Flymo Vision Compact 350 Plus Bedienungsanleitung

Marke
Flymo
Kategorie
Spielzeuge
Modell
Vision Compact 350 Plus
Typ
Bedienungsanleitung
GB CONTENTS
DE INHALT
FR TABLE DES MATIÈRES
NL INHOUD
NO INNHOLD
FI SISÄL
SE INNEHÅLL
DK INDHOLD
ES CONTENIDO
PT LEGENDA
IT INDICE CONTENUTI
HU TARTALOMJEGYZÉK
PL ZAWARTOSC KARTONU
CZ POPIS STROJE
SK OBSAH
SI VSEBINA
HR SADRŽAJ
BA SADRŽAJ
CS САДРЖАЈ
1
2
3
7
4
6
5
8
9
11
10
15
14
13
12
19
20
16
17
2
7
8
18
A
Vision Compact
350 Plus
6
5
GB - CONTENTS
1. Upper Handle
2. Cable Clip
3. Lower Handle
4. Bolt x 2
5. Washer x 2
6. Wing Knob x 2
7. Nut x 2
8. Pin x 2
9. Retaining clip x 2
10 Grassbox lid
11. Easi-Reel Cable Winder
12. Cable Winder attachment
13. Electric Mains Cable
14. Pack of 10 bags
15. Spanner/scraper tool
16. Cutting height spacers (1
fitted to lawnmower & 2 in
loose parts pack)
17. Instruction Manual
18. Safety Manual
19. Warning Label
20. Product Rating Label
DE - INHALT
1. Oberer Griff
2. Kabelhalter
3. Unterer Griff
4. Bolzen x 2
5. Unterlegscheibe x 2
6. Flügelknopf x 2
7. Mutter x 2
8. Stift x 2
9. Halteklammer x 2
10. Deckel des
Grasauffangbehälters
11. Easi-Reel Kabelwickler
12. Halterung für Kabelaufwicklung
13. Netzkabel
14. Packung zu 10 Beuteln
15. Schraubenschlüssel/
Reinigungswerkzeug
16. Schnitthöhen-
Distanzscheiben (1
befindet sich am
Rasenmäher & 2 werden
lose in einem Beutel
geliefert)
17. Bedienungsanweisung
18. Sicherheit handbuch
19. Warnetikett
20. Produkttypenschild
FR - TABLE DES MATIÈRES
1. Guidon supérieur
2. Attache câble
3. Guidon inférieur
4. Boulon x 2
5. Rondelle x 2
6. Bouton à ailette x 2
7. Ecrou x 2
8. Broche x 2
9. Clip de retenue x 2
10. Couvercle du bac de
ramassage
11. Enrouleur de câble Easi-
Reel
12. Enrouleur de câble
13. Câble de secteur
14. Paquet de 10 sacs
15. Raclette
16. Rondelles de réglage de
la hauteur de coupe (1
rondelle montée à la ton-
deuse & 2 livrées en
pièces détachées)
17. Manuel d’Instructions
18. Manuel de sûreté
19. Etiquette d’avertissement
20. Plaquette des
Caractéristiques du Produit
NL - INHOUD
1. Bovenste hendel
2. Snoerklem
3. Onderste hendel
4. Moer x 2
5. Ring x 2
6. Vleugelknop x 2
7. Moer x 2
8. Pen x 2
9. Borgklem x 2
10. Grasbakdeksel
11. Easi-Reel kabelwikkelaar
12. Hulpstuk voor oprollen
van kabel
13. Netsnoer
14. Pak met 10 zakken
15. Moersleutel/
schraapinstrument
16. Afstandhouder voor maai-
hoogte (1 op maaimachine & 2
in onderdelenzak)
17. Handleiding
18. Zekerheid manueel
19. Waarschuwingsetiket
20. Product-informatielabel
NO - INNHOLD
1. Øvre håndtak
2. Kabelklemme
3. Nedre håndtak
4. Bolt x 2
5. Skive x 2
6. Vingemutter x 2
7. Mutter x 2
8. Pinne x 2
9. Låseklips x 2
10. Gressoppsamlerlokk
11. Easi-Reel kabelvikler
12. Ledningopprulling - tilbe-
hør
13. Elektrisk nettkabel
14. Pakke med 10 poser
15. Skrunøkkel/skrape
16. Distanseskiver for reguler-
ing av klippehøyden (1 stk
montert på klipperen og 2
stk løse i posen med løse
deler)
17. Bruksanvisning
18. Sikkerhets håndbok
19. Advarselsetikett
20. Produktmerking
FI - SISÄL
1. Yläkahva
2. Johdon pidike
3. Alakahva
4. Pultti x 2
5. Aluslaatta x 2
6. Siipinupp x 2
7. Mutteri x 2
8. Tappi x 2
9. Kiinnitin x 2
10. Ruohonkeruulaatikon
kansi
11. Easi-Reel-johtokela
12. Johdon kelaajan kiinnike
13. Verkkojohto
14. 10 pussia/pakkaus
15. Ruuviavain/kaavin
16. Leikkauskorkeuden
välilevyt(1 kiinnitetty ruo-
honleikkuriin & 2 irtonaista
varustepakkauksessa)
17. Käyttöopas
18. Turva käsikirja
19. Varoitusnimike
20. Ruohonleikkurin arvokilpi
SE - INNEHÅLL
1. Övre handtag
2. Kabelklämma
3. Nedre handtag
4. Bult 2 st
5. Bricka 2 st
6. Vingmutter 2 st
7. Mutter 2 st
8. Sprint 2 st
9. Fasthållningsklämma 2 st
10. Lock för gräsuppsamlare
11. Easi-Reel kabelvinda
12. Tillbehör: kabelvinda
13. Elektrisk kabel
14. Förpackning om 10 påsar.
15. Skruvnyckel/Avskrapare
16. Distansbrickor för klippn-
ingshöjd
17. Bruksanvisning
18. Säkerhets manual
19. Varningsetikett
20. Produktmärkning
DK - INDHOLD
1. Øverste håndtag
2. Kabelklemme
3. Nederste håndtag
4. Bolt x 2
5. Spændeskive x 2
6. Vingeskrue x 2
7. Møtrik x 2
8. Tap x 2
9. Holdeclips x 2
10. Lås til græsopsamler
11. Easi-Reel ledningsopruller
12. Montering af kabelrulle
13. Ledning
14. Pakke med 10 poser
15. Skruenøgle/skrabeværktøj
16. Afstandsskiver til indstill-
ing af klippehøjde (1 mon-
teret på plæneklipperen
og 2 løse i posen)
17. Brugsvejledning
18. Sikkerhed håndbog
19. Advarselsmœrkat
20. Produktets mærkeskilt
ES - CONTENIDO
1. Mango superior
2. Grapa de cable
3. Mango inferior
4. Perno x 2
5. Arandela x 2
6. Pomo de aletas x 2
7. Tuerca x 2
8. Pasador x 2
9. Clip de retención x 2
10. Tapa del recogedor
11. Enrollador de cable Easi-Reel
12. Dispositivo de bobinado
del cable
13. Cable de alimentación
eléctrica
14. Paquete de 10 bolsas
15. Herramienta/raspador
16. Espaciadores reductores
de altura (1 montado en la
cortadora y 2 sueltas en el
paquete de piezas)
17. Manual de instrucciones
18. Manual de seguridad
19. Etiqueta de Advertencia
20. Placa de Características
del Producto
PT - LEGENDA
1. Pega superior
2. Grampo do cabo
3. Pega inferior
4. Parafuso x 2
5. Anilha x 2
6. Botão de orelhas x 2
7. Porca x 2
8. Pino x 2
9. Clipe de retenção x 2
10. Tampa da caixa da relva
11. Enrolador de cabo Easi-Reel
12. Acessório de enrolamento
do cabo
13. Cabo eléctrico
14. Embalagem de 10 sacos
15. Chave de fendas
16. Separadores para a altura
do corte (1 instalado na
máquina & 2 no pacote
das peças soltas)
17. Manual de Instrucções
18. Manual de segurança
19. Etiqueta de Aviso
20. Rótulo de Avaliação do
Produto
IT - INDICE CONTENUTI
1. Impugnatura superiore
2. Morsetto per il cavo
3. Impugnatura inferiore
4. 2 bulloni
5. 2 rondelle
6. 2 galletto
7. 2 dadi
8. 2 spine
9. 2 Fermi di ritenuta
10. Coperchio cesto rac-
coglierla
11. Avvolgicavo Easi-Reel
12. Avvolgicavo accessorio
13. Cavo alimentazione elettrica
14. *-
15. Chiave/raschietto
16. Distanziatori per l’altezza
dell’elemento falciante (1
montato sul tosaerba e 2
di ricambio)
17. Manuale di istruzioni
18. Manuale di securezza
19. Etichetta di pericolo
20. Etichetta dati del prodotto
HU - TARTALOMJEGYZÉK
1. Felső fogantyú
2. Kábelrögzitő
3. Alsó fogantyú
4. Csavar 2x
5. Alátét 2x
6. Szárnyas szorítócsavar 2x
7. Anya 2x
8. Csap 2x
9. Rögzítő 2x
10. Fűgyűjtő doboz fedél
11.
Easi-Reel kábeldob
12. Kábel dob
13. Elektromos hálózati kábel
14. 10 zsákból álló csomag
15. Csavarkulcs/térközbeállító
szerszám
16. Távtartók a vágómagasság
beállításához (egy a
fűnyíróban, kettő a tartalék
alkatrészek csomagjában van)
17. Kezelési útmutató
18. Biztonság kézi
19. Figyelmeztető címke
20. Termékminősítő címke
PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Rękojeść górna
2. Zaczep kabla
3. Rękojeść dolna
4. Śruba x 2
5. Podkładka x 2
6. Pokrętło skrzydełkowe x 2
7. Nakrętka x 2
8. Kołek x 2
9. Zacisk ustalający x 2
10. Pokrywa kosza na trawę
11. Zwijarka kabla Easi-Reel
12.
Zestaw Zwijarki Kabla
13. Kabel Zasilania
Elektrycznego
14. Pakiet 10 worków
15. Klucz/skrobak
16. Podkładki do regulacji
wysokości koszenia (1 na
kosiarce, 2 w opakowaniu)
17. Instrukcja Obsługi
18. Kasa ręczny
19. Znaki bezpieczeństwa
20. Tabliczka znamionowa
CZ - POPIS STROJE
1. Horní rukoje
2. Spona kabelu
3. Dolní rukoje
4. Šroub x 2
5. Podložka x 2
6. Křídlový knoflík x 2
7. Matice x 2
8. Otočný čep x 2
9. Pojistná závlačka x 2
10. Víko sběracího koše
11. Navvječ kabelu Easi-Reel
12. Navíječka kabelu
13. Elektrický síový kabel
14. Balení 10 sáčků
15. Klíč/nástroj pro čištění
16. Distanční tělíska k nas-
tavení výšky sečení (1 na
sekačce a 2 v balíčku s
náhradními díly)
17. Návod k používání
18. Bezpečnostní pokyny
19. Štítek s výstražnými sym-
boly
20. Výrobní štítek
SK - OBSAH
1. Horné držadlo
2. Svorka na kábel
3. Dolné držadlo
4. Čap x 2
5. Tesnenie x 2
6. Krídlový šrúb x 2
7. Matka x 2
8. Upevňovací čap x 2
9. Príchytky x 2
10. Víko záchytného koša
11. Káblová navíjačka Easi-Reel
12. Príslušenstvo na navíjanie
kábla
13. Kábel hlavného prívodu
elektrickej energie
14. Balenie 10 vriec
15. Kúč/škrabka
16. Výškové rozpery (1
namontovaná na kosačke
a 2 v balíčku so
súčiastkami)
17. Príručka
18. Ochranný ručný
19. Varovný štítok
20. Prístrojový štítok
SI - VSEBINA
1. Gornje držalo
2. Sponka za kabel
3. Spodnje držalo
4. Vijak x 2
5. Tesnilo x 2
6. Krilni gumb x 2
7. Matica x 2
8. Zatič x 2
9. Pritrdilna spojka x 2
10. Pokrov posode za travo
11. Easi-Reel navijalec kabla
12. Kabelski kolut
13. Električni kabel
14. Komplet 10 vrečk
15. Ključ/strgalo
16. Obročki za nastavitev
višine rezanja (1 nastavl-
jen v kosilnici in dva
priložena v vrečki)
17. Priročnik
18. Varnost učbenik
19. Opozorilna oznaka
20. Tipna tablica
HR - SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Kvačica za kabel
3. Donja ručica
4. Vijak s maticom x 2
5. Brtva x 2
6. Leptirasta navrtka x 2
7. Matica vijka x 2
8. Okrugli klip x 2
9. Kvačica za zadržavanje x 2
10. Poklopac za kutiju za
sakupljanje trave
11. Easi-Reel kolut za
namatanje kabla
12. Cable Winder attachment
13. Kabel za električno napa-
janje
14. Pack of 10 bags
15. Viličasti ključ za vijke
16. Odstojnici za odreivanje
visine reza trave (1 monti-
ran na kosilicu i 2 u paki-
ranju s nepričvršćenim
dijelovima)
17. Priručnik s uputama
18. Priručnik sigurnosti
19. Naljepnica s upozorenjem
20. Etiketa s ocjenom proizvo-
da
BA - SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Štipaljka za kabel x 2
3. Donja ručica
4. Vijak s maticom
5. Brtva
6. Leptirasta navrtka
7. Matica vijka
8. Okrugli klip
9. Štipaljka za zadržavanje
10. Poklopac za kutiju za
sakupljanje trave
11. Easi-Reel kolut za
namatanje kabla
12. Cable Winder attachment
13. Kabel za električno napa-
janje
14. Pack of 10 bags
15. Viličasti ključ za vijke
16. Odstojnici za odreivanje
visine reza trave (1 monti-
ran na kosilicu i 2 u paki-
ranju s nepričvršćenim
dijelovima)
17. Priručnik s instrukcijama
18. Priručnik sigurnosti
19. Lepljiva etiketa s upo-
zorenjem
20. Etiketa s ocjenom produk-
ta
CS - САДРЖАЈ
1. Горња ручица
2. Оквир за каблове
3. Доња ручица
4. Клин x 2
5. Перач x 2
6. Крилно дугме x 2
7. Матица x 2
8. Игла x 2
9. Оквир x 2
10 Поклопац кутије за
траву
11. Калем за лако
намотавање кабла
12. Cable Winder attachment
13. Електрични кабал
14. Pack of 10 bags
15. Кључ/Стругалица
16. Размакница за висину
сечиња (1 намештена у
косилици и 2 у
резервним деловима)
17. Упутство за употребу
18. Упутство за безбедну
употребу
19. Налепница са
упозорењем
20. Налепница на производу
5107352-01
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the
Product:-
Category............. Electric Hover
Make................... Husqvarna Outdoor Products
Conforms to the specifications of Directive
2000/14/EEC
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a
sample of the above product has been tested using
directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum A-
weighted sound pressure level recorded at operator
position under free field semi anechoic chamber con-
ditions was :-
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a
sample of the above product has been tested using
ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root
mean square value of vibration recorded at opera-
tor’s hand position was:-
Type of Cutting Device............. Rotary Blade
Identification of Series............... See Product Rating Label
Conformity Assessment Procedure....ANNEX VI
Notified Body............................. Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Other Directives:-...................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
& applicable standards:-.......... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Width of Cut................................................................................... B
Speed of Rotation of Cutting Device............................................. C
Guaranteed sound power level......................................................D
Measured Sound Power Level.......................................................E
Level...............................................................................................F
Value.............................................................................................. G
Weight............................................................................................H
EC DECLARATION OF CONFORMITY
Ich, der Unterzeichner M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Bescheinigung,
dass das Produkt:-
Kategorie......... Elektroluftkissenmäher
Fabrikat........... Husqvarna Outdoor Products
die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt
Ich, der Unterzeichner M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine
Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei
Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet
wurde. Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der
an der Bedienerposition unter Freifeld-Halbschalltot-
Kammerbedingungen gemessen wurde, betrug:-
Ich, der Unterzeichner M. Bowden,
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hier-
mit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet
wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwen-
det wurde. Der maximale gewichtete
Vibrationseffektivwert, der an der Handposition des
Bedieners gemessen wurde, betrug:-
Schneidwerktyp........................................Rotierendes Messer
Identifizierung der reihe............................Siehe Produkttypenschild
Konformitätsbestätigungsverfahren.......ANNEX VI
Benachrichtigte Behörde.....................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andere Direktiven-................................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
und Normen:-........................................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Typ ..................................................................................................A
Schnittbreite................................................................................... B
Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks...........................C
Garantierter Geräuschpegel.......................................................... D
Gemessener Geräuschpegel......................................................... E
Höhe ...............................................................................................F
Wert.................................................................................................G
Gewicht.......................................................................................... H
EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Je soussigné M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce
produit:-
Catégorie..........Coussin d’air électrique
Marque............. Husqvarna Outdoor Products
est conforme aux spécifications de la Directive
2000/14/EEC
Je soussigné M. Bowden,
Husqvarna Outdoor Products
,
Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, Grande-Bretagne, certifie qu’un
échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les
indications de la directive 81/1051/EEC. Le niveau maxi-
mum pondéré de pression acoustique enregistré à la
position de l’opérateur en champ libre en chambre demi-
sourde était de:-
Je soussigné M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-
Bretagne, certifie qu’un échantillon du produit ci-
dessus a été essayé selon les indications de la
norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée
des vibrations enregistrées à la position de la main
de l’opérateur était de:-
Type d'outil de coupe ............Lame rotative
Identification de la serie. ........Voir la Plaquette D’identification
Procédure d'évaluation de la conformité........ANNEX VI
Organisme notifié ..................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Autres directives. ....................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
et aux normes ........................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Largeur de coupe...........................................................................B
Vitesse de rotation de l'outil de coupe...........................................C
Niveau garanti de puissance sonore............................................. D
Niveau mesuré de puissance sonore............................................ E
Niveau............................................................................................F
Valeur............................................................................................. G
Poids.............................................................................................. H
EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
EC CONFORMITEITSVERKLARING
Undertegnede, M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at
produktet:-
Kategori..........Elektrisk sveve
Merke............. Husqvarna Outdoor Products
Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av oven-
nevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som
rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, reg-
istrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis
ekkofritt kammerforhold, var :-
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en
prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv
ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede
effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen
av brukerens hånd, var:-
Type klippeinnretning ............Roterende kniv
Serieidentifikasjon ..................Se Produktets Klassifiseringsetikett
Prosedyre for konformitetsvurdering.........ANNEX VI
Etat det er meldt fra til.............Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver ......................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
og standarder..........................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Klippebredde..................................................................................B
Klippeinnretningens rotasjonshastighet......................................... C
Garantert lydkraftnivå ................................................................... D
Målt lydkraftnivå............................................................................. E
Nivå................................................................................................F
Verdi...............................................................................................G
Vekt................................................................................................H
EC KONFORMITETSERKLÆRING
Minä allekirjoittanut M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että
laite:-
Luokitus...........Sähkökäyttöinen
ilmatyynyruohonleikkuri
Merkki..............Husqvarna Outdoor Products
Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.
Minä allekirjoittanut M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuot-
teen näytekappale on tarkastettu käyttäen EU-direktiiviä
81/1051/ETY viitteenä. Suurin A-painotettu käyttäjän
kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa
huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:-
Minä allekirjoittanut M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että
yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu
käyttäen ISO 5349 -standardia viitteenä. Suurin pain-
otettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli
seuraava:-
Leikkauslaitteen tyyppi ..........Pyörivä terä
Sarjan Tunnus ........................Katso Tuotteen Arvokilpeä
Yhdenmukaisuusarviointi ......ANNEX VI
Tiedotusosapuoli ....................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Muut direktiivit..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
sekä standardeja....................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tyyppi.............................................................................................A
Leikkausleveys...............................................................................B
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus.................................................... C
Taattu luotettava tehontaso........................................................... D
Mitattu luotettava tehontaso...........................................................E
Taso .............................................................................................. F
Arvo................................................................................................G
Paino..............................................................................................H
EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Jag, undertecknad M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att pro-
dukten:-
Kategori......... Elektrisk svävare
Tillverkare......Husqvarna Outdoor Products
överensstämmer med specifikationerna i direktiv
2000/14/EEC
Jag, undertecknad M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan
nämnda produkt har testats med bestämmelse
81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda
ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhål-
landen i en frifälts halvt ekofri kammare var:-
Jag, undertecknad M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett
exemplar av ovan nämnda produkt har testats med
bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala
vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som
uppmätts vid förarens handläge var:-
Typ av klippanordning............Roterande blad
Identifiering av serie................Se Produktidentifieringsetikett
Metod för bedömning av överensstämmelse............ANNEX VI
Notifierat organ........................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andra direktiv ..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
samt följande standarder..EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836,
EN60335-1, EN60335-2-77
Typ................................................................................................. A
Klippbredd..................................................................................... B
Varvtal på klippanordning.............................................................. C
Garanterad ljudnivå på motor........................................................ D
Uppmätt ljudnivå på motor.............................................................E
Nivå................................................................................................F
Vårde..............................................................................................G
Vikt................................................................................................. H
EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Undertegnede, M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:-
Kategori.......... Elektrisk luftpudeklipper
Fabrikat.......... Husqvarna Outdoor Products
over holder specifikationerne i direktivet
2000/14/EØF
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som
vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryk-
sniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et
frifeltshalvlyddødt rum var:-
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den
maksimale vægtede effektivværdi for vibration som
er blevet registreret ved brugerens håndposition var:-
Type klippeenhed.................... Rotorklinge
Identifikation af serie................ Se Produktmærkat
Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.......ANNEX VI
Underrettet organ.................... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver........................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
og standarderne...................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Klippebredde..................................................................................B
Klippeenhedens rotationshastighed...............................................C
Garanteret lydeffektniveau.............................................................D
Målt lydeffektniveau....................................................................... E
Niveau............................................................................................F
Værdi .............................................................................................G
Vægt ..............................................................................................H
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
El abajo firmante M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el
producto:-
Categoría......Cortacésped aerodeslizador
eléctrico
Marca........... Husqvarna Outdoor Products
Está conforme con las especificaciones de la
Directiva 2000/14/EEC
El abajo firmante M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anteriormente
mencionado utilizando la directiva 81/1051/EEC
como guía. El máximo nivel de presión de sonido
ponderado A registrado en la posición del operario
bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo
fue de:-
El abajo firmante M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anterior-
mente mencionado utilizando como guía ISO 5349.
El valor máximo ponderado de la media de la raíz
cuadrada de la vibración registrada en la posición de
la mano del operario fue de-
Tipo de dispositivo de corte..........Cuchilla rotativa
Identificación de la serie................Ver Etiqueta de Identificación Del Producto
Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI
Organismo notificado ....................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Otras directivas ..............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
y con las normativas ....................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tipo................................................................................................ A
Anchura de corte............................................................................B
Velocidad de rotación del dispositivo de corte.............................. C
Nivel de potencia sonora garantizado........................................... D
Nivel de potencia sonora medido.................................................. E
Nivel............................................................................................... F
Valor.............................................................................................. G
Peso.............................................................................................. H
EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Eu, abaixo assinado, M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifique que o
produto:-
Categoria.......Máquina de Cortar Relva
Eléctrica com Almofada de Ar
Marca.............Husqvarna Outdoor Products
Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE
Eu, abaixo assinado, M. Bowden,
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a directiva 81/1051/CEE. O valor máximo
da média pesada A do nível de pressão do som reg-
istado na posição do operador, em condições de
câmara semi-anecóica de campo livre foi:-
Eu, abaixo assinado, M. Bowden,
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a norma ISO 5349. O valor máximo da
média quadrática pesada da vibração registado na
posição da mão do operador foi:-
Tipo de Dispositivo de Corte.. ......Lâmina Rotativa
Identificação da série.....................Consulte a Etiqueta de Especificações do
Produto
Procedimento de Avaliação de Conformidade.....ANNEX VI
Órgão Notificado ............................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Outras Directivas............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
e com as normas ..........................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tipo ............................................................................................... A
Largura de Corte............................................................................B
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte........................... C
Nível de Intensidade de Som Garantido........................................D
Nível de Intensidade de Som Medido............................................E
Nível............................................................................................... F
Valor............................................................................................... G
Peso...............................................................................................H
EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Il sottoscritto M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certificare che il
prodotto:-
Categoria....Tosaerba aeroscivolante elettrico
Marca.........Husqvarna Outdoor Products
è conforme alle normative della Direttiva
2000/14/CEE
Il sottoscritto, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato testato in
base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di
pressione sonora categoria A rilevato in corrispon-
denza della posizione di guida in condizioni di cam-
era semianecoica in campo libero era di:-
Il sottoscritto, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato testato in
base alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale
massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in cor-
rispondenza delle mani dell’operatore era di:-
Tipo di lama...........................Rotativa
Identificazione serie..............Vedi Etichetta Dati Prodotto
Procedura di valutazione della conformità....................ANNEX VI
Ente notificato........................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Altre direttive..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
e alle normative.................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tipo................................................................................................ A
Larghezza di taglio........................................................................ B
Velocità di rotazione della lama.................................................... C
Livello sonoro garantito................................................................. D
Livello sonoro misurato................................................................. E
Livello............................................................................................ F
Valore............................................................................................ G
Peso.............................................................................................. H
EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Ik, ondergetekende M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Verklaren dat
het product:-
Categorie....... Elektrische zweefmaaier
Merk...............Husqvarna Outdoor Products
Voldoet aan de specificaties van directief
2000/14/EEC
Ik, ondergetekende M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat
een proefexemplaar van het bovengenoemde product
is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale
A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de
positie van de bediener in een semi geluiddichte
ruimte bij vrije veld condities bedraagt:-
Ik, ondergetekende M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij
dat een proefexemplaar van het bovengenoemde
product is getest volgens ISO 5349 als richtlijn. De
maximale belaste effectieve waarde van trilling,
geregistreerd bij de positie van de hand van de bedi-
ener, bedraagt:-
Type maaier............................................... Roterend mes
Identificatie van serie................................ Zie Productlabel
Procedure voor het beoordelen van conformiteit..........ANNEX VI
Op de hoogte gestelde instantie......
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andere directieven.................................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
en aan de volgende normen...................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Maaibreedte................................................................................... B
Toerental maaier............................................................................ C
Gegarandeerd geluidsvermogen................................................... D
Gemeten geluidsvermogen............................................................E
Niveau............................................................................................F
Waarde...........................................................................................G
Gewicht.......................................................................................... H
/

Dieses Handbuch eignet sich auch für