USB en SD modus.
Shufe Shufe speelt alle tracks in willekeurige volgorde (random). Beschikbaar in CD, USB en SD modus.
File neer/op In Mp3 modus gebruikt u deze toets om een map naar beneden of naar boven te gaan.
Track neer/op Naar de volgende/vorige track.
Snel vooruit/achteruit Houd deze toets lang ingedrukt om snel vooruit/achteruit te spelen in CD, USB en SD modus.
3,5mm AUX jack in Hiermee kunt u een extern audio/video systeem aansluiten.
USB poort Wanneer u een USB stick plaatst schakelt de unit automatisch naar USB modus (max. 32GB)
SD card input Zodra een SD kaart geplaatst word schakelt de unit automatisch naar SD modus (max. 32GB)
Reset (achter paneel) Gebruik een (niet metalen) puntig object om in te drukken, en houd 5 seconden vast. De unit keert terug naar de fabrieksinstellingen.
Toets Systeem Radio DAB CD/MP3/WMA BT Radio Bluetooth
kort indrukken lang indrukken kort indrukken lang indrukken kort indrukken kort indrukken lang indrukken kort indrukken kort indrukken lang indrukken
1 inschakelen uitschakelen
2 Volume draaiknop
3 Menu (Audio / systeem) OK
4 Disc slot
5 Eject
6 LCD scherm
7 USB poort
8 Modus Modus Modus Weiger/Beëindig
gesprek
9 Display Klok instellen PTY
10 Mute
11 Band Band/Scan
(lang indrukken)
Beantwoord
oproep
Breng gesprek
over naar mobiel
12 Zoeken neer Manual neer Station neer Track neer Snel terug Track neer
13 Zoeken op Manual op Station op Track op Snel vooruit Track op
14 3,5mm AUX In Jack
15 M1 Opslaan M1 Opslaan M1 Afspelen/Pauze Afspelen/Pauze
16 M2 Opslaan M2 Opslaan M2 Intro
17 M3 Opslaan M3 Opslaan M3 Repeat
18 M4 Opslaan M4 Opslaan M4 Shufe
19 M5 Opslaan M5 Opslaan M5 File neer
20 M6 Opslaan M6 Opslaan M6 File op
21 Micro SD
Bluetooth
Pairing (verbinden) Activeer de Bluetooth functie van uw telefoon en zoek naar beschikbare apparaten. Selecteer “RCD237DAB-BT” en toets het wachtwoord “0000” in. Bij succesvol verbinden verschijnt “connected”,
mislukt het dan verschijnt “pairing failed” De unit gaat terug naar de vorige modus.
Reconnect
(opnieuw verbinden)
De unit verbind automatisch opnieuw.
Gesprek weigeren Druk op de “MODE” toets om een oproep te weigeren en terug te keren naar de laatste modus.
Overbrengen naar mobiel Om het geluid weer over te brengen naar de mobiele telefoon houdt de Transfer (BAND) toets lang ingedrukt.
4 6 7
2
1
8
12
5
11
13
15 16 17 18
3
9
19
20
21
10
14
Een disc plaatsen.
U kunt slechts één disc per keer afspelen met dit toestel. Probeer niet meer dan één disc te plaatsen.
Zorg ervoor dat de bedrukte zijde naar boven gericht is bij het plaatsen van de disc. “Disc Error” ver-
schijnt op het scherm van het toestel wanneer u een disc verkeerd plaatst. Wanneer “Disc Error” ook
blijft verschijnen als de disc correct geplaatst is, drukt u op de RESET-knop met een puntig voorwerp
zoals een balpen. Het afspelen van een disc tijdens het rijden op een erg hobbelige weg kan leiden
tot haperingen; dit veroorzaakt echter geen krassen op de disc of schade aan het toestel.
Grillig gevormde discs
Gebruik enkel ronde discs in dit toestel; gebruik nooit discs met een speciale vorm. Het gebruik van
discs met een speciale vorm kan leiden tot schade aan het mechanisme.
Nieuwe discs
Om te verhinderen dat de disc blijft steken, wordt “Disc Error” weergegeven wanneer een disc met
een onregelmatig oppervlak wordt geplaatst of wanneer een disc verkeerd wordt geplaatst. Wanneer
een nieuwe disc onmiddellijk na het plaatsen wordt uitgeworpen, voel dan met uw vinger aan de
binnenkant van de opening in het midden en de buitenste rand van de disc. Indien u daar kleine
oneffenheden vindt, kan dit het correct laden van de disc verhinderen. Om de oneffenheden te verwij-
deren, wrijft u met een balpen of iets dergelijks langs de binnenkant van de opening en de buitenste
rand van de disc. Plaats daarna de disc opnieuw.
Plaats van installatie
Zorg ervoor dat het systeem niet geïnstalleerd wordt op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan:
• Direct zonlicht en warmte
• Hoge vochtigheid en water
• Overmatig veel stof
• Overmatige trillingen
Correcte behandeling
Laat de disc niet vallen. Houd de disc zo vast zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak achter-
laat. Kleef geen kleefband, papier of kleefbriefjes op de disc. Schrijf niet op de disc.
Een disc schoonmaken
Vingerafdrukken, stof of vuiltjes op het oppervlak van de disc kunnen leiden tot haperingen tijdens
het afspelen. Wrijf voor een gebruikelijke schoonmaakbeurt met een propere, zachte doek van het
midden van de afspeelzijde van de disc naar de buitenste rand toe. Indien de afspeelzijde erg vuil is,
maak dan een propere, zachte doek vochtig met een oplossing van een milde, neutrale detergent
voor u de disc schoonmaakt.
Disc-accessoires
Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar op de markt om het oppervlak van de disc te bescher-
men en de geluidskwaliteit te verbeteren. De meeste daarvan zullen echter een invloed hebben op
de dikte of diameter van de disc. Het gebruik van dergelijke accessoires kan operationele problemen
veroorzaken. Wij raden u aan deze accessoires niet te gebruiken op discs die worden afgespeeld.
Afspeelbare discs
Aanduiding Opgenomen inhoud Disc-grootte
Muziek - CD
Audio 12 cm
Description des fonctions
Ouverture/ferneture Appuyez sur ce bouton pour éjecter le CD de l’unité.
Power/Power off Fonction Power pour activer ou désactiver l’appareil.
Bande Sélection de bande vous permet de sélectionner différentes bandes de réception, f.i. DAB, FM1, FM2 et FM3
AF AF stands pour des fréquences de remplacement; le tuner revient à des fréquences alternatives chaque fois que le signal de réception se détériore.
TA TA est pour l’annonce de la circulation ce qui signie qu’il vous donnera des informations sur le trac (si diffusé), peu importe dans quel mode vous êtes (CD, USB, etc), il sera automatiquement
interrompre le cd et de donner l’information, après quoi il automatiquement revient à la mode sélectionné.
Chercher plus haut/bas Appuyez brièvement pour passer à la station suivante automatiquement.
Plage suivant/précédente Appui long pour passer le nombre de fréquences radio haut / bas, étape par étape.
Menu (système) Appuyez sur le bouton VOL / SEL pendant plusieurs secondes pour activer le mode cyclique à choisir le mode d’emploi suivantes:
ILLUMINATION (réglage de l’éclairage des boutons) > TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI > TA VOL > RETURN S/L (Appuyez sur pour entrer fuctions)
Menu Audio Le bouton du menu Audio permet de règler le son à l’aide des options suivantes Bass, Treble, Balance and Fader. Ces options peuvent être utilisées pour paramétrer le son comme vous le désirez.
En mode EQ, vous pouvez choisir les réglages EQ prédénis: plat, CLASSIC, POP, ROCK
Mode Le bouton mode vous permet de passer d’une source (f.i. CD) à une autre (f.i. Tuner, DAB) en appuyantsur le bouton autant de fois que nécessaire.
Molette volume Cette molette vous permet d’ajuster le volume du niveau minimum au niveau maximum. NOTE les volumes hauts peuvent endommager vos oreilles.
M1-M6 Ce sont les plages présélectionnées où vous pouvez mémoriser vos plages radio favorites quand vous êtes en mode tuner.
Pause/Lecture Ce bouton vous permet de passer en mode CD, USB ou SD pour lire ou arrêter la musique.
Scan Scan lira 10 secondes de chaque titre sur le CD, USB ou SD. Si votre titre favori est lu, appuyez deux fois pour la titre en entier.
Rëpétition Répétition lira un titre ou un album sélectionné de façon continue. Disponible en modes CD, USB et SD.
Shufe Shufe lira tous les titres aléatoirement. Disponible en modes CD, USB et SD.
Dossier précédent/suivant En mode MP3, appuyez sur cette touche pour sélectionner le réportoire suivant/précédent.
Recherche dossier/titre En mode MP3 appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste suivante/précédente.
Avance/retour rapide Appuyez longtemps pour une avance rapide sur CD, USB ou SD.
Jack 3,5mm AUX in Pour le branchement à un système audio externe.
Entrée USB Quand vous insérez une clé USB l’appareil passera en mode USB. (Max 32GB)
Entrée carte SD Lors de l’insertion de la carte SD, l’appareil se mettra en mode SD. (Max 32GB card)
Réinitialisation
(derrière le panneau)
Utilisez un objet non métallique pointu pour appuyer sur le bouton réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes. L’appareil sera réinitialisé aux réglages d’usine par défaut.
BOUTON Systeme Tuner DAB CD/MP3/WMA BT Audio Bluetooth
Pression courte Pression longue Pression courte Pression longue Pression courte Pression courte Pression longue Pression courte Pression courte Pression longue
1 Power Power off
2 Molette de volume
3 Menu (Audio / système) OK
4 Fente pour CD
5 Ouverture et fermeture
6 Ecran LCD
7 Entrée USB
8 Mode Mode Mode Rejeter appel
entrant / n
d’appel
9 Display Réglage heure PTY
10 Sourdine
11 Band Band/Scan
(Pression longue)
Répondre à un
appel entrant
Transfère la
conversation
téléphonique vers le
téléphone portable
12 Chercher plus bas Plage précédente Stadion bas Fichier/titre précédent Retour rapide Fichier/titre précédent
13 Chercher plus haut Plage suivante Stadion jusqu’à Fichier/titre suivant Avance rapide Fichier/titre suivant
14 3,5mm AUX In Jack
15 M1 Mémoire 1 Mémoire 1 Lecture/Pause Lecture/Pause
16 M2 Mémoire 2 Mémoire 2 Intro
17 M3 Mémoire 3 Mémoire 3 Répétition
18 M4 Mémoire 4 Mémoire 4 Shufe
19 M5 Mémoire 5 Mémoire 5 Dossier précédent
20 M6 Mémoire 6 Mémoire 6 Dossier suivant
21 Micro SD
Bluetooth
Synchronisation Activez Bluetooth sur votre télépone portable, et recherchez les services disponibles. Sélectionnez “RCD237DAB-BT” mot de passe “0000” En cas de synchronisation réussie le message “Connected”
s’afche, sinon le message “Pairing Fail” s’afchera pendant 3 secondes. L’appareil reviendra au mode précédent.
Reconnexion L’appareil se reconnecte automatiquement normalement.
Rejet d’un appel entrant Appuyez sur le bouton Clear (MODE) si vous ne voulez pas répondre à l’appel, et revendez en mode de lecture normal.
Transfert Pour le transfert audio de l’appereil vers le téléphone portable. Appuyez longtemps sur le bouton Transfert (BAND) pour transférer l’audio vers votre téléphone portable, an d’avoir une conversation
privée. L’ecran LCD afchera “Call Transfer” (transfert d’appel).
4 6 7
2
1
8
12
5
11
13
15 16 17 18
3
9
19
20
21
10
14
Insertion de disques.
Votre lecteur prend en charge un seul disque à la fois pour lecture. Ne tentez pas de charger plus
d’un disque. Lorsque vous insérez le disque, assurez-vous que la face portant l’étiquette soit tournée
vers le haut. Le message « Erreur de disque » s’afche en cas d’insertion incorrecte d’un disque.
Si le message « Erreur de disque » continue de s’afcher malgré l’insertion correcte du disque,
appuyez sur le bouton RESET (Réinitialiser) à l’aide d’un objet pointu, notamment un stylo à bille. La
lecture d’un disque pendant la conduite sur une route cahoteuse peut entraîner des sauts, mais ce
phénomène ne risque pas d’enrayer le disque ou d’endommager le lecteur.
Disques aux formes irrégulières.
Veillez à utiliser des disques aux formes rondes exclusivement pour cet appareil et n’utilisez jamais
des disques ayant des formes particulières. L’utilisation de disques ayant des formes particulières
risque d’endommager le mécanisme.
Nouveaux disques.
An d’empêcher le disque de rester coincé dans le mécanisme, le message « Erreur de disque »
s’afche en cas d’insertion de disques ayant des surfaces irrégulières ou en cas d’insertion incorrecte
de disques. Lorsqu’un nouveau disque est éjecté aussitôt après chargement initial, utilisez le doigt
pour palper l’intérieur de l’orice central et le bord extérieur du disque. Si vous sentez de petites
bosses ou des irrégularités, cela peut entraver le chargement correct du disque. Pour éliminer ces
bosses, frottez le bord intérieur de l’orice et le bord extérieur du disque à l’aide d’un stylo à bille ou
tout autre instrument similaire, puis insérez à nouveau le disque.
Emplacement de l’installation.
Veillez à ce que le système ne soit pas installé dans un emplacement exposé aux conditions ci-après :
• Les rayons solaires et la chaleur
• Une humidité élevée et l’eau
• Une poussière excessive
• Des vibrations excessives.
Manipulation correcte.
Ne faites pas tomber le disque en cours de manipulation. Tenez le disque de manière à ne pas lais-
ser des empreintes sur la surface. Ne collez pas du ruban, du papier ou des étiquettes gommées sur
le disque. N’écrivez rien sur le disque.
Nettoyage du disque.
La présence d’empreintes, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peut faire sauter le
lecteur DVD. Pour effectuer un nettoyage de routine, essuyez la surface de lecture à l’aide d’un chif-
fon propre et doux en procédant du centre du disque vers le bord extérieur. Si la surface est trop sale,
humidiez un chiffon propre et doux dans une solution de détergent neutre léger avant de procéder
au nettoyage du disque.
Accessoires de disque
Divers accessoires sont disponibles sur le marché pour protéger la surface de vos disques et en
améliorer la qualité sonore. Ils risquent pour la plupart d’altérer l’épaisseur et/ou le diamètre du
disque. L’utilisation de ces accessoires peut provoquer des problèmes de fonctionnement.
Disques jouables
Marque
Contenu de
l’enregistrement
Diamètre du disque
Music - CD
Audio 12 cm
Opening in
het midden
Opening in
het midden
Nieuwe
Disc
Oneffenheden
Buitenkant
(oneffenheden)
Beschreibung der Funktionen
Öffnen/Schließen Drücken Sie die Taste, um das Bedienteil nach unten zu klappen, so können Sie die CD aus dem Gerät entnehmen.
Ein-/Ausschalten Funktion zu Ein- oder Ausschalten des Gerätes. Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden.
Band Die Bandwahl ermöglicht Ihnen das Wählen verschiedener Empfangsbänder, z.B. DAB, FM1, FM2 und FM3
AF AF steht für Alternativ-Frequenzen; der Tuner schaltet auf Alternativfrequenzen, wenn das Empfangssignal schlecht wird.
TA TA steht für “Trafc announcement” (Verkehrsmeldung), das heißt, dass das Gerät Verkehrsmeldungen wiedergibt (wenn diese gesen det werden), egal in welchem Modus (USB, CD, usw.) sich das
Gerät bendet. Die Wiedergabe der CD wird unterbrochen, die Verkehrsmeldung wiedergegeben und danach die CD fortgesetzt.
Suche vor/zurück Kürz drücken, um automatisch zum nächsten Radiosender zu gelangen.
Vorwärts/rückwärts tunen Langes Drücken um die Radiofrequenznummer schrittweise nach oben oder unten zu stellen.
Menü (System) Drücken Sie die VOL / SEL-Taste für mehrere Sekunden, um den zyklischen Modus zu aktivieren, um aus den folgenden Bedienungsanleitung wählen:
ILLUMINATION (Einstellung der Tastenbeleuchtung) > TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI > TA VOL > RETURN S/L (Drücken Sie, um fuctions eingeben)
Audiomenü Die Taste Audiomenü ermöglicht das Einstellen der Lautsprecher mit den Optionen Bass, Höhen, Balance, Fader, Piepton ein/aus, Subwoofer ein/aus. Stellen Sie mit diesen Optionen den Ton ein.
In EQ-Modus können Sie aus voreingestellten Equalizer-Einstellungen wählen: FLAT, CLASSIC, POP, ROCK
Modus Die Modus-Taste ermöglicht es von einer Quelle (z.B. CD) zu einer anderen Quelle (z.B. Tuner, DAB) zu wechseln, indem die Taste so oft wie nötig gedrückt wird.
Lautstärke Der Regler ermöglicht die Einstellung der Lautstärke vom Minimum zu Maximum. HINWEIS: Große Lautstärken können Ihre Ohren beschädigen
M1-M6 Dies sind die Speicherplätze, wo Sie im Tuner-Modus Ihre Lieblingssender ablegen können.
Pause/Wiedergabe Diese Taste ermöglicht es im CD-, USB- oder SD-Modus, die Musik abzuspielen oder anzuhalten.
Scan Scan wird 10 Sekunden von jedem Song spielen auf dem CD, USB or SD. Wenn der bevorzugte Song abgespielt wird, erneut drücken und schon wird das Lied zu spielen.
Wiederholung Die Wiederholfunktion spielt einen Titel oder ein Album wiederholt ab. Verfügbar im CD- USB- und SD-Modus.
Zufallswiedergabe Die Zufallsfunktion spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab. Verfügbar im CD- USB- und SD-Modus.
Ordner hoch/runter Drücken Sie diesen Knopf im MP3-Modus, um den nächsten oder vorherigen Ordner auszuwählen.
Datei/Titel vor/zurück Drücken Sie diesen Knopf im MP3-Modus, um den nächsten oder vorherigen Titel auszuwählen.
Schnell vor/zurück Lange drücken zum schnellen Bewegen zu CD, USB oder SD.
3,5mm Steckdose Zum Anschluß eines externen Audiosystems.
USB-Eingang Beim Anschluss eines USB-Steckers schaltet das Gerät in den USB-Modus. (Max. 32GB)
SD card slot Wenn Sie eine SD-Karte einstecken, schaltet das Gerät auf den SD-Kartenmodus. (Max. 32GB Karten)
Reset (hinter dem Bedienfeld) Benutzen Sie einen nichtmetallischen, spitzen Gegenstand, um die Taste zu drücken und 5 Sekunden zu halten. Das Gerät wird in die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Taste System Tuner DAB CD/MP3/WMA BT Audio Bluetooth
Kurzes Drücken Langes Drücken Kurzes Drücken Langes Drücken Kurzes Drücken Kurzes Drücken Langes Drücken Kurzes Drücken Kurzes Drücken Langes Drücken
1 Einschalten Ausschalten
2 Lautstärke
3 Menü (Audio / system) OK
4 CD-Einschub
5 Öffnen & Schließen
6 LCD display
7 USB-Eingang
8 Modus Modus Modus Ankommenden
Annuf zurückweisen
9 Display Uhr einstellen PTY
10 Stumm
11 Band Band/Scan
(Langes Drücken)
Ankommenden Auf
beantworten
Leiten Sie die
Telefongespräch auf
dem Handy
12 Suche zurück Tuning zurück Stadion unten Datei/Titel zurück Schnell zurück Datei/Titel zurück
13 Suche vor Tuning vor Stadion up Datei/Titel vor Schnell vor Datei/Titel vor
14 3,5mm Steckdose
15 M1 Speicher 1 Speicher 1 Pause/Wiedergabe Pause/Wieder-
gabe
16 M2 Speicher 2 Speicher 2 Intro
17 M3 Speicher 3 Speicher 3 Wiederholung
18 M4 Speicher 4 Speicher 4 Zufallswiedergabe
19 M5 Speicher 5 Speicher 5 Ordner hoch
20 M6 Speicher 6 Speicher 6 Ordner runter
21 Micro SD
Bluetooth
Pairing Aktiveren Sie Bluetooth an Ihren Mobiltelefon und suchen Sie nach den vorhandenen Geräten. Wählen Sie “RCD237DAB-BT”, Passwort “0000” Bei erfolg wird “Connected” angezeigt, bei Misserfolg,
erscheint “Pairing fail” für 3 Sekunden. Das Gerät schaltet in den vorherigen Modus zurück.
Reconnect Das Gerät stellt die Verbindung normalerweise automatisch wieder her.
Reject incomming call Drücken Sie die Taste Clear (MODE), wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten, und kehren Sie in den normalen Wiedergabemodus zurück.
Transfer Zum Rücktransfer vom Gerät zum Mobiltelefon, drücken Sie lange die Taste für den Transfermodus (BAND) Der ton wird wieder zu Ihren Mobiltelefon übertragen und Sie können ein privates
Gespräch führen. Im LCD erscheint `CALL TRANSFER` )Anruf weiterleiten’.
4 6 7
2
1
8
12
5
11
13
15 16 17 18
3
9
19
20
21
10
14
Einlegen von Discs.
Sie können jeweils nur eine Disc zur Wiedergabe einsetzen. Versuchen Sie nicht, mehr als eine Disc
einzulegen. Die Etikettenseite muss nach oben weisen. Bei einer falsch herum eingelegten Disc
wird „Disc error“ am Player angezeigt Wenn „Disc error“ weiterhin angezeigt wird, obwohl die Disc
richtig eingelegt wurde, drücken Sie den RESET-Schalter mit einem spitzen Gegenstand wie z. B.
einem Kugelschreiber. Das Abspielen einer Disc beim Fahren auf einer sehr holprigen Straße kann
zu Tonaussetzern führen, hierdurch kann die Disc jedoch nicht verkratzt und das Gerät auch nicht
beschädigt werden.
Unregelmäßig geformte Discs.
Verwenden Sie ausschließlich vollständig runde Discs und niemals Discs mit einer abweichenden
oder unregelmäßigen Form. Solche Discs können den Gerätemechanismus beschädigen.
Neue Discs.
Um ein Verklemmen einer Disc im Laufwerk zu verhindern, wird zur Warnung „Disc error“ angezeigt,
wenn eine Disc mit einer ungewöhnlichen Oberäche eingesetzt wird oder eine Disc falsch herum
eingelegt wurde. Wenn eine neue Disc nach dem anfänglichen Laden sofort wieder ausgeworfen
wird, sollten Sie mit einem Finger den Rand des Innenlochs in der Mitte und den Außenrand der Disc
abtasten. Falls Sie irgendwelche Unebenheiten feststellen, könnte dies bedeuten, dass die Disc nicht
richtig geladen werden kann. Zur Beseitigung derartiger Unebenheiten können Sie den Rand des
Innenlochs und den Außenrand der Disc mit einem Kugelschreiber oder einem anderen geeigneten
Gegenstand abreiben. Legen Sie die Disc dann erneut ein.
Wahl des Einbauortes.
Wahl des Einbauortes.
• Direkter Sonneneinstrahlung und Hitze
• Feuchtigkeit und Nässe
• Übermäßiger Verstaubung
• Übermäßigen Vibrationen
Richtige Handhabung.
Achten Sie darauf, die Disc nicht fallen zu lassen. Halten Sie die Disc so fest, dass Sie keine Finger-
abdrücke auf der Oberäche hinterlassen. Discs dürfen weder beschrieben noch mit irgendeinem
Gegenstand beklebt werden.
Disc-Reinigung.
Fingerabdrücke, Staub und Schmutz auf der Disc-Oberäche können Tonaussetzer verursachen.
Wischen Sie die Oberseite der Disc regelmäßig mit einem sauberen, weichen Tuch von der Mitte
zum Rand hin ab. Bei starker Verschmutzung können Sie das Tuch mit einer milden, neutralen
Reinigungslösung anfeuchten, bevor Sie die Disc abwischen.
Disc-Zubehör
Zum Schutz der Disc-Oberäche und zur Verbesserung der Klangqualität ist verschiedenes Zubehör
im Fachhandel erhältlich. In den meisten Fällen verändert dieses jedoch Dicke und/oder Durchmess-
er der Disc. Solches Zubehör kann daher Betriebsstörungen zur Folge haben.
abgespielt werden können
Marke Aufnahme Disc-Abmessung
Muziek - CD
Audio 12 cm
Opening in
het midden
Opening in
het midden
Nieuwe
Disc
Oneffenheden
Buitenkant
(oneffenheden)
Description of the functions
Eject Push this button to eject the CD out of the unit.
Power Power function to activate or deactivate the unit.
Band Band selection allows you to select different reception bands, f.i. DAB, FM1, FM2 and FM3
AF AF stands for Alternative frequencies; the tuner will return to alternative frequencies whenever the reception signal is getting worse.
TA TA stands for Trafc announcement which means that it will give you information about the trafc (if broadcasted) no matter what mode you are in (CD,USB, etc.) it will automatically interrupt the cd
and give the information, after that it automatically switches back to the selected mode
Manual up/down Long press to move the radio frequency number up/down step by step.
Menu (system) Press the VOL/SEL button for several seconds to activate the cyclical mode to choose from the following user instructions:
ILLUMINATION (button illumination setting) > TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI > TA VOL > RETURN S/L (Press to enter fuctions)
Audio Menu The Audio menu button gives you the possibility to adjust your sound system with the following options Bass, Treble, Balance and Fader. These options can be used to ne tune your sound.
In EQ mode you can choose from preset EQ settings: FLAT, CLASSIC, POP, ROCK
Mode The mode button allows you to go from one source (f.i. CD) to another source (f.i. Tuner, DAB) by pushing the button as many times as needed.
Rotary volume This knob allows you to adjust the volume from minimum to maximum level. NOTE high sound levels may cause damage to your ears.
M1-M6 These are the preset stations where you can store your favorite radio stations if in tuner mode.
Pause/Play This button allows you in CD, USB or SD mode to play or to pause the music.
Scan Scan will play 10 seconds of each song on the CD, USB or SD. If the preferred song is playing, push again and it will play that song.
Repeat Repeat will play a selected song or album continuously. Available in CD, USB and SD mode.
Shufe Shufe will play all the songs random. Available in CD, USB and SD mode.
File down/up In MP3 mode press this button to go up or down one folder.
Track down/up In MP3 mode press this button to go up or down one track
fast forward/backward Long press to fast forward to the CD, USB or SD.
3,5mm AUX jack in To connect an external audio system.
USB poort When inserting a USB stick the unit will switch to USB mode. (Max 32GB)
SD card input When inserting a SD card the unit will switch to SD mode. (Max 32GB card)
Reset (behind panel) Use a non-metallic pointed object to press and hold the reset button for 5 seconds. The unit will be set to factory default.
4 6 7
2
1
8
12
5
11
13
15 16 17 18
3
9
19
20
21
10
14
Bluetooth
Pairing Activate Bluetooth on your mobile phone, and search for available devices. Select “RCD237DAB-BT”, password “0000”. If succesfull “Connected” is displayed, if not “Pairing Fail!” will be displayed for
3 seconds. The unit will go back to the previous mode.
Reconnect The unit will normally auto-reconnect.
Reject incomming call Press (BAND) button if you not wish to answer the call, and return to normal playing mode.
Transfer To audio transfer from headunit back to the mobile phone. Long press the Transfer (BAND) button to transfer the audio back to your mobile.
Key System Tuner DAB CD/MP3/WMA BT Audio Bluetooth
Short press Long press Short press Long press Short press Short press Long press Short press Short press Long press
1 Power Power off
2 Rotary Volume
3 Menu (Audio / systeem) OK
4 Disc slot
5 Eject
6 LCD display
7 USB port
8 Mode Mode Mode Reject incoming
call/end call
9 Display Klok instellen PTY
10 Mute
11 Band Band/Scan
(long press)
Answer
incomming call
Transfer
conversation to
mobile phone
12 Seek down Manual down Stadion down Track down fast backward Track down
13 Seek up Manual up Stadion up Track up fast forward Track up
14 3,5mm AUX In Jack
15 M1 Store M1 Store M1 Play/Pause Afspelen/Pauze
16 M2 Store M2 Store M2 Intro
17 M3 Store M3 Store M3 Repeat
18 M4 Store M4 Store M4 Shufe
19 M5 Store M5 Store M5 Folder down
20 M6 Store M6 Store M6 Folder up
21 Micro SD
Inserting discs.
Your player accepts only one disc at a time for playback. Do not attempt to load more than one disc.
Make sure the label side is facing up when you insert the disc. “Disc error” will be displayed on your
player if you insert a disc incorrectly. If “Disc error” continues to be displayed even though the disc
has been inserted correctly, push the RESET switch with a pointed object such as a ballpoint pen.
Playing a disc while driving on a very bumpy road may result in skips, but this will not scratch the disc
or damage the player.
Irregular shaped discs.
Be sure to use round shaped discs only for this unit and never use any special shaped discs. Use of
special shaped discs may cause damage to the mechanism.
new discs.
To prevent the disc from jamming, “Disc error” is displayed if discs with irregular surfaces are inserted
or if discs are inserted incorrectly. When a new disc is ejected immediately after initial loading, use
your nger to feel around the inside of the centre hole and outside edge of the disc. If you feel any
small bumps or irregularities, this could inhibit proper loading of the disc. To remove the bumps, rub
the inside edge of the hole and outside edge of the disc with a ballpoint pen or other such instrument,
then insert the disc again.
Installation location.
Make sure that the system will not be installed in a location subjected to:
• Direct sun and heat
• High humidity and water
• Excessive dust
• Excessive vibrations
Correct handling.
Do not drop the disc while handling. Hold the disc so you will not leave ngerprints on the surface. Do
not afx tape, paper, or gummed labels to the disc. Do not write on the disc.
Disc cleaning.
Fingerprints, dust, or soil on the surface of the disc could cause the DVD player to skip. For routine
cleaning, wipe the playing surface with a clean, soft cloth from the centre of the disc to the outer
edge. If the surface is heavily soiled, dampen a clean, soft cloth in a solution of mild neutral detergent
before cleaning the disc.
Disc-accessoires
There are various accessories available on the market for protecting the disc surface and improving
sound quality. However, most of them will inuence the thickness and/or diametre of the disc. Using
such accessories can cause operational problems.
Playable discs
Mark Recorded content Disc-size
Music - CD
Audio 12 cm
Opening in
het midden
Opening in
het midden
Nieuwe
Disc
Oneffenheden
Buitenkant
(oneffenheden)
Descripción de funciones
Abrir/cerrar Pulse este botón para deslizar el panel frontal hacia aba jo y así poder acceder al CD y ex pulsarlo de la unidad.
Power Función de encendido para activar y desactivar la unidad. Para desactivar mantenga pulsado el borón de encendido durante 3 segu.
Banda de frecuencia La selección de banda le permite seleccionar distintas bandas de frecuencia, por e jemplo, f.i. DAB, FM1, FM2 o FM3
AF AF signica Frecuencias Alternativas; el sintonizador volverá a frecuencias alternativas cuando la recepción de la señal esté empeorando.
TA IT signica Información de tráco lo que quiere decir que recibirá información sobre ek tráco (si esta está siendo emitida) independientemente del m odo en el que se encuentre (CD,USB,etc.)
interrumpirá automáticamente el cd, le dará la información y después volvera tabién automáticamente al modo previamente seleccionado.
Bús queda arriba/abajo Pulse brevemente para pasar a la si guiente emisora automáticamente.
Sintonizador arriba/abajo Pulse de manera prolongada para cambiar el dial hacia arriba y hacia aba jo punto por punto
Menú (sistema) Pulse el botón VOL / SEL durante unos segundos para activar el modo cíclico para elegir las instrucciones de uso siguientes:
ILLUMINATION (ajuste de la iluminación de los botones) > TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI > TA VOL > RETURN S/L (Pulse para acceder a fuctions)
Menú Audio Pulse continuadamente para cambiar el indioma del audio d un DVD durante la reprodución.
En el modo EQ puede elegir entre los ajustes del ecualizador preestablecidos: FLAT, CLASSIC, POP, ROCK
Modo El botón modo le permite ir de una fuente (por e jemplo el CD) a otre fuente (por e jemplo el sintonizador, DAB) pulsando el botón tantas veces como sea necesario.
Volumen giratorio Este botón le permite ajustar el volumen del nivel mínimo al máximo. NOTA: niveles de sonido demasiado altos pueden dañar su sistema auditivo.
M1-M6 Estas son las emisoras donde usted puede almacenar sus estaciones de radio favoritas, si en el modo de sintonizador.
Pause/Reproducción Este Botón le permite reproducir o pausar la música en CD, USB o SD
Scan Scan reproducirá 10 segundos de cada pista del CD. Cuando suena la pista deseada, pulse otra vez para escucharla entera.
Repetir Repetir reproducirá la canción o el álbum seleccionadas continiamente. Disponible en modo CD, USB y SD
Aleatorio El modo aleatorio reproducirá canciones sin un orden determinado. Disponible en modo CD, USB y SD
Directorio subir/bajar En modo MP3, pulse este botón para subir o bajar un directorio.
Carpeta/pista arriba En modo MP3, pulse este botón para subir a bajar una pista.
Avance/retrocesorà pido Pulse de manera continuada para avanzar rápidamente en CD, USB o SD.
Jack entrada AUX 3,5mm Para conectar un sistema de audio externo.
Entrada de tarjeta USB Retire el panel frontal para insertar la tarjeta SD. Cuando inserte la tarjeta SD el sistema cambiará al modo SD. (Máx. 32GB)
Entrada de tarieta SD Al insertar una tarjeta SD aquí, la unidad entrará en modo SD (Máx. tarjeta de 32GB)
Reset (detrás del panel) Utilice un objeto puntiagudo que no sea de metal para presionar durante 5 segundos el botón de reset. La unidad restablecerá los ajustes predeterminados de fábrica.
Botón Sistema Sintonizador DAB CD/MP3/WMA BT Audio Bluetooth
Pulsar brevemente Pulsar
prolongademente
Pulsar brevemente Pulsar
prolongademente
Pulsar
brevemente
Pulsar brevemente Pulsar
prolongademente
Pulsar brevemente Pulsar brevemente Pulsar
prolongademente
1 Power Power off
2 Volumen giratorio
3 Menu (Audio / sistema) OK
4 Ranura del disco
5 Abrir & cerrar
6 Pantalla LCD
7 Entrada de tarieta SD
8 Modo Modo Modo Rechazar la
llamada entrante
9 Display Ajuste del reloj PTY
10 Mudo
11 Banda de
frecuencia
Band/Scan
(Pulsar
prolongademente)
Contestar llamada
entrante
Transferir conver-
sación telefónica
al teléfon móvil
12 Buscar hacia abajo Sintonizar hacia
abajo
Stadion abajo Carpeta/pista abajo Retroceso rápido Carpeta/pista abajo
13 Buscar hacia arriba Sintonizar hacia
arriba
Stadion hasta Carpeta/pista arriba Avance rápido Carpeta/pista arriba
14 Jack entrada Aux 3,5mm
15 M1 Memoria 1 Memoria 1 Pause/reproducción Pause/reproducción
16 M2 Memoria 2 Memoria 2 Intro
17 M3 Memoria 3 Memoria 3 Repetir
18 M4 Memoria 4 Memoria 4 Aleatorio
19 M5 Memoria 5 Memoria 5 Directorio subir
20 M6 Memoria 6 Memoria 6 Directorio bajar
21 Micro SD
Bluetooth
Dualización Active el Bluetooth de su teléfono móvil, y busque los dispositivos disponibles. Seleccione “RCD237DAB-BT”, clave de acceso “0000”. Si la acción se lleva acabo satisfactoriamente se mostrará “Con-
nected”, si no, se mostrará “Pairing Fail” durante 3 segundos. La unidad volverá al modo anterior.
Reconexión La unidad normalmente se reconectará automáticamente.
Rechazar llamada entrante Pulse el botón (MODE) si no desea contestar a la llamada, y volver al modo de reproducción normal.
Transferencia Para transferir el audio de la unidad al teléfono móvil. Pulse prolongadamente el botón Transferencia (BAND) para transferir el audio de vuelta a su teléfono móvil para mantener una conversación
priveda. LCD mostrará “CALL TRANSFER” (transferencia de llamada).
4 6 7
2
1
8
12
5
11
13
15 16 17 18
3
9
19
20
21
10
14
Cómo insertar discos.
Su reproductor solo reproduce discos de uno en uno. No intente meter más de un disco. Asegúrese
de que el lado de la etiqueta está mirando hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco
de manera incorrecta, aparecerá “Disc error” en pantalla. Si sigue apareciendo “Disc error” incluso
cuando el disco ha sido correctamente insertado, pulse RESET con un objeto puntiagudo como
por ejemplo un bolígrafo. Si reproduce un disco cuando circula por carreteras con baches, pueden
producirse intermitencias en el sonido, pero esto no rayará el disco ni dañará el reproductor.
Discos de silueta irregular.
Asegúrese de utilizar exclusivamente discos de silueta redonda en esta unidad y no utilice nunca ninguno
que tenga una forma especial. El uso de discos con siluetas especiales puede dañar el mecanismo.
Discos nuevos.
Con el n de evitar que el disco se atasque, aparecerá “Disc error” si inserta discos con supercies
irregulares o si los inserta mal. Si un disco nuevo es expulsado inmediatamente después de su
introducción, pase el dedo por la parte interior del agujero central y por el borde de fuera del disco.
Si nota pequeñas protuberancias o irregularidades, podrían ser la causa de que no se pueda cargar
el disco. Para eliminar las protuberancias, frote el lo interior del agujero y el borde exterior del disco
con un bolígrafo o un instrumento similar, y vuelva a insertar el disco.
Lugar de instalación.
Asegúrese de que el sistema no será instalado en un lugar sujeto a:
• Calor y luz del sol directos
• Elevada humedad y agua
• Polvo excesivo
• Vibraciones excesivas
Manejo correcto.
No deje que se le caiga el disco cuando lo esté manejando. Sostenga el disco de manera que no
deje marcas de dedos en la supercie. No je cinta adhesiva, papel o etiquetas adherentes sobre el
disco. No escriba sobre el disco.
Limpieza del disco.
Marcas de dedos, polvo o suciedad en la supercie del disco pueden causar que el reproductor
funcione con interrupciones. Para una limpieza rutinaria, pase un trapo suave y limpio por la super-
cie reproducible desde el centro del disco hacia el lo exterior. Si la supercie se encuentra muy
manchada, humedezca un trapo suave y limpio en una solución con detergente suave neutro antes
de proceder a limpiar el disco.
Accesorios del disco
Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la supercie del disco y mejorar la
calidad del sonido. No obstante, la mayoría afectarán el espesor o el diámetro del disco. Utilizar este
tipo de accesorios puede provocar problemas de funcionamiento.
Discos reproducibles
Marca Contenido grabado Tamaño del disco
Music - CD
Audio 12 cm
Opening in
het midden
Opening in
het midden
Nieuwe
Disc
Oneffenheden
Buitenkant
(oneffenheden)
Description of the functions
Öppna/stäng Tryck ner denna knapp för att glida ner frampanelen, så ni kan ta ut CD från denna enhet.
Ström Ström funktionen sätter på eller stänger av enheter. För att stänga av tryck och håll ström knappen för 3 sekunder.
Band Band val tillåter dig att välj olika mottagning band, f.i. DAB, FM1, FM2, FM3
AF AF står för Alternativa frekvenser; radion kommer att återgå till alternative frekvenser när mottagna signalen blir sämre.
TA TA står för Trak meddelande vilket betyder att det kommer ge er information om traken (om sänder) oberoende vilket läge ni är i (CD,USB, m,m.) kommer automatisk avbryta cd och ge
informationen, efter det kommer automatiskt byta tillbaka till valda läge.
Seek up/down Short press to move to the next station automatically.
Manual up/down Long press to move the radio frequency number up/down step by step.
Meny (system) Tryck på VOL / SEL knappen i era sekunder för att aktivera den cykliska läget för att välja mellan följande bruksanvisningen:
ILLUMINATION (ställa in knappbelysning) > TA SEEK/ALARM > MASK ALL/DPI > TA VOL > RETURN S/L (Tryck för att gå fuctions)
Ljud meny Ljud meny knappen ger er möjligheten att anpassa er ljud system med följande alternative Bass, Diskant, Balans, Tynare, Pip ton På/av, Subwoofer på/av. Dessa alternative kan användas för att n
inställa ljudet. I EQ-funktionen kan du välja bland förinställda EQ: FLAT, CLASSIC, pop, rock
Läge Läges knappen tillåter er gå från en källa (t.ex. CD) till en annan källa (t.ex. Radio, DAB) genom att trycka på knappen så många gånger som behövs.
Volym knapp Denna knapp tillåter er att anpassa volymen från minimum till maximum nivå. ANTECKNING hög ljud nivå kan skada på era öron.
M1-M6 Dessa är dom aktuella stationerna där ni kan spara er favorit radio stationer om är i radio läge.
Paus/Spela Denna knapp tillåter er i CD, USB eller SD läge att spela eller pausa musiken.
Scan Skumma kommer att spela 10 sekunder av varje låt på CD. Om den föredragna låten spelas, tryck igen och den låten kommer att spelas.
Repetera Repetera kommer att spela upp valid låt eller skiva kontinuerligt.
Shufe/blandra Blanda alla låtarna spelas slumpmässigt. tillgänglig i CD, USB och SD läge.
Mapp ner/upp I MP3 läge tryck denna knapp för att gå upp eller ner en mapp.
Fil/spår ner/upp I MP3 läge tryck denna knapp för att gå upp eller ner en låt.
Snabbt framåt/bakåt Lång tryck för att snabb spola framåt till CD, USB eller SD
3,5mm Aux in Uttag För att koppla till en extern ljudenhet.
USB inmatning När sätter i en USB sticka enheten kommer att byta till USB läge (Max 32GB)
SD card slot När sätt er in ett SD-kort här kommer enheten byta till SD läge. (Max 32GB kort)
Återställ (bakom panelen) Använd en icke-metallisk spetsig sak att trycka och hålla återställnings knapp för 5 sekunder. Enheter kommer att bli inställd till fabriks inställningar
Testa Systemet Radio DAB CD/MP3/WMA BT Audio Bluetooth
Kort tryck Lång tryck Kort tryck Lång tryck Kort tryck Kort tryck Lång tryck Kort tryck Kort tryckpusch Lång tryck
1 Power Power off
2 Volym knapp
3 Meny (Ljud / system) OK
4 Disk spår
5 Öppna&stänga
6 LCD Skärm
7 USB inmatning
8 Läge Läge Läge Avvisa inkommande
sarntal
9 Display Klockinställning PTY
10 Mute
11 Band Band/Scan
(Lång tryck)
Svar inkommande
sarntal
Svar inkommande
sarntal
12 Sök ner Låt ner Stadion ner Spår ner Snabb spola bakåt Spår ner
13 Sök upp Låt upp Stadion upp Spår upp Snabb spola framåt Spår upp
14 3,5mm AUX In Uttag
15 M1 Minne 1 Minne 1 Paus/spela Paus/spela
16 M2 Minne 2 Minne 2 Intro
17 M3 Minne 3 Minne 3 Repetera
18 M4 Minne 4 Minne 4 Shufe/blandra
19 M5 Minne 5 Minne 5 Mapp ner
20 M6 Minne 6 Minne 6 Mapp upp
21 Micro SD
Bluetooth
Matcha Aktivera Bluetooth på er mobiltelefon, och sök för möjliga enheter. Välj “RCD237DAB-BT”, lösenord “0000”. Om framgångsrikt “Connected” vissas, om inte “Pairing Fail!” om inte kommer visas i 3
sekunder. Enheten kommer gå tillbaka till förgående läge.
Återkoppla Enheten kommer normalt auto-återkoppla.
Avvisa inkommande samt Press Rensa (MODE) knappen om ni inte önskar svara samtalet, och återgå till normal uppspelnings läge.
Överför Att överföra ludet från huvudenheten tillbaka till mobiltelefonen. Lång tryck Överför (BAND) knapp för att överför ljudet tillbaka till eran mobiltelefon.
4 6 7
2
1
8
12
5
11
13
15 16 17 18
3
9
19
20
21
10
14
nmatning av skivor.
Din spelare accepterar enbart en skiva åt gången för uppspelning. Försök inte att sätta i era skivor.
Se till att etikettsidan är vänd uppåt när du sätter i skivan. “Disc error” visas på spelaren om du sätter
i en skiva på felaktigt sätt. Om “Disc error” fortsätter att visas även om skivan har satts i på rätt sätt
trycker du på RESET-knappen med ett spetsigt föremål, t.ex. en kulspetspenna. Att Spela en skiva
när man kör på mycket ojämnt väglag kan resultera i att skivan hoppar men detta kommer inte att
repa skivan eller skada spelaren.
Ojämnt formade skivor.
Se till att endast använda runda skivor för denna enhet och aldrig specialutformade skivor. Användn-
ing av specialutformade skivor kan skada mekanismen.
Nya skivor.
För att förhindra att skivan fastnar visas “Disc error” om skivor med oregelbundna ytor sätts i eller om
skivor sätts i på fel sätt. När en ny skiva matas ut direkt efter att den har laddats, använd ngret för att
känna sig runt insidan av mitthålet och den yttre kanten av skivan. Om du känner några förhöjningar
eller ojämnheter kan detta förhindra att skivan sätts i på rätt sätt. För att avlägsna dessa ojämnheter
kan du slipa till kanterna i mitthålet och den yttre kanten av skivan med en kulspetspenna eller ett
liknande instrument och sedan sätta i skivan igen.
Installationsplatsen.
Se till att systemet inte kommer att installeras på en plats där den utsätts för:
• Direkt solljus och värme
• Hög luftfuktighet och vatten
• Mycket damm
• Vibrationer
Korrekt hantering.
Tappa inte skivan när du hanterar den. Håll skivan så att du inte lämnar ngeravtryck på ytan. Fäst
inte tejp, papper eller etiketter på skivan. Skriv inte på skivan.
Skiv rengöring.
Fingeravtryck, damm och smuts på skivans yta kan orsaka att DVD-spelaren hoppar. För rutinmässig
rengöring, torka av spelytan med en ren, mjuk trasa från skivans mitt ut mot dess kanter. Om ytan är my-
cket smutsig, fukta en ren och mjuk trasa i en lösning av milt rengöringsmedel innan du torkar av skivan.
Skivtillbehör
Det nns olika tillbehör på marknaden för att skydda skivytan och förbättra ljudkvaliteten. Emellertid
kommer de esta av dem att påverka tjockleken och/eller diametern på skivan. Användning av
sådana tillbehör kan orsaka driftsproblem.
Spelbara skivor
Mark Inspelat innehåll Skivstorlek
Music - CD
Ljud 12 cm
Opening in
het midden
Opening in
het midden
Nieuwe
Disc
Oneffenheden
Buitenkant
(oneffenheden)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Caliber RCD237DAB-BT Bedienungsanleitung

Kategorie
Auto-Medienempfänger
Typ
Bedienungsanleitung