Panasonic DMREH58 Bedienungsanleitung

Kategorie
MP3 / MP4-Player
Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

Additional Information
Zusätzliche Informationen
Information additionnelle
Informazioni aggiuntive
Extra Informatie
Información adicional
Extra information
Supplerende oplysninger
Informacje dodatkowe
Dodatečné informace
További információk
Дополнительная
информация
Додаткова інформація
Можна копіювати файли MP3, записані на CD-R/CD-RW, на жорсткий
диск (HDD) цього пристрою по файлах або по папках.
1 Під час зупинки
Вставте диск.
Меню відображується автоматично.
Наприклад,
2 Натисніть [3, 4] для вибору
Копирование музыки (MP3)”, а тоді
натисніть [OK].
3 Занесення файлів MP3 у список для
копіювання.
Виконайте інструкції, що відображуються на екрані.
Див. розділКопіювання музики з памятi USB” в інструкції з
експлуатації для отримання детальної інформації.
Копіювання музики з диска MP3
УКРАЇНСЬКА
Диcк
Воспроизведение снимков (JPEG)
Воспроизведение музыки ( MP3 )
Копирование музыки ( MP3 )
Воспроизведение видео ( DivX )
A CD-R/CD-RW lemezeken levő MP3 fájlok átmásolhatók a készülék
merevlemezére (HDD) fájlonként vagy mappánként.
1 Leállított helyzetben
Helyezzen be egy lemezt.
A menü automatikusan megjelenik.
pl.
2 Nyomja meg a [3, 4] gombot a
“Zene (MP3) másolása” kiválasztásához, és
nyomja meg az [OK] gombot.
3 Regisztrálja az MP3 fájlokat a másoláshoz.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
További részleteket a használati útmutató “Zene másolása USB-
memóriából” című fejezete tartalmaz.
Предусмотрена возможность копирования файлов MP3, записанных на
CD-R/CD-RW, на жесткий диск (HDD) данного устройства по файлам или
по папкам.
1 Во время остановки
Вставьте диск.
Меню отображается автоматически.
Пример,
2 Нажатием [3, 4] выберите
Копирование музыки (MP3)”, затем
нажмите [OK].
3 Выбор файлов MP3 для копирования.
Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
См. разделКопирование музыки с запоминающего устройства
USB” в инструкции по эксплуатации для получения подробной
информации.
Zene másolása MP3 lemezről
MAGYAR
Lemez
Képek ( JPEG ) lejátszása
Zene ( MP3 ) lejátszása
Zene ( MP3 ) másolása
Videó ( DivX ) lejátszása
Копирование музыки с диска MP3
РУССКИЙ
Диcк
Воспроизведение снимков (JPEG)
Воспроизведение музыки ( MP3 )
Копирование музыки ( MP3 )
Воспроизведение видео ( DivX )
You can copy MP3 files recorded on CD-R/CD-RW to this unit’s HDD (Hard
disk drive) by file or folder.
1 While stopped
Insert a disc.
The menu is automatically displayed.
e.g.,
2 Press [3, 4] to select “Copy Music (MP3)”
and press [OK].
3 Register MP3 files for copy.
Follow the on-screen instructions.
Refer to the chapter “Copying music from a USB memory” in the
Operating Instructions for detail information.
Sie können MP3-Dateien auf das HDD (Festplattenlaufwerk) dieses Gerätes
kopieren, die auf CD-R/CD-RW als Datei oder Verzeichnis aufgenommen
wurden.
1 Im Stoppmodus
Legen Sie eine Disc ein.
Das Hauptmenü wird automatisch angezeigt.
z.B.:
2 Wählen Sie mit [3, 4] die Option
“Musik kopieren (MP3)”, und drücken Sie
[OK].
3 Tragen Sie die MP3 Dateien für das
Kopieren ein.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
Siehe im Kapitel “Musik von einem USB-Speicher kopieren” in der
Bedienungsanleitung für detaillierte Angaben.
Copying music from a MP3 disc
ENGLISH
Disc
Play Pictures (JPEG)
Play Music (MP3)
Copy Music (MP3)
Play Video (DivX)
Musik von einer CD MP3 kopieren
DEUTSCH
Disc
Bildwiedergabe (JPEG)
Musik kopieren (MP3)
Video-Wiedergabe (DivX)
Musik-Wiedergabe (MP3)
RQCA1759
RQCA1759.fm 1 ページ 2008年5月8日 木曜日 午後9時13分
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Panasonic DMREH58 Bedienungsanleitung

Kategorie
MP3 / MP4-Player
Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für